رفتار قیمت ها در بازار


واکنش‌های بورس به شوک‌های غیراقتصادی

بررسی تغییر رفتار بازار مسکن تهران به تفکیک مناطق

فاز اصلاح قیمتی در بازار مسکن وارد ایستگاه جدید شد. ماه گذشته در جریان احیای رابطه نسبی قیمت آپارتمان در ۲۲ منطقه پایتخت، تورم ماهانه در مناطق شمالی، منفی شد و در مقابل، قیمت‌ها در مناطق جنوبی – هرچند با شیب کند – افزایش یافت.

متوسط قیمت در عمده مناطق بالاشهر، نیم‌ تا سه درصد افت کرد؛ اما در محله‌های پایین بیش‌از سه درصد افزایش یافت. این اختلاف در سرعت و جهت رشد قیمت مسکن بین دو نیمه پایتخت در ابتدای ۹۷، معکوس بود. هم‌اکنون رکود معاملاتی در شمال شهر بیشتر از جنوب است.

به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، بازار معاملات مسکن در ادامه حرکت در فاز اصلاح رابطه دو گروه از مناطق شهر تهران شامل مناطق واقع در نیمه شمالی و جنوبی پایتخت، با ثبت دو رویداد تازه به ایستگاه جدید رسید.

بررسی‌ها با استناد به تحولات قیمت و حجم معاملات خرید مسکن در هر کدام از ۲۲ منطقهشهر تهران در تیرماه امسال نشان می‌دهد فاز اصلاحی بازار مسکن که شروع خفیف آن از اواخر پارسال استارت خورد هم‌اکنون به یک ایستگاه جدید رسیده که در این ایستگاه همزمان با ادامه فرآیند احیای رابطه از دست رفته قیمت مسکن در مناطق، برای دومین ماه پیاپی، بازار با کاهش سراسری حجم معاملات خرید مسکن (در همه ۲۲ منطقه پایتخت) مواجه شده است.

شواهد آماری حاکی است اولین رویداد جدید در فاز اصلاحی بازار مسکن در تیرماه مربوط به کاهش قابل ملاحظه تورم ماهانه مسکن در اولین ماه از فصل تابستان در مقایسه با میانگین تورم ماهانه مسکن در سه ماه اول سال‌جاری است.

در سه ماه اول سال ۹۸ تورم ماهانه مسکن به‌طور متوسط بیش از ۵ درصد بود، این در حالی است که این میزان در تیرماه به ۴/ ۱ درصد کاهش یافت؛ این میزان کمترین سطح تورم ماهانه مسکن از فروردین ۹۷ تاکنون است و نشان می‌دهد در تیرماه تورم مسکن در فاصله کوتاهی از تورم صفر درصدی قرار گرفته است.

این موضوع نشان‌دهنده حرکت جدی‌تر بازار مسکن در فاز اصلاح قیمتی است. پیش از این تورم ماهانه مسکن- در رکود سال گذشته- به پایین‌ترین سطح یعنی ۵/ ۱ درصد در دی ماه رسید اما بعد از آن رشد تقاضای سرمایه‌ای و حضور نسبی سفته‌بازها در بازار، مجددا شیب تورم مسکن را افزایش داد.

رویداد دوم به حرکت بازار در تیر ماه در مسیر اصلاح رابطه قیمتی بین دو گروه از مناطق شهر تهران یعنی مناطق واقع در نیمه شمالی (مناطق یک تا ۵) و مناطق واقع در نیمه جنوبی (مناطق ۱۰تا۲۰) مربوط می‌شود.

در حالی که تیرماه میانگین قیمت مسکن در مناطق شمالی شهر تهران(به استثنای منطقه یک) در مقایسه با میانگین قیمت مسکن در این مناطق در خردادماه کاهش یافت اما میانگین قیمت فروش آپارتمان در همین بازه زمانی، در عمده مناطق واقع در نیمه جنوبی پایتخت روند افزایشی داشته است.

این رویداد منجر به کاهش شکافی خواهد شد که طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ بین قیمت مسکن در مناطق شمالی و جنوبی تهران ایجاد شده بود و منجر به از بین رفتن فاصله متعارف قیمتی بین این دو گروه از مناطق شد.

هر چند اصلاح رابطه از دست رفته قیمتی بین مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران دست‌کم طی دو فصل گذشته آغاز شده بود اما این موضوع در تیرماه شکل محسوس‌تری به خود گرفت.

آمارهای رسمی از تازه‌ترین تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی است در حالی‌که مناطق واقع در نیمه شمالی شهر تهران که حجم قابل توجهی از معاملات مسکن اعم از معاملات سرمایه‌ای و مصرفی در آن انجام می‌شود (مناطق ۱ تا ۵ شهر تهران) نه‌تنها در دوره رونق اخیر پیشتاز رشد قیمت و افزایش حجم معاملات مسکن بودند، بلکه همزمان با شروع رکود، افت تورم و کاهش حجم معاملات مسکن نیز در ماه‌های اخیر، ابتدا از این مناطق آغاز شد.

با این حال، شواهد آماری نشان می‌دهد هم‌اکنون بازار معاملات خرید مسکن در مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر تهران در حال دنباله‌روی از رفتار ماه‌های قبل بازار مسکن مناطق شمالی شهر تهران است؛ در واقع می‌توان گفت بازار مسکن این مناطق هم‌اکنون پا جای پای مناطق نیمه شمالی به لحاظ تغییرات قیمتی و معاملاتی گذاشته‌اند.

روندهای گذشته بازار مسکن نشان می‌دهد همواره نوعی فاصله متعارف بین قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران وجود دارد که در دوره‌هایی که رونق بازار از برخی مناطق پایتخت آغاز می‌شود، این فاصله دستخوش تغییر می‌شود.

در ماه‌های گذشته به دنبال قرار گرفتن بازار معاملات مسکن در فاز اصلاح قیمتی، سرعت رشد قیمت مسکن در مناطق نیمه شمالی پایتخت در مقایسه با مناطق نیمه جنوبی تهران کمتر شد، هم‌اکنون نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق نیمه شمالی منفی شده است اما همچنان روند رشد قیمت مسکن در عمده مناطق واقع در نیمه جنوبی پایتخت مثبت است.

هر چند نرخ مثبت رشد قیمت مسکن در این مناطق که در ماه‌های گذشته قابل توجه بود هم‌اکنون نسبت به وضعیت قبلی این مناطق در ماه‌های قبل، کمتر است.

این رویداد منجر به کاهش فاصله‌ای شده است که در سال گذشته به دنبال پیشتازی مناطق واقع در نیمه شمالی شهر تهران در رونق معاملات مسکن به لحاظ سطح قیمت‌ها و میزان رشد تعداد معاملات خرید آپارتمان ایجاد شده بود.

آمارها نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق یک تا ۵ شهر تهران در خرداد ماه در مقایسه با اردیبهشت ماه امسال برابر با ۱/ ۶ درصد بود، این در حالی است که این میزان در تیرماه در مقایسه با خرداد ماه به حدود ۲ درصد کاهش یافته است.

با این حال و در حالی که میانگین نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران (مناطق ۱۰ تا ۲۰) در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ۷/ ۳ درصد بود در تیرماه رشد ماهانه به میزان ۵/ ۳ درصد به ثبت رسید.

این موضوع نشان می‌دهد کاهش نرخ تورم ماهانه مسکن در مناطق واقع در نیمه شمالی شهر تهران به مراتب بیش از کاهش شیب تورم ماهانه مسکن در مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر تهران است.

رونق بازار معاملات مسکن به معنای شروع دوره افزایش قیمت و حجم معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران در دوره اخیر، ابتدا از بازار معاملات مسکن مناطق واقع در نیمه شمالی پایتخت آغاز شد.

این تحولات با تاخیر زمانی چند ماهه به بازار معاملات مسکن مناطق مصرفی واقع در نیمه جنوبی شهر تهران نیز سرایت کرد؛ در ادامه و به دنبال بروز تورم شدید در بازار معاملات مسکن بازهم مناطق واقع در نیمه شمالی که رونق معاملاتی و قیمتی مسکن ابتدا از آنها شروع شده بود پیشتاز کاهش سرعت رشد قیمت وافت حجم معاملات خرید آپارتمان شدند.

شواهد نشان می‌دهد در حالی که هم‌اکنون تعداد معاملات خرید مسکن در همه مناطق ۲۲گانه شهر تهران به دنبال پس‌لرزه‌های تورمی در بازار مسکن برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته است، اما میزان افت معاملات خرید آپارتمان در مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر تهران کمتر از میزان افت معاملات خرید مسکن در مناطق نیمه شمالی است.بازار معاملات مسکن در مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر هم‌اکنون در وضعیتی قرار دارد که چند ماه قبل در بازار معاملات مسکن مناطق نیمه شمالی شهر تهران تجربه شد.

روند آمار معاملات مسکن شهر تهران همچنین نشان می‌دهد، در ماه‌های گذشته میزان معاملات خرید مسکن در مناطق واقع در نیمه شمالی شهر تهران (مناطق ۱ تا ۵) به دلیل قرار گرفتن بازار معاملات مسکن در مسیر رکود با افت بیشتری در مقایسه با کاهش حجم معاملات خرید آپارتمان در مناطق واقع در نیمه جنوبی پایتخت (مناطق ۱۰ تا ۲۰) همراه شد.

در تیرماه در حالی که حجم معاملات خرید مسکن در ۵ منطقه اول تهران (مناطق ۱ تا ۵)به‌طور متوسط ۵/ ۲۰ درصد نسبت به خردادماه کاهش یافت اما این میزان کاهش در مناطق واقع در نیمه جنوبی پایتخت(مناطق ۱۰ تا۲۰) به‌طور میانگین حدود ۱۷ درصد بوده است.

در واقع در حالی که بازار معاملات خرید مسکن در مناطق شمالی شهر تهران به حالت نیمه‌تعطیل درآمده و قفل شده است بازار معاملات مسکن در مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر با حجم کم، همچنان فعال است؛ دلیل این موضوع را می‌توان فعال‌تر بودن تقاضای سرمایه‌ای در مناطق جنوبی در مقایسه با مناطق واقع در نیمه شمالی شهر عنوان کرد چراکه حساسیت تقاضای مصرفی به نوسانات قیمتی در مناطق جنوبی شهر به دلیل کمتر بودن سطح درآمد و قدرت خرید افراد، از ساکنان مناطق شمالی تهران به مراتب بیشتر است.

به عبارت دیگر قدرت خرید خانه‌اولی‌ها در مناطق جنوبی شهر در نتیجه جهش قیمتی زودتر از قدرت خرید ساکنان و متقاضیان مسکن در نواحی نیمه شمالی پایتخت تحلیل رفت. اما تقاضای سرمایه‌ای بازار مسکن که هدفی جز حفظ ارزش دارایی نقدی و تقویت آن ندارد و برای خرید ملک رفتار قیمت ها در بازار رفتار قیمت ها در بازار و حفظ و ارتقای دارایی‌های خود چندان در مورد منطقه سرمایه‌گذاری به لحاظ موقعیت جغرافیایی حساسیت ندارد، هم‌اکنون در مناطق جنوبی حضور فعال‌تری نسبت به بازار مسکن مناطق شمالی دارد.

در واقع برای متقاضیان سرمایه‌ای بازار مسکن وجود اطمینان از بابت رشد ارزش سرمایه‌گذاری در آینده مهم‌ترین مقوله حائز اهمیت محسوب می‌شود و فرد متقاضی از آنجا که قصد سکونت در واحد خریداری شده رفتار قیمت ها در بازار را ندارد چندان نسبت به منطقه و موقعیت جغرافیایی ملک حساسیت به خرج نمی‌دهد.

بنابراین در حالی که هم‌اکنون حجم عمده تقاضای مصرفی، سفته‌بازی و سرمایه‌ای از بازار معاملات مسکن مناطق یک تا ۵ شهر تهران (کانون معاملات آپارتمان‌های مسکونی نیمه شمالی پایتخت) خارج شده‌اند اما حضور فعال‌تر متقاضیان سرمایه‌ای و محدود تقاضای مصرفی در مناطق نیمه جنوبی تهران، باعث شده است سرعت افت تعداد معاملات خرید مسکن در این مناطق کمتر از سرعت افت تعداد معاملات در مناطق نیمه شمالی تهران باشد.

مشابه شرایطی که در خردادماه تجربه شد، در تیرماه نیز حجم معاملات خرید مسکن به قدری کم، محدود و ناچیز است که امکان تجزیه و تحلیل دقیق و کاملا مطمئن درباره شرایط واقعی بازار مسکن در مقطع زمانی فعلی با استناد به داده‌های مربوط به این حجم ناچیز از معاملات انجام شده در اولین ماه از فصل تابستان عملا سلب شده است.

در واقع نمی‌توان با اطمینان اعلام کرد که اطلاعات مربوط به معدود معاملات انجام شده-کمتر از ۴ هزار و ۳۰۰ فقره معامله خرید مسکن در تیرماه-می‌تواند تحولات واقعی بازار مسکن در این ماه را نمایندگی کند.

خرداد ماه نیز همین شرایط در بازار مسکن حاکم بود؛ به این معنا که تعداد معاملات خرید مسکن در خردادماه نیز به قدری کم بود که تحلیل آماری دقیق با استناد به آن درباره شرایط واقعی بازار مسکن امکان‌پذیر نبود.

همان‌طور که در پایان بهار به دنبال واکنش متقاضیان بازار مسکن مناطق ۲۲گانه شهر تهران به تورم شدید قیمتی ماه‌های گذشته، در ۵ منطقه از پایتخت شامل مناطق ۹، ۱۶، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ معاملات دچار سکته شد و در هر کدام از این مناطق معامله خرید آپارتمان به کمتر از ۱۰۰ فقره کاهش یافت، در تیرماه نیز این وضعیت در ۶ منطقه از شهر تهران تکرار شد. تعداد معاملات خرید مسکن در هر کدام از مناطق ۹، ۱۶، ۱۹، ۱۷، ۲۱ و ۲۲ در تیرماه امسال کمتر از ۱۰۰ فقره بود.

در تیرماه همچنین در ۴ منطقه شهر تهران کاهش رفتار قیمت ها در بازار بیش از ۳۰ درصدی حجم معاملات خرید مسکن تجربه شد؛ تعداد معاملات خرید مسکن در مناطق ۳، ۵، ۶ و ۱۳ بیش از ۳۰ درصد در مقایسه با حجم معاملات خرید آپارتمان در این مناطق در خردادماه کاهش یافت.

این میزان افت در منطقه ۱۳ بیش از سایر مناطق شهر تهران و معادل ۳۵ درصد، در هر یک از مناطق ۵ و ۶ معادل ۳۳ درصد و در منطقه ۳ برابر با ۳۲ درصد به ثبت رسیده است.

همچنین تیرماه امسال میانگین قیمت مسکن در ۱۱ منطقه پایتخت در مقایسه با میانگین قیمت مسکن این مناطق در خردادماه کاهشی بوده است؛ مناطق ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۸ و ۲۲ مناطقی هستند که میانگین قیمت مسکن در آنها در تیرماه در مقایسه با خردادماه کاهش یافته است.

بیشترین میزان کاهش قیمت مسکن در میان مناطق شهر تهران در اولین ماه از فصل تابستان در مقایسه با خرداد ماه، مربوط به منطقه ۲۲ شهر تهران با افت ۸ درصدی میانگین قیمت بوده است؛ بعد از منطقه ۲۲ منطقه ۶ تهران با کاهش ۵/ ۵ درصدی و منطقه ۸ با کاهش ۴درصدی بیشترین میزان ریزش قیمت مسکن طی یک ماه را تجربه کردند.

آخرین وضعیت دو منطقه خاص

بررسی‌ها با استناد به آمارهای رسمی نشان می‌دهد در منطقه ۲۲ شهر تهران که یکی از مناطق خاص پایتخت به لحاظ وضعیت بازار مسکن محسوب می‌شود در تیرماه میانگین قیمت مسکن در مقایسه با خرداد ۱۵ درصد کاهش یافت که ریزش قابل توجهی محسوب می‌شود.

این میزان افت قیمت مسکن در این منطقه نیز به موضوع احیای رابطه متعارف قیمت مسکن بین مناطق مختلف شهر تهران مربوط می‌شود.

منطقه ۲۲ طی ۷ سال اخیر با رشد قابل توجه میزان ساخت و ساز مسکن مواجه شد؛ طوری که در این بازه زمانی حجم زیادی از پروژه‌های جدید ساختمانی در این منطقه شروع و تکمیل شد.

سال گذشته به دنبال جهش قابل توجه قیمت مسکن بخش زیادی از تقاضای مصرفی مسکن از پرمعامله‌ترین منطقه شهر تهران یعنی منطقه ۵ که در آن زمان فاصله قیمتی قابل توجهی با منطقه ۲۲ داشت به بازار مسکن این منطقه مهاجرت کرد و همین موضوع منجر به افزایش قابل توجه سطح قیمت‌ها در این منطقه و کاهش فاصله متعارف قیمت مسکن این منطقه با مثلا منطقه مجاور خود یعنی منطقه ۵ به واسطه افزایش تقاضای خرید آپارتمان شد.

اما هم‌اکنون در ادامه فرآیند اصلاح قیمتی در بازار مسکن، میانگین قیمت مسکن در این منطقه در مقایسه با خرداد ۸ درصد افت کرده است تا رابطه به هم خورده، احیا شود.

منطقه ۲۲ شهر تهران در سال ۹۷ مقام اول بیشترین رشد قیمت آپارتمان به لحاظ میانگین تورم ماهانه را در مقایسه با سایر مناطق تهران به دست آورد.

در این منطقه طی یکسال ۹۷، متوسط قیمت واحدهای مسکونی به طور میانگین معادل ۲/ ۸ درصد در هر ماه افزایش پیدا کرد.

این در حالی است که مناطق پررشد همچون منطقه یک و منطقه ۵ در همین فاصله زمانی تورم ماهانه میانگین حدود ۷ درصد را تجربه کردند. اکنون کاهش شدید قیمت مسکن در منطقه ۲۲ نتیجه رشد زیاد گذشته است.

در منطقه یک شهر تهران نیز اگر چه در معاملات قطعی، میانگین قیمت فروش آپارتمان‌ها در تیرماه در مقایسه با خردادماه ۱۵ درصد افزایش یافت، اما تحقیقات میدانی نشان داد در روزهای آخر تیرماه بخش قابل توجهی از قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌های فروش مسکن با کاهش قیمت همراه شد؛ انتظار می‌رود کاهش قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در منطقه یک تهران که در روزهای آخر تیرماه تجربه شد خود را در شکل کاهش تورم ماهانه مسکن در این منطقه در معاملات مردادماه نشان دهد.

جزئیات خبر

عوامل مؤثر بر رفتار بازار بورس

عوامل مؤثر بر رفتار بازار بورس یکی از مهم‌ترین المان‌هایی است که فعالان بازار سرمایه علاقه‌مندند درباره آن‌ها اطلاعات دقیق و کاملی کسب کنند. در واقع آینده بازار‌ سرمایه و رفتارهای احتمالی آن، اهمیت قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران دارد. مناسبات اقتصاد بین‌الملل و مناقشات سیاسی منطقه‌ای، قیمت نفت و کالاهای جهانی، عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کلان ازجمله نرخ ارز، سود بانکی و تعرفه بازرگانی، تحولات صنایع و اقتصاد شرکت‌ها ازجمله موارد مؤثر بر رفتار بازار بورس هستند. با تمام این تفاسیر این موارد آنچنان گسترده و متغیر هستند که هرکسی نمی‌تواند به تفسیری دقیق درباره آن‌ها دست یابد؛ فقط تحلیلگران خبره آن‌هم با استفاده از ابزارهایی نظیر «تحلیل بنیادی» و «تحلیل تکنیکال» در کنار توجه به رویکرد «مالی-رفتاری»، قادر رفتار قیمت ها در بازار خواهند بود به تفسیری قابل استناد درباره عوامل موثر بر رفتار بازار بورس دست یابند.

عوامل بنیادی

نخستین ابزاری که برای بررسی رفتار بازار بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن باید مد نظر قرار دهید، تحلیل بنیادی است. در تحلیل بنیادی از اطلاعات وسیعی مانند اطلاعات اقتصاد جهانی، اقتصاد کلان داخلی، تحلیل صنایع، اطلاعات درون شرکت، طرح‌های توسعه و. استفاده می‌شود.

در این بین نخستین مسئله‌ای که هر سرمایه‌گذار در تحلیل بنیادی باید حل کند، انتخاب صنعت است.

برای درک بهتر موضوع به این مثال توجه کنید. اگر در بحران اقتصادی باشیم و میزان بیکاری نیز زیاد باشد و تمام سعی مردم تنها پرداخت بدهی‌هایشان باشد، احتمالاً صنایعی از قبیل صنایع غذایی و خرده‌فروشی مورد توجه قرار می‌گیرد و هرگاه که اوضاع اقتصادی کشور رونق داشته و نرخ بیکاری کاهش یابد، صنایعی تکنولوژیک که بر اوضاع کشور تأثیرگذار هستند، برای سرمایه‌گذاری بررسی می‌شوند. پس از انتخاب نوع صنعت، باید شرکت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرد که نسبت به رقبایشان سودآوری بیشتری دارند.

روش‌های دیگری مانند مدل‌های اقتصادسنجی مالی، مدل‌های دینامیکی با محوریت شبکه‌های عصبی و نظریه آشوب، مدل‌های نظری سقوط بازار سهام (نظریه رویدادهای ناگهانی) شاخص‌های پیشرو، روش‌های پیش‌بینی نقاط برگشت، مدل‌های نوسان، تحلیل روانشناسی بازار، تحلیل زیرساخت‌های بازار به‌طور کامل در دوطبقه قرار نگرفته‌اند و از جهت‌هایی شبیه به تحلیل بنیادی و از نظرهایی در گستره روش‌های تکنیکی قرار می‌گیرند.

لازم است بدانید هر چند در تحلیل بنیادی اقتصاد صنعت و شرکت کاملاً مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد -به‌طوری‌که سود سال‌های آتی نیز برای آن پیش‌بینی می‌شود- ولی درباره نتایج آن عدم قطعیت وجود دارد، به این صورت که ممکن است نرخ فروش و هزینه‌ها برای محصولات تغییر یابد یا اینکه تغییرات نرخ دلار ممکن است بر روی درآمد و هزینه‌های سال‌های آتی شرکت‌ تأثیرات قابل‌توجهی داشته باشد. از همین رو هر چند به استفاده از تحلیل بنیادی توصیه می‌شود، اما به‌دلایل گفته شده، استناد به نتایج تحلیل بنیادی قطعیت کامل ندارد؛ بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر رفتار بازار بورس نباید صرفاً به تحلیل بنیادی اتکا کنیم.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ابزاری است که به‌کرات توسط کارشناسان بازار سرمایه برای بررسی رفتار بازار بورس استفاده می‌شود. همان‌طور که می‌دانید در این تحلیل فقط از نمودار قیمت‌ها، حجم معاملات و مقادیر محاسبه‌ شده از قیمت‌ها استفاده می‌شود و محتوای اطلاعات فقط قیمت و حجم معاملات است.

لازم است بدانید تجزیه‌وتحلیل تکنیکی به‌هیچ‌وجه به بررسی نقاط ضعف یا رفتار قیمت ها در بازار قوت ساختار شرکت یا صنعت نمی‌پردازد؛ بلکه هدفش بررسی رفتار سرمایه‌گذار و روند تغییرات قیمت است. به‌عبارتی‌دیگر، تحلیل تکنیکی، مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و باهدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها است.

تحلیل تكنیكال به شما این امكان را می‌دهد تا با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هایی كه شامل یكسری ابزار، نمودار، اندیكاتور و. است، به پیش‌بینی قیمت‌ها بپردازید و مهم‌تر از آن این است كه در این نوع تحلیل به این مرحله می‌رسید كه اگر این اتفاقی برای سهم یا شاخصی رخ بدهد، انتظار بازار برای آن سهم یا شاخص چه خواهد بود. نکته‌ای كه اینجا مطرح می‌شود، این است كه تحلیل تکنیکال و تحلیل نموداری نه‌تنها در بازارهای مالی همچون بازار سرمایه به کار می‌رود، بلكه در سایر بازارها ازجمله بازار مسکن، بازار ارز و بازار‌های کالایی همچون فلزات رنگی و محصولات کشاورزی و. نیز استفاده می‌شود؛ بنابراین شما با تحلیل تكنیكال می‌توانید تنها با تکیه‌بر دانش تكنیكی و نموداری خود و بدون توجه به اخبار، شایعات و عوامل بنیادی به بررسی رفتار بازار و خریدوفروش در آن بپردازید. یادآوری می‌شود که براساس آموزه‌های تحلیل تکنیکال همه اطلاعات مهم بازار در قیمت‌ها و حجم معاملات منعکس ‌شده است.

رویکرد مالی رفتاری

علوم رفتاری ازجمله دانش‌های کاربردی است که در قالب رشته تخصصی بنام روانشناسی به حوزه علم ورود پیداکرده است. زیربنای اساسی این دانش، انسان و پیچیدگی‌های ذاتی، رفتاری و شخصیتی است که مستلزم درك و شناخت آن در چارچوبی علمی تحت عنوان روانشناسی مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است. بررسی تاریخی دانش روانشناسی این واقعیت را آشکار کرده است که در تعامل با سایر علوم، ضمن پاسخ کاربردی به مسائل فرا روی انسان، موجب ارتقاء دانش روان‌شناسی ازیک‌طرف و زمینه تعامل با سایر علوم انسانی را نیز از طرف دیگر فراهم کرده است. مالی رفتاری شاخه‌ای از علوم رفتاری است که به بررسی مسائل مالی از یک نگاه علمی اجتماعی وسیع‌تر، شامل توجه به روانشناسی و جامعه‌شناسی و نیز حذف چارچوب‌های عقلی و منطقی صرف می‌پردازد. بر همین اساس در دو دهه اخیر تمرکز بسیاری از مباحث مالی از تحلیل‌های آماری و اقتصادسنجی بر روی قیمت‌ها و سودها به سمت روانشناسی انسانی تغییر کرده و با نگاهی بازتر و با استفاده از مفروضات واقعی‌تر نسبت به مدیریت مالی نوین به تبیین و توضیح رفتار بازارهای مالی می‌پردازند. مکتب یا دیدگاه مالی رفتاری که از تلفیق روانشناسی و مالی به وجود آمده، اظهار می‌دارد که روانشناسی در تصمیم‌گیری مالی نقش ایفا می‌کند.

ازآنجاکه خطاهای شناختی و انحرافات بر نظریات سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند، بنابراین بر گزینه‌های مالی نیز اثرگذارند. مالی رفتاری، مطالعه‌ی نحوه‌ی تحلیل و تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری آگاهانه است. به‌عبارت‌دیگر مالی رفتاری به دنبال تأثیر فرآیندهای روان‌شناختی در تصمیم‌گیری است.

امروزه ایده‌ی رفتار کاملاً عقلایی سرمایه‌گذاران که همواره به دنبال حداکثر کردن مطلوبیتشان هستند، در راستای توجیه رفتار و واکنش بازارها کافی نیست، بنابراین مالی رفتاری را می‌توان پارادایمی دانست که با توجه به آن، بازارهای مالی با استفاده از مدل‌هایی مورد مطالعه قرار می‌گیرند که دو فرض اصلی و محدودکننده‌ی پارادایم سنتی یعنی بیشینه‌سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل را کنار می‌گذارد.

در مالی رفتاری این ادعا مطرح می‌شود که برخی اوقات به‌منظور یافتن پاسخی برای معماهای تجربی موجود در حوزه‌ی مالی، ضروری است تا این احتمال را بپذیریم که گاهی برخی از عوامل اقتصادی کاملاً منطقی رفتار نمی‌کنند.

طرفداران رویکرد مالی رفتاری اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از تمایلات روان‌شناختی در عرصه سرمایه‌گذاری، کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است و برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به‌عنوان عاملی اثرگذار بر بازارهای اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه‌گذاران بدیهی می‌دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار مالی رفتاری دشوار است.

سه خط : پیش بینی رفتار قیمت در بازار معاملات ارز (فارکس)

خرید و فروش در بازار ارز کار ساده ای است. تقریبا هر کسی با دسترسی به اینترنت می تواند این کار را انجام دهد. اما، کسب درآمد در بازار معاملات ارز کار چندان ساده ای رفتار قیمت ها در بازار نیست. اینکه چه وقت خرید و فروش کنید، چطور از خودتان در برابر تصمیمات نامطلوب محافظت کنید، یا اینکه نشانه های خروج از بازار کدام است، پارامترهایی هستند که قبل از انجام اولین معامله باید از آنها مطلع باشید. این کتاب با اطلاعات جامعی که در اختیارتان قرار می دهد به شما کمک می کند معالمه گر موفقی در بازار فارکس باشید و درک شما را نسبت به به بازار معاملات ارز، استراتژی قانونی خرید و فروش جفت ارزی، طرح ساده معامله گری، نکات مدیریت پول و غیره افزایش می دهد.

کتاب "سه خط" راهنمایی کاربردی برای انجام معامله در بازار فارکس است که بر اساس سازوکار اقتصادی بنیادی عرضه و تقاضا، استراتژی ساده ای را برای پیش بینی تحرکات قیمت در آینده ارائه می کند. بازار فارکس متاثر از عرضه و تقاضا است. هدف اصلی این کتاب این است که به شما نشان دهد چطور با شناسایی نقاط عدم تعادل عرضه و تقاضا بر روی نمودارهای شمعی، تحرکات بعدی قیمت را به خوبی پیش بینی کنید.

رفتار احتمالی بورس در روز شنبه / امید به بازگشت سریع آرامش در بازار

در شرایط فعلی باید منتظر واکنش فعالان بازار به اتفاق روز جمعه از ابتدای معاملات امروز بود، آیا بنا است بار دیگر واکنش تند معامله‌گران در ابتدای معاملات و در ادامه هجوم احتمالی تقاضا برای مثبت شدن قیمت‌ها را شاهد باشیم؟

به گزارش تجارت‌نیوز، پس از یک هفته پرشور معاملاتی دیگر در بازار سهام بار دیگر تعطیلات پایان هفته با اخباری تلخ همراه شد. صبح روز جمعه خبر ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی به تیتر کلیه خبرگزاری‌های داخلی رفتار قیمت ها در بازار و خارجی تبدیل شد و انتظار برای واکنش کشورمان به این حمله تروریستی اوج‌ گرفت. بازارهای داخلی و جهانی از همان دیروز (با وجود تعطیلی بازارهای داخلی) به استقبال این اخبار رفتند. معاملات کاغذی دلار از رشد نرخ در این بازار حکایت داشت و در بازار جهانی نیز فضای ملتهب از اقدام نابخردانه آمریکایی‌ها در به شهادت رساندن این شخصیت مهم در معادلات منطقه‌ای را شاهد بودیم. نفت و طلا جهش داشتند و تا لحظه تنظیم این گزارش قیمت طلا به بیش از ۱۵۵۰ دلار به ازای هر اونس و هر بشکه نفت برنت نیز به بیش از ۶۹ دلار رسیده بود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که واکنش احتمالی بورس چیست؟

باید در همین ابتدا ذکر کرد که در اتفاقات این‌چنینی و وقوع حادثه‌های ناگوار نمی‌توان پیش‌بینی رفتار قیمت ها در بازار دقیقی داشت. از طرفی نیز این بار نخستی نیست که عوامل غیراقتصادی به تهدیدی برای بورس تبدیل شده اما نکته جالب توجه اینکه در دوره‌های پیشین، بورس به این موضوع واکنشی موقت داشته است و با پشت‌سر گذاشتن آن اتفاقات معاملات بورس به رویه عادی و بعضا صعود پرشتاب رسیده است. علت واکنش موقت سهام و در ادامه در پیش گرفتن مسیر صعودی این بود که سناریوی بدبینانه یا همان وقوع یک درگیری مستقیم، به دنبال هر رخداد کمرنگ‌تر از قبل می‌شد. اما باید گفت که شهادت سپهبد سلیمانی ابعاد بسیار متفاوت‌تری از اتفاقات پیشین دارد و همین موضوع فضا را برای معامله‌گران سهام نیز مبهم نگه داشته است.

مرور واکنش بورس به شوک‌های غیراقتصادی

بورس تهران بارها و بارها طی یک دهه اخیر به عوامل غیراقتصادی واکنش نشان داده است. اگر حتی نخواهیم زمان را خیلی به عقب برگردانیم می‌توان به واکنش سهام به شلوغی‌های بنزینی اخیر اشاره کرد. جهش قیمت بنزین در هفته پایانی آبان اعتراضات خیابانی در سراسر کشور را به همراه داشت که این اعتراضات در روزهای بعد از افزایش قیمت بنزین اوج گرفت. بورس گرچه در روز‌های بعد از گران شدن بنزین به اعتراضات واکنش نشان داد و صف‌های فروش سنگینی را در معاملات روزهای نخست هفته پایانی آبان شاهد بودیم اما این هیجان فروش دوام چندانی نداشت و اتفاقا بورس یک رویه پرشتاب صعود در ادامه آغاز کرد و در یک رالی قدرتمند از کانال ۳۰۲ هزار واحد ۲۶ آبان به کانال ۳۸۵ هزار واحد در معاملات پایان هفته گذشته رسید.

حمله به تاسیسات نفتی عربستان در هفته پایانی شهریور نیز نمونه‌ای دیگر از اوج‌گیری‌ تنش‌ها در منطقه بود که به‌عنوان یک عامل غیراقتصادی معاملات بورس تهران را نیز تا حدودی درگیر ساخت با این حال بورس از این موضوع نیز عبور کرد و در ادامه نیز رشد پرشتابی را تجربه کرد. همیشه آنچه اهمیت داشته اتفاقات و اخباری بوده که پس از شوک‌های غیراقتصادی رخ داده و در تمامی موارد پیشین چشم‌انداز بازگشت سریع آرامش به وضعیت سیاسی وجود داشته و همین موضوع باعث شده که سهام نیز پس از یک واکنش موقت در ادامه مسیر صعودی را در پیش بگیرد.

در سال ۹۸ همچنین تعرض به نفتکش‌ها در بازه‌های زمانی مختلف یکی از عوامل غیراقتصادی قابل‌توجه بوده که بازار نفت و دیگر بازارها را بارها تحت‌تاثیر قرار داده است. شاید آخرین آنها را بتوان حمله به نفتکش ایرانی سابیتی در هفته‌های پایانی مهر عنوان کرد. توقیف نفتکش استنا ایمپرو در روزهای پایانی تیر سال‌جاری، توقیف نسبتا طولانی‌مدت نفتکش ایران در آب‌های جبل‌الطارق یا حمله به دو تانکر نفتی در دریای عمان در خرداد و حمله به چهار نفتکش در بندر فجیره را می‌توان در این خصوص مطرح کرد. در روزهای بعد از حمله به چهار نفتکش در بندر فجیره بورس مسیر منفی را در پیش گرفته بود. گرچه در روز ۲۲ اردیبهشت شاخص بورس تهران با افت بیش از ۲ درصدی تا ۲۰۴ هزار واحد افت کرد اما ریزش موقت بورس در ادامه با رشد پرقدرت همراه شد و شاخص سهام یک هفته بعد در رقم ۲۱۵ هزار واحد به‌کار خود پایان داد. ادامه مسیر بورس نیز با توجه به جایگاه کنونی شاخص کل بورس تهران قابل حدس است.

در حمله نفتکش‌ها عامل حمله چندان مشخص نبود. در حمله نفتکش‌ها در خلیج‌فارس معمولا طرف‌های عربی و آمریکایی پیکان اتهام را متوجه ایران می‌دانستند درحالی‌که مدرک معتبری در این خصوص ارائه نشد. در نتیجه مباحث به درگیری کلامی خاتمه پیدا می‌کرد اما یکی از اتفاقات نادر سرنگونی پهپاد آمریکایی بود که نیروهای سپاه پاسداران با توجه به تعرض این پهپاد به حریم ایران در خلیج‌فارس مجبور به انهدام آن شده بودند. به‌دنبال آن احتمال آغاز یک جنگ به اوج خود رسید زیرا در چنین شرایطی به‌صورت علنی ایران یکی از تجهیزات گران‌قیمت آمریکایی را منهدم کرده بود، با این حال در اینجا نیز تیم دیپلماسی کشور بر تعرض این پهپاد به مرزهای ایران تاکید داشتند و ترامپ نیز پس از رجزخوانی‌های فراوان در عرصه توییتری خود رفتار قیمت ها در بازار در نهایت پاسخی به این موضوع نداد.

نقض حریم هوایی ایران توسط پهپاد موضوعی بود که دلیلی برای شلیک به این پرنده مطرح می‌شد. شاخص سهام در روز نخست تابستان (شنبه) و پس از پشت‌سر گذاشتن پایان هفته پراسترس در نتیجه انهدام پهپاد آمریکایی افت اندکی را تا میانه کانال ۲۳۷ هزار واحد تجربه کرد و اما تا پایان هفته شاخص سهام به میانه کانال ۲۴۸ هزار واحد رسیده بود. در تمامی موارد بالا به‌صورت مشخص واکنش موقت بورس به شوک‌های غیراقتصادی و در ادامه اتفاقا صعود پرشتاب سهام را شاهد بودیم.

مروری بر شوک‌های غیراقتصادی در سال‌های قبل

اگر دامنه بررسی واکنش بورس به اتفاقات غیراقتصادی را به سال‌های قبل نیز گسترش دهیم مشخص می‌شود که ترامپ در بسیاری از آنها نقش اساسی داشته است. خبر غافلگیرکننده انتخاب ترامپ به‌عنوان ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان ۹۵ یکی از مواردی بود که بورس تهران نیز به آن واکنش نسبتا تندی نشان داد. در روز بعد از انتشار این خبر بورس افت بیش از ۸/ ۱ درصدی را تجربه کرد. شاخص کل بورس تهران در معاملات چهارشنبه بعد از انتخاب ترامپ به‌عنوان سکاندار چهار ساله کاخ سفید در میانه کانال ۷۸ هزار واحد به‌کار خود پایان داد اما این شوک نیز موقت بود و شاخص سهام در پایان هفته بعد (۲۶ آبان) رشد حدود ۸۰۰ واحدی را تجربه کرد. در این میان البته بعضا مشاهده شده که حتی سهام به عوامل غیراقتصادی مانند خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۹۷ نیز واکنش مشخصی که بتوان به‌صورت مستقیم به آن مرتبط دانست نشان نداده است.

ترامپ از زمان ورود خود به کاخ سفید نه‌تنها بورس تهران و کل بازار جهانی را بارها تکان داده است که واکنش‌های بورس تهران به مراتب نسبت به واکنش بازار جهانی کمتر بوده است. گزافه‌گویی‌های ترامپ در حوزه‌های مختلف و ادبیات وی در توییت‌هایش در عمده موارد بازارهای مختلف را دستخوش نوسان قابل‌توجهی کرده است.

از ترامپ که بگذریم یکی دیگر از شوک‌های غیراقتصادی که احتمالا به خوبی در ذهن معامله‌گران بورس تهران باقی‌مانده است حمله داعش به مجلس شورای اسلامی در خرداد ۹۶ بود. شاخص بورس در چهارشنبه، ۱۷ خرداد به حمله تروریستی به مجلس واکنش نشان داد. در این خصوص نیز باید گفت واکنش مستقیم بازار به این موضوع به همان تاریخ محدود شد و در ادامه بازار رویه عادی معاملات خود را در پیش گرفت.

واکنش بورس به شهادت سردار

اما با همه رفتار قیمت ها در بازار مواردی که در بالا اشاره شد این‌بار ابعاد داستان بسیار متفاوت‌ از شوک‌های پیشین است. واقعا نمی‌توان شهادت سپهبد سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی را با دوره‌های پیشین و شدت اثر آن در منطقه یکسان دانست. یکی از موارد با اهمیت اینکه آمریکا به‌صورت علنی مسوولیت عملیات تروریستی را پذیرفته است. در چنین شرایطی همچنان انتظار برای واکنش مقامات عالی کشور به این موضوع وجود دارد.

در لحظه تنظیم این خبر همچنان اخبار رسمی از این مواضع منتشر نشده بود و واکنش‌های احتمالی از اهمیت زیادی برخوردار است. آیا واقعا بنا است درگیری مستقیمی در پاسخ به این جنایت را شاهد باشیم. درحالی‌که در پایان هفته گذشته مقامات بلندپایه حکومتی و نظامی از عدم حرکت کشور به سمت جنگ می‌گفتند واکنش نسبت به اتفاق دیروز بیش از همیشه موردتوجه است. شاید بیش از همیشه کشورهای عربی همسایه از ندانم‌کاری‌های ترامپ نگران هستند. به صراحت باید گفت در دفعات قبلی اگر بورس واکنش موقت داشت سناریوی بدبینانه (درگیری مستقیم) تا حدود زیادی کنار گذاشته می‌شد و به این ترتیب واکنش هیجانی نسبت فروش سهام در اندک زمانی جای خود را به نوسان براساس متغیرهای اقتصادی و رویه عادی معاملات بازار می‌داد.

در شرایط کنونی اما با ابعاد متفاوتی مواجه هستیم و نمی‌توان اظهارنظر قطعی در این خصوص کرد. با این حال اگر بنا بر وقوع درگیری مستقیمی نباشد (جنگی رخ ندهد) حتی با احتمال واکنش هیجانی در سمت فروش سهام باید به بازگشت سریع آرامش به معاملات امیدوار بود. در چنین شرایطی باید منتظر واکنش فعالان بازار به این اتفاق از ابتدای معاملات امروز بود آیا بنا است بار دیگر واکنش تند معامله‌گران در ابتدای معاملات و در ادامه هجوم احتمالی تقاضا برای مثبت شدن قیمت‌ها را شاهد باشیم یا با انتقام‌ ایران از ترور سردار باید واکنشی متفاوت را از سوی معامله‌گران سهام شاهد باشیم؟ بر این اساس تنها باید منتظر معاملات این هفته و اخبار و وقایع پیش‌رو بود.

واکنش‌های بورس به شوک‌های غیراقتصادی

تغییر رفتار در بازار ارز

تغییر رفتار در بازار ارز

در چهارمین روز هفته، رفتار معامله‌گران ارزی تغییر کرد. آنها که در روزهای قبل جسارت چندانی برای ورود به بازار نداشتند، روز سه‌شنبه با قدرت زیادی خریدار شدند.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، نتیجه تغییر رفتار آنها، برگشت دلار به بالای مرز 26 هزار تومانی بود. ساعت 3 بعدازظهر اسکناس آمریکایی در بازار با قیمت 26 هزار و 50 تومان مورد معامله قرار می‌گرفت که 230 تومان بیشتر از روز دوشنبه بود.

پس از ساعت 4 بعدازظهر هم گفته می‌شد که ارقام بالاتری برای دلار ثبت شد که ممکن است روند بازار در روز جاری را تحت‌تاثیر قرار دهد.

در واکنش به افزایش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی راه صعودی را در پیش گرفت و توانست 190 هزار تومان رشد را به ثبت برساند و به محدوده 12 میلیون و 200 هزار تومانی قدم بگذارد.

جدا از افزایش قیمت دلار، تا ساعت 4 بعدازظهر دیروز، بهای اونس طلا در بازارهای جهانی هم روند افزایشی داشت و این مساله موجب شده بود که معامله‌گران سکه با فراغ‌بال بیشتری در موقعیت خرید قرار بگیرند.

سکه روز دوشنبه به بالای مرز 12 میلیونی برگشته بود و پیشروی بیشتر قیمت آن در روز سه‌شنبه تا حدی انتظارات افزایشی بازار را تقویت کرد. سکه در صورتی که بتواند خود را بالای محدوده 12 میلیون و 200 هزار تومان حفظ کند، هدف 12 میلیون و 800 هزار تومانی را در مقابل خود خواهد دید و در صورت شکست این هدف، ارقام بالای 13 میلیون تومان برای بازار قابل تصور خواهند بود.

با این حال، برخی از معامله‌گران عنوان می‌کردند که هنوز زود است که از برگشت بازار به مسیر افزایشی سخن گفت. از نگاه آنها، همچنان قیمت سکه می‌تواند به زیر مرز 12 میلیون تومان بازگردد و برای این منظور کافی است که دلار محدوده 25 هزار و 800 تومان را از دست بدهد. با این حال، حداقل دیروز بازیگران ارزی تمایلی برای قرار گرفتن در موقعیت فروش نداشتند.

دلایل متناقض رشد قیمت دلار

برخی معامله‌گران عنوان می‌کردند، ریزش بازار سهام تاثیر هیجانی در بازار ارز داشته است و گروهی معتقد بودند بازار همچنان تا ابتدای دی ماه تحت‌تاثیر تقاضاهای فصلی خواهد بود.

در این میان، گروهی نیز عنوان می‌کردند، بازار تصور می‌کند که اختلافات بین مجلس و دولت وجود دارد و در این شرایط، برخی معامله‌گران ترجیح می‌دادند ریسک خاصی را با فروش ارز نکنند.

این گروه عنوان می‌کردند که در هفته‌های اخیر صحبت‌های متناقضی در سطح مجلس و دولت مطرح شده و برداشت شماری از معامله‌گران این است تا زمانی که اختلافات داخلی وجود دارد، حل مشکلات مربوط به تحریم‌ها دشوار خواهد بود.

با این حال، بسیاری از معامله‌گران هم باور دارند، اتفاقات سیاسی پس از انتخابات آمریکا چندان تاثیر هیجانی بر قیمت‌ها نداشته‌اند و نوسان دیروز نیز ارتباطی به اخبار سیاسی نداشته است.

از نگاه آنها بازار مدتی است محدوده قیمتی خود را بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تعیین می‌کند. این گروه از معامله‌گران عنوان می‌کنند که طبیعی بود هر قدر به سمت ابتدای دی‌ماه حرکت کنیم، تقاضا برای تسویه‌های دلاری شرکت‌های تجاری افزایش پیدا کند و گروهی از افراد هم‌، برای تهیه ارز موردنیاز خود به منظور گذراندن تعطیلات سال نو میلادی وارد بازار ارز شوند.

در کنار این، زمانی که بازار سهام به‌صورت هیجانی نزولی می‌شود، چنین انتظاری در میان برخی معامله‌گران ارزی ایجاد می‌شود که بخشی از سرمایه‌ها به سوی بازار ارز روانه خواهند شد.

به عبارت دیگر، نزول بورس از نگاه این دسته از معامله‌گران به معنای آن است که تمایل برای خرید و فروش در این بازار کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه از یکسو سرمایه‌های جدید ترجیح می‌دهند که بیشتر وارد بازار ارز و سکه شوند.

از نگاه برخی معامله‌گران، ضررهای متوالی در بازار سهام برای برخی افراد ممکن است موجب شود که ترجیح دهند از این بازار خارج و به بازار ارز و سکه وارد شوند.

البته نزول شدید بازار سهام از اواسط تابستان اثر زیادی در بازار ارز نداشت و این مساله می‌تواند ذهنیت این گروه از معامله‌گران را به چالش بکشد.

افزایش قیمت دلار در روز سه‌شنبه در حالی رخ داد که نمایندگان منتخب هر ایالت آمریکا به‌صورت رسمی نتایج رای مردمی را اعلام کردند و در هیچ‌کدام از ایالت‌های مورد نظر ترامپ، نتیجه به نفع او تغییر نکرد.

در این شرایط، تنها یک گام که همان تایید کنگره است، باقی مانده که بایدن به‌صورت قانونی رئیس‌جمهور آمریکا رفتار قیمت ها در بازار شود. بسیاری از معامله‌گران انتظار داشتند که با اعلام این خبر، قیمت دلار راه نزولی در پیش بگیرد.

با این حال، چنین اتفاقی رخ نداد و به نظر می‌رسد بازار از قبل دیگر به برد بایدن مطمئن شده و در نتیجه این خبر نتوانست روند بازار را منفی نگه دارد.

در این میان، عده‌ای هم باور دارند که بازار توان زیادی برای افت و افزایش قیمت ندارد و در چنین شرایطی، نوسان‌گیران با رفتارهای هیجانی برای افزایش تغییرات قیمت اقدام می‌کنند تا بتوانند حداقل سودی را از بازار کم‌رونق روزهای اخیر به دست بیاورند.

از این زاویه دید می‌توان انتظار داشت که قیمت دلار در روزهای آتی افزایش بیشتری را تجربه نکند و به سوی محدوده 25هزار و 800 تومان حرکت کند. این در حالی است که عده‌ای انتظار دارند اسکناس آمریکایی شانس خود برای شکست محدوده 26 هزار و 500 تومان را مورد آزمون قرار دهد.

بازار جهانی در انتظار اخبار جدید

پس از آنکه طلا در اولین روز معاملاتی هفته جاری با افت 64/ 0 درصدی به زیر مرز 1830 دلاری رفت، روز گذشته با افزایش بیش از یک درصد مجددا به میانه کانال 1800 دلاری بازگشت.

در حالی که ‌بازارها از جمله بازار طلا در هفته جاری در انتظار آخرین نشست سیاست پولی فدرال رزرو در سال 2020 هستند، افزایش امیدواری‌ها به تصویب بسته محرک مالی جدید در بحبوحه افزایش تعداد بیماران و فوتی‌های ویروس کرونا در آمریکا سبب کاهش تمایل به ریسک سرمایه‌گذاران و افزایش تقاضای طلا به‌عنوان پناهگاه بدون ریسک سرمایه‌ها شد.

اوله هانسن، تحلیلگر ساکسو بانک در این باره گفت وضعیت پاندمی در نقاط مختلف دنیا از جمله آمریکا، اروپا و کشورهای آسیایی انتظارات برای حمایت‌های بیشتر از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی را افزایش داده و همین موضوع سبب حمایت از قیمت طلا شده است.

در هیمن راستا در هفته جاری که آخرین هفته کامل معاملاتی سال‌جاری نیز به حساب می‌آید آخرین نشست‌های دو بانک مرکزی مهم نیز برگزار می‌شود: نشست سیاست پولی فدرال رزرو در آخرین ساعات روز سه‌شنبه و نشست بانک مرکزی انگلیس در روز پنج‌شنبه.

تحلیلگران بر این باورند که با توجه به اینکه در آستانه تعطیلات کریسمس رونق بسیاری از بازارها کاهش پیدا کرده و جریان نقدینگی نیز افت کرده است، هرگونه خبر جدیدی می‌تواند منجر به تغییراتی عمده در بازارها شود.

در وضعیتی که پاندمی کرونا منجر به محدودیت‌های جدیدی در هلند، آلمان، لندن و نیویورک شده بسیاری از بازارهای سهام نیز به دلیل عواقب اقتصادی این محدودیت‌ها در انتظار حمایت‌های جدید هستند.

بعد از آنکه مجمع الکترال آمریکا پیروزی جو بایدن در انتخابات را تایید کرد و با توجه به اینکه بدون بسته حمایتی جدید، ریکاوری اقتصادی آمریکا در معرض خطر بزرگی قرار خواهد گرفت، بسیاری از معامله‌گران در انتظار اخبار بیشتر از بسته‌های حمایتی جدید هستند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.