تعیین میزان سود تاجران


مالیات ترخیص کالا

اظهارنامه مالیاتی و روش محاسبه آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی دو/شهریور

پس مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی باید حداکثر تا31 تیر ماه هرسال به اداره امور مالیاتی کشور تحویل داده

اظهانامه مالیاتی
به طور کلی مالیات انواع مختلفی دارد که به دو دسته مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم تقسیم می‌شود که یکی از انواع مالیات‌های مستقیم مالیات بر درآمد که باید به آن توجه و شرکت‌های تجاری باید در انتهای هر سال مالی میزان درآمد سوزی آن هزینه و غیره را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند که به طور کلی این کارنامه مالیاتی که هر سال به اداره مالیات توسط شرکت‌های تجاری و تو جا داده می شود اظهارنامه مالیاتی می‌گویند که بر اساس این اظهارنامه‌های مالیاتی مالیات اصناف و تجارت و شرکت‌های تجاری مشخص می‌شود.
اظهارنامه مالیاتی یک کارنامه مالی است که اشخاص حقیقی مانند تو جارو که از صفحه یا اشخاص حقوقی مانند شرکتهای تجاری در جهت محاسبه دقیق مالیات توسط اداره امور مالیاتی کشور در اختیار ایشان قرار می‌دهند این اظهارنامه در خصوص اشخاص حقیقی باید تا حداکثر ۳۱ تیرماه هر سال در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.
در واقع اظهارنامه مالیاتی هر ساله برای همان سال مالی تنظیم می‌شود که اولین روز هر سال تا آخرین روز هر سال یعنی یک فروردین تعیین میزان سود تاجران تا ۲۹ اسفند ادامه دارد که البته در خصوص اشخاص حقیقی هم صدق می‌کند و در مورد اشخاص حقوقی ارسال مالی شرکت در اساسنامه با سال مالیاتی متفاوت است در مدت سال مالیاتی به موجب اساسنامه شرکت مبنای تعیین مالیات قرارداده می‌شود.
اظهارنامه مالیاتی یک وظیفه قانونی برای تاجران و شرکت‌ها و درصورتی که شرکت‌ها و تجار در انجام این وظیفه کوتاهی تقلب کنند مشمول جریمه های مالیاتی و مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون خواهند شد.
مهلت و نحوه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی :
سالنامه مالیاتی باید تا حداکثر ۳۱ تیرماه هر سال به اداره امور مالیات تحویل داده شود لازم به ذکر است که بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در صورتی که اشکال در تکمیل این اظهارنامه وجود داشته باشد مودیان تا مدت ۳۰ روز مهلت ویرایش و رفع نقص دارند.
اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی :
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی در طول مدت ۱۲ ماه بعد از تسلیم توسط اداره دارایی فرصت رسیدگی داشته و بعد از تسلیم اظهارنامه اداره دارایی تا سه ماه فرصت دارد که بررسی های مربوط به رسیدگی خود را در قالب یک برگه تشخیص به مودی مالیاتی اعلام نماید که در رابطه با برگه تشخیص فرصت اعتراض نیز فراهم آمد و معدودی آن می‌توانند در مهلت تعیین شده نسبت به این برگ اعتراض کنند.
مراحل ثبت نام و ارسال اظهارنامه های مالیاتی :
1- ورود به سامانه با نام کاربری و کلمه عبور از سازمان امور مالیاتی دریافت شده
2- ثبت اظهارنامه در سامانه و ورود به محتوای اظهارنامه از طریق عملیات مشاهده
3- تکمیل جداول مالی و ترازنامه توسط مودیان حقوقی
4- چاپ و بررسی نسخه پیش نویس
5- تایید نهایی اطلاعات
6- دریافت کد رهگیری
7- صدور الکترونیکی قبض مالیاتی
8- امکان پرداخت الکترونیکی قبض مالیاتی
9- صدور قبض مالیاتی مودیان
10.مودیان می‌تواند پس از تایید نهایی اطلاعات اظهارنامه خود از طریق سامانه اقدام کنند که از منوی لیست قبوض قابل رویت و پس از چاپ قبض مالیاتی می تواند از طریق بانک و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی پرداخت نمایند
11- اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی
12- کارنامه عملکرد اشخاص حقیقی در دو قالب اظهارنامه انفرادی و مشارکتی قابل تصمیم می باشد که بسته به شرایط واحد کسب می بایست اطلاعات نرم‌افزار در سامانه ثبت‌نام شود و با وارد نمودن اقلام خواسته شده اطلاعات هویتی و واحد کسبی شخص حقیقی در سامانه ثبت نام دریافت و اظهارنامه نمایش داده شود
13- به دلیل پایش و رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال سقف معافیت سالانه در زمان دریافت اظهارنامه واحد کسب ای که تمایل دارند از معافیت بیشتری به درآمد مشمول مالیات آن تعلق بگیرد در اولویت اول قرار دهید
14- تسلیم اظهارنامه در خصوص واحدهای مشارکتی تنها تکمیل یک اظهارنامه کافی است و نیازی به ارائه اظهارنامه انفرادی به تفکیک شرکا نمیباشد اطلاعات شرکا در واحدهای مشارکتی سامان سامانه ثبت نام الکترونیکی با گذاری خواهد شد
لذا در صورت عدم ثبت اطلاعات لازم از جمله اطلاعات شرکا می بایست شریک اصلی نسبت به تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت نام اقدام نمایند که این کار را شرکت های حسابداری کرج انجام می دهند
محاسبه مالیات :
محاسبه مالیات به صورت خود اظهاری یا الراس محاسبه می گردد که در روش خود اظهاری شخص حقیقی یا حقوقی بودن خود اعلام می کند که چه مقدار درآمد داشته و چه مقدار باید مالیات پرداخت نماید بدون اینکه ممیزی و کارشناسان امور مالیاتی محاسبه و دریافت مالیات دخالت داشته باشند به همین دلیل اظهارنامه تکمیل کرده که شامل کل درآمد و کل هزینه و استهلاک و حقوق کارمندان و غیره می باشد و پس از کسر معافیت‌های مالیاتی مبلغ مالیات هر سال محاسبه می شود .
کارشناسان امور مالیاتی به شرط صحت مطالب و کامل بودن مدارک و عدم تخلف از قوانین ثبت دفتر و اظهار نامه آن را مورد قبول قرار دارد ومالیات آن محاسبه شده دریافت می کند و در صورت عدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی یا عدم ارائه آن به سازمان امور مالیاتی ممیز مربوط به صورت ارسال مالیات و محاسبه می‌کند و به ما ارائه می‌دهد.
نظر ممیز و کارشناس سازمان امور مالیاتی ملاک پرداخت مالیات می باشد *
اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌بایست نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند طبق ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص زیر تعیین میزان سود تاجران به تکمیل و تصمیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات است.
1.کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات
2.هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید
3.هر تعیین میزان سود تاجران شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کنند۳
4.شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند
5.هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کنند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات به سایر حقوق خود یاد دادن تعلیمات کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می نماید.
اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات های موضوع نیستند:
1 وزارتخانه ها و موسسات دولتی
2 دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود
3 شهرداری ها
4 اظهارنامه مالیاتی عملکرد
از انواع اظهارنامه های مالیاتی اظهارنامه عملکرد بوده که می تواند سود یا زیان یک رویداد مالی را به شکل شفاف محاسبه کند در واقع شخص حقیقی یا حقوقی پس از گذراندن یک دوره مالی و فعالیت انجام شده باید اظهارنامه عملکرد را به شکل مناسب تهیه کرده و ۲۵ درصد میزان سود دوره مالی خود را طبق ضوابط تعیین شده پرداخت کند.
اظهارنامه عملکرد تعیین کننده میزان عملکرد فرد در یک فعالیت مالی است که بیان کننده هزینه دارایی بدهیم معافیت و درآمدهای یک شخص بوده که در یک دوره مالی تعیین شده انجام می شود.
اظهارنامه مالیاتی عملکرد مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و برای نمایش اطلاعات بخشودگی های مالیاتی کاربرد دارد که می تواند اطلاعات مربوط به مراحل کسب و کار یک شخص را به خوبی نمایش دهد.
عواقب عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد:
اگر مودیان مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اظهارنامه مالیاتی عملکرد را در موعد مقرر ارسال نکند طبق قوانین در نظر گرفته شده شامل جرایم مختلف می‌شود . ارسال اظهارنامه مالیاتی در کرج را با حساب نگار امین انجام دهید.طبق ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقیقی در صورت فرار و از تحویل اظهارنامه مالیاتی عملکرد شامل جرایم مختلف شده و از کلیه و معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی شامل کسانی است که در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود را به موقع تحویل سازمان امور مالیاتی می دهند.
مزایای ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد:
اظهارنامه مالیاتی عملکرد به عنوان یک شیوه کامل جهت رسیدگی عملکرد یک دوره مالی و فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده که اگر در موعد مقرر برای اداره امور مالیاتی ارسال شود شامل مزایای زیادی است که طبق ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم افراد و یا شرکت هایی که سه سال متوالی اظهارنامه ارسالی آنان مورد تایید واقع شده باشد و اعتراض به برگ تشخیص صادر شده نداشته باشد می‌تواند ۵ درصد جایزه خوش حسابی نسبت به مالیات های پرداخت شده سه سال استفاده کند.
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی:
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر متفاوت بوده و طبق اعلام سازمان اداره امور مالیات و ضوابط تعیین شده نرخ مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی پس از کسر معافیت مالیاتی سالانه
تا مبلغ پنجاه میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصد نسبت به مازاد ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان به نرخ ۲۰ درصد نسبت به مازاد بر ۱۰۰ میلیون تومان به نرخ ۲۵ درصد است.
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی .
اشخاص حقوقی مشمول ماده ۱۰۵ قانون ۲۵ درصد نسبت به تعیین میزان سود تاجران سود مجموعه ی مالیات
شرکت بورسی ماده ۱۴۳ ۲۲ و نیم درصد نسبت به سود مشمول مالیات است
شرکت های بورسی دارای بیش از ۲۰ درصد سهام شناور آزاد ماده ۱۴۳ ۲۰ درصد به سود مشمول مالیات
شرکتهای فرابورس ماده ۱۴۳ قانون ۲۳ و هفتاد و پنج دهم درصد به سود مشمول مالیات
شرکت‌های تعیین میزان سود تاجران تعاونی متعارف و سهامی عام ۱۸۷۵ درصد به سود مشمول مالیات
سود به دست آمده از فروش کالا در بورس ۲۲ و نیم درصد سود مشمول مالیات
شرکت های موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمد ابرازی نرخ صفر
شرکت‌های تعاونی کارمندی کشاورزی صیادی کارگری عشایری دانش آموزی معاف از مالیات هستند
روش اعتراض به برگ تشخیص مالیات :
اگر مودی مالیاتی به برگه تشخیص مالیات اعتراض داشته باشند می‌توانند با ممیز به توافق برسند یا این اعتراض را از طریق شرکت حسابداری کرج پیگیری کنند در غیر این صورت قانون این اجازه را به آنها می‌دهد که بتوانند به صورت رسمی اعتراض خود را بیان کنند و اعتراض مطرح شده ابتدا به هیئت حل اختلاف فرستاده می‌شود و پس از آن به هیئت تجدید نظر خواهد رفت در صورت وجود دفاتر درآمد و هزینه اگر اعتراض به دلایل مختلف مورد قبول ممیز واقع نشود باعث فرد جریمه شده که معادل ۱۰ درصد کل مالیات خواهد بود

نظرات

نظر خود را اضافه کنید

تب ها

روند تکاملی خدمات حسابداری

تکامل خدمات حسابداری در قرن شانزدهم

سیستم اطلاعاتی حسابداری در شرکت حسابداری در کرج

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در یک شرکت حسابداری

محیط ، اهداف و استفاده کنندگان از حسابداری مالی

برسی و شناختی از محیط ، اهداف و استفاده کنندگان حسابداری مالی

نکاتی در مورد صورت جریان وجوه نقد در حسابداری

توضیحاتی در مورد نکات مورد استفاده در صورت جریان وجوه نقد در حسابداری

حسابداری ارزیابی سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام

حسابداری ارزیابی سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در سهام در پایان دوره مالی

منظور از گزارشات مالی در حسابداری

گزارشات مالی یکی از مهمترین مواردی است که در سیستم حسابداری بسیار اهمیت دارد

کنترل و مدیریت درآمد و هزینه

چند سوال که در مورد مدیریت درآمدها و هزینه ها پیش می آید را با حسابداری در کرج همراه هستیم

هزینه سربار در حسابداری

یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده در حسابداری سربار ساخت می باشد

اظهارنامه

اظهارنامه: یک نوع از مالیات، مالیات بردرآمد می باشد. به این صورت که شرکت ها و تاجران حقیقی در پایان هر سال مالی حتما باید میزان سود و زیان، هزینه ها، استهلاک و غیره را به اداره مالیاتی اعلام کنند. تا میزان مالیات پرداختیشان مشخص شود. تاجران این اطلاعات را باید در اظهارنامه مالیاتی اعلام کنند. در صورتی که افراد یا شرکت ها این مبالغ سود وزیان را اعلام نکنند. مبلغ مالیات توسط ممیزین اداره مالیات تعیین می شود و پرداختش توسط مودیان، ضروری است.

از آنجایی که تاجران، هزینه ها و سود و زیان خودشان را بهتر می دانند. توصیه می شود حتما درزمان مقرر، اظهارنامه مالیاتشان را تکمیل و ارسال کنند. اظهارنامه مالیاتی کارنامه مالی است که همه ساله، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات، برای محاسبه مالیاتشان، به سازمان مالیاتی ارائه می کنند. اکنون با خود اظهاری الکترونیکی انجام می شود.

خود اظهاری چیست؟

مودی دقیق تر از هرکسی دیگری از میزان دارایی و درآمدش اطلاع دارد. بنابراین اظهار مالیات به وسیله مودی و همکاری او با اداره دارایی، تشخیص می شود. و ارزیابی مالیات را آسان تر می کند. اظهار مالیات از طرف مودی به وسیله تسلیم اظهارنامه صورت می گیرد.

اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است که از طرف وزارت اقتصادی و دارایی تهیه و در اختیار مودیان قرار می گیرد. افراد باید با داشتن کد اقتصادی 16 رقمی اطلاعاتشون را از طریق پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی وارد کرده و اظهارنامه مالیاتی بگیرند.

در این روش اشخاص حقیقی یا حقوقی باید میزان مالیاتشان را بدون دخالت ممیزین و کارشناسان سازمان امور مالیاتی، واضح بیان کنند.

کارشناسان سازمان امور مالیاتی بعد از بررسی مدارک ارسالی شخص حقیقی یا حقوقی و اطمینان از صحت مدارک ارسالی و عدم تخلف از قوانین مالیاتی مالیات اعلام شده را می پذیرند و همان مقدار پرداخت مالیات برای شخص منظور میشود.

نحوه محاسبه هزینه بیمه گمرکی؛ چگونه مالیات علی الحساب و سهم هلال احمر را در گمرک حساب کنیم؟

واردات بار از کره جنوبی؛ مراحل و شرایط واردات از این کشور چگونه است؟

یکی از مسائلی که هر تاجری موظف است در رابطه با کسب و کار خود آن را رعایت کند مربوط به بیمه می باشد. بیمه کردن اموال و دارایی در هر کسب و کاری نوعی تضمین در برابر خطرات پیش بینی نشده می باشد و تاجران برای جلوگیری از ضرر و زیان باید در رابطه با بیمه کردن اموال خود اقدام نمایند، از این رو بیمه کردن کالاهایی که وارداتی و یا صادراتی هستند به دلیل اتفاقاتی که ممکن است در طول مسیر جابه جایی برای آن ها اتفاق بی افتد از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. به همین دلیل یکی از هزینه هایی که در راستای هزینه های واردات و صادرات کالا به تاجران بین المللی تحمیل می شود هزینه بیمه گمرکی می باشد که در هنگام ترخیص کالا باید پرداخت شود؛ از این رو گروه ققنوس ترخیص در راستای آموزش نحوه محاسبه بیمه گمرک و به افرادی که قصد فعالیت در این حیطه را دارند اقدام به تهیه این مقاله نموده است.

گروه ققنوس ترخیص در زمینه آشنایی تاجران تعیین میزان سود تاجران با بیمه گمرکی به ارائه توضیحاتی در این باره و همچنین دیگر مطالب مرتبط با آن از جمله نحوه محاسبه بیمه گمرکی، مالیات علی الحساب، نحوه محاسبه مالیات علی الحساب، سهمیه هلال احمر از گمرک، نحوه محاسبه این سهم و در کل آشنایی تاجران با دیگر هزینه هایی که باید در گمرک و در راستای ترخیص کالا بپردازند توضیحاتی را ارائه کرده است.

بیمه گمرکی چیست؟

یکی از مسائلی که یک تاجر بین المللی در رابطه با پرداخت هزینه هایی که در روند صادرات و واردات کالا باید بپردازد با آن رو به رو می شود هزینه های بیمه گمرکی است. همان طور که به عنوان یک فرد عادی از اصطلاح بیمه اطلاع دارید، بیمه تضمینی است که افراد با پرداخت پول آن را در برابر خطراتی که ممکن است برای جان و مالشان اتفاق بی افتد از شرکت های مختلف بیمه به دست می آورند؛ از این رو در رابطه با تعریف بیمه گمرکی این گونه می توان گفت که بیمه گمرکی نوعی از بیمه است که از طرف گمرک به کالاهای وارداتی و صادراتی تعلق می گیرد.

در واقع تضمینی است برای سلامت محموله های وارداتی و صادراتی از زمانی که به گمرک تحویل داده می شوند تا زمانی که فرایند ترخیص کالا انجام شده و محموله ها مجددا به صاحبان خود تحویل داده می شوند، در پایان مرحله ترخیص کالا زمانی که تاجران برای تسویه حساب با گمرک اقدام می کنند، باید هزینه های مربوط به بیمه گمرکی را نیز بپردازند که در ادامه این مقاله در رابطه با نحوه محاسبه بیمه گمرک توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد.

نحوه محاسبه بیمه گمرک

نحوه محاسبه بیمه گمرک

نحوه محاسبه هزینه بیمه گمرک

از جمله مسائلی که تاجران در امر تجارت علی الخصوص در روند تجارت بین المللی باید به آن توجه کنند، مربوط به هزینه هایی است که در مرحله های مختلف واردات و صادرات کالا تا زمان ترخیص کالا از گمرک باید بپردازند. تاجران باید هزینه های گوناگونی را که متحمل پرداخت آن هستند قبل از اقدام به خرید کالا بر آورد نمایند تا از سود آور بودن خرید خود و میزان سودی که از این معامله به دست می آورند اطلاع داشته باشند. از این رو یکی از هزینه هایی که باید میزان آن را برآورد نمایند مربوط به حق بیمه گمرکی می باشد.

نحوه محاسبه بیمه گمرک به این صورت است که هر محموله ای که جهت تایید برای واردات و یا صادرات وارد گمرک شود 5/0 درصد از هزینه کل محموله به عنوان حق بیمه گمرکی از صاحب کالا دریافت می شود. بر اساس نحوه محاسبه بیمه گمرک باید هزینه کالاهایی که وارد گمرک شده با هزینه‌ای که برای حمل و نقل آن کالاها پرداخت شده است با یکدیگر جمع شده و حاصل این جمع بر حسب ریال و نرخ ارز برآورد شده و حاصل در عدد 5/0 ضرب شود، حاصل ضرب این عملیات حق بیمه گمرکی می باشد که باید در هنگام ترخیص کالا پرداخت شود.

مالیات علی الحساب چه نوع مالیاتی است و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

یکی از هزینه هایی که تاجران باید در راستای واردات کالا و روند ترخیص کالا از گمرک پرداخت کنند هزینه های مربوط به مالیات علی الحساب می باشد. مالیات علی الحساب در واقع همان تعرفه گمرکی است که دولت به عنوان ابزاری برای تنظیم کردن تراز تعیین میزان سود تاجران تجاری کشور و همچنین کنترل بازار از آن استفاده می کند و تاجرانی که دارای کارت بازرگانی هستند و قصد وارد کردن کالا به کشور را دارند چه به عنوان یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی باید مالیات علی الحساب خود را همچون حق بیمه گمرکی بپردازند تا موفق به ترخیص کالاهای خود از گمرک شوند.

نحوه محاسبه مالیات علی الحساب به این صورت است که ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به کشور با حقوق ورودی آن کالاها با یکدیگر جمع می شود و 4 درصد از این حاصل جمع به عنوان مالیات علی الحساب از طرف تاجر به صورت الکترونیکی به دولت پرداخت می شود.

سهم هلال احمر گمرک چیست و چگونه محاسبه میگردد؟

یکی دیگر از هزینه هایی که تاجران باید در جهت واردات کالا به کشور و ترخیص کالا از گمرک بپردازند مربوط به سهم هلال احمر از گمرک می باشد. گمرک در هنگام ورود کالا به کشور هزینه ای را از تاجران به عنوان عوارض گمرکی دریافت می کند، از میزان عوارضی که گمرک در ازای واردات کالا از تاجران دریافت می کند، در گذشته نیم درصد و در زمان حال یک درصد از آن به عنوان سهم هلال احمر از گمرک به این نهاد تعلق می گیرد.

نحوه محاسبه سهم هلال احمر از گمرک به این صورت است که ابتدا حقوق ورودی گمرک از هر محموله وارداتی با حاصل جمع هزینه هایی چون هزینه بیمه گمرکی به علاوه هزینه ارزش کالا به علاوه کرایه حمل و نقل بین المللی کالا به دست می آید و سپس حاصل این هزینه ها در عدد 5 درصد ضرب می شود. حاصل این ضرب مجددا در عدد یک درصد ضرب شده و عدد به دست آمده سهم هلال احمر از گمرک می باشد.

مالیات ترخیص کالا

مالیات ترخیص کالا

آشنایی با سایر هزینه های گمرکی (هزینه ثبت سفارش کالا و هزینه انبارداری)

در روند تجارت بین المللی و واردات کالا به کشور تاجران متحمل پرداخت هزینه های گوناگونی می شوند که از جمله آن ها به حق بیمه گمرکی، مالیات علی الحساب و سهم هلال احمر از گمرک اشاره کردیم؛ اما هزینه های دیگری نیز در روند واردات کالا وجود دارد که تاجران باید در جهت ترخیص کالاهای خود از گمرک به پرداخت آن ها بپردازند. از جمله دیگر هزینه های کالاهای وارداتی می توان به هزینه ثبت سفارش کالا و همچنین هزینه انبار داردی اشاره کرد. هزینه ثبت سفارش کالا هزینه ای است که در راستای انجام فرایند ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت پرداخت می شود. نحوه محاسبه هزینه ثبت سفارش به این صورت است که حاصل ضرب نرخ ارز در مبلغ کل پروفرما تقسیم بر عدد 2000 هزینه ثبت سفارش کالا را به دست می دهد.

هزینه دیگر مربوط به هزینه انبار است و در ازای ماندن کالاهای وارداتی در انبار از طرف تاجر به گمرک پرداخت می شود. نحوه ی محاسبه هزینه انبارداری به عوامل مختلفی بستگی دارد و فرمول آن به این صورت است که حاصل ضرب مدت زمان ماندن کالا در انبار ضربدر نرخ انبار ضربدر وزن خالص محموله هزینه انبارداری را به دست می دهد. هزینه انبار داری در صورتی که کالاها در محوطه سر پوشیده نگهداری شود بر اساس فرمول بالا ضرب در عدد 0/75 می شود و برای کالاهایی که در محوطه های سر باز نگهداری شود بر اساس فرمول بالا ضربدر عدد 60/0 می شود.

جمع بندی

گروه ققنوس ترخیص این مقاله را در جهت آشنایی تاجران تازه کار و کم تجربه با هزینه های مختلفی که باید در روند تجارت بین المللی و واردات کالا بپردازند تهیه شده است و تلاش شده است تا در رابطه با بیمه گمرکی و نحوه محاسبه بیمه گمرک، مالیات علی الحساب، سهم هلال احمر از گمرک، هزینه ثبت سفارش بازرگانی و هزینه انبارداری توضیحات کاملی را به افراد ارائه دهد. در صورتی که به دنبال دریافت اطلاع بیشتری در زمینه هزینه هایی که باید در راستای ترخیص کالا از گمرک بپردازید هستید می توانید به کارشناسان مجرب ما در ققنوس ترخیص مراجعه نمایید.

اظهارنامه مالیاتی و نحوه تنظیم آن

تصویر اظهارنامه مالیاتی و نحوه تنظیم آن

روزانه با خرید محصولات متنوع، همزمان با پرداخت مبلغ، مالیات آن کالا را نیز می‌پردازیم. همچنین بسیار شنیده‌ایم که «قیمت‌ها با 9% مالیات بر ارزش افزدوه محاسبه می‌شوند.» از طرف دیگر، علاوه بر افراد عادی، میزان مالیات و نحوه پرداخت آن همواره ذهن تاجران را نیز به خود مشغول کرده است. تاجران باید در انتهای هر سال مالی میزان سود و زیان خود را به ادارات مربوطه اعلام کنند تا میزان مالیات و معافیت مالیاتی آن‌ها مشخص شود. اعلام این سود و زیان سالیانه به وسیله تنظیم اظهارنامه مالیاتی صورت می‌گیرد.

در این مطلب پس از آشنایی با مالیات به تعریف اظهارنامه مالیاتی و چگونگی تکمیل آن می‌پردازیم.

مالیات چیست؟

مالیات را درواقع می‌توان نوعی هزینه اجتماعی دانست که افراد به ازای استفاده از منابع و امکانات ملی، مبلغی از درآمد خود را به دولت انتقال می‌دهند تا دولت بتواند این امکانات و منابع را جایگزین کند. پرداخت برخی از این نوع مالیات‌ها نیازی به اظهارنامه مالیاتی ندارد و به صورت خود به خود انجام می‌شود.

مالیات‌ها یا به طور مستقیم اعمال می‌شوند یا به صورت غیر مستقیم.

مالیات‌های مستقیم

در مجموعه مقررات مالیاتی، مالیات‌های مستقیم به دو صورت مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی محاسبه می‌شوند. مالیات بر درآمد در واقع آن است که هنگام دریافت هرنوع درآمدی (شامل حقوق، املاک، کشاورزی،…) مبلغی به عنوان مالیات از آن کسر می‌شود و مبلغی که تحت عنوان درآمد به دست شما می‌رسد، با کسر مالیات است.

مالیات بر دارایی نیز به صورت سالانه بر تمام دارایی‌های یک فرد وارد می‌شود. مانند املاک و مستغلات، مالیات بر ارث، حق تمبر،… .

مالیات‌های غیر مستقیم

رایج‌ترین نوع مالیات غیر مستقیم مالیات بر مصرف است که هنگام خرید کالاها و محصولات آن را می‌پردازیم.

از انواع دیگر مالیات‌های غیرمستقیم مالیات بر ارزش افزدوه و مالیات‌های گمرکی است. برای محدود کردن واردات و تقویت تولید داخلی برخی مالیات‌های سنگین بر کالاهای گمرکی وارد می‌شود.

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

مالیات | ثبت یار

همان‌طور که گفتیم یک نوع تعیین میزان سود تاجران از مالیات، مالیات بر درآمد است. شرکت‌ها و تاجران حقیقی در پایان هرسال مالی باید میزان سود و زیان، هزینه‌ها، استهلاک و… را به اداره مالیاتی اعلام کنند تا میزان مالیات پرداختی آن‌ها مشخص شود. تاجران این اطلاعات را باید در اظهارنامه مالیاتی اعلام کنند.

در صورتی که افراد یا شرکت‌ها این مبالغ سود و زیان را اعلام نکنند، مبلغ مالیات توسط ممیزین اداره مالیات تعیین می‌شود و پرداخت این مبلغ توسط مودیان، ضروری است.

از آن‌جا که تاجران به هزینه‌ها و سود و زیان خود آگاه‌تر هستند، توصیه می‌شود حتما در زمان مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل و ارسال کنید.

نکته مهم درخصوص اظهارنامه مالیاتی 98 این‌جاست که اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه 98 فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی 97 را تکمیل کرده و ارسال نمایند.

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

در اظهارنامه مالیاتی اطلاعات شخص و یا شرکت باید به صورت دقیق وارد شود. از طریق پایگاه اینترنتی سازمان امور اقتصادی و دارایی، فرم الکترونیکی اظهارنامه تکمیل و ارسال می‌شود. سپس شرکت‌ها یا تاجران حقیقی فرصت دارند در فاصله زمانی که به آن‌ها داده می‌شود، دفاتر قانونی شرکت خود را نیز به اداره مالیاتی ارائه کنند.

درصورتی که اطلاعات به صورت صوری وارد شده باشد و دفاتر با اظهارنامه مالیاتی مطابقت نداشته باشد، ممکن است جریمه‌هایی برای تاجر در نظر گرفته شود.

توصیه ثبت‌یاری:

اهمیت پلمپ دفاتر تجاری این‌جا خود را نشان می‌دهد! دفاتری که پلمپ نشده باشند یا نقایصی داشته باشند، از طرف اداره مالیات رد می‌شود و حتی ممکن است مشمول جریمه شود. در پایان هر سال مالی حتما پلمپ دفاتر خود را انجام دهید.

کارشناسان ثبت‌یار صفرتاصد پلمپ دفاتر تجاری شما را انجام می‌دهند.

سال مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی | ثبت یار

سال مالیاتی درواقع یک سال شمسی است که توسط اداره مالیات تعیین می‌شود و معمولا از فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند همان سال است. افراد و شرکت‌های تجاری تا پایان اسفند ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل بدهند.

اشتباهات متداول:

برخی افراد به اشتباه فکر می‌کنند که سال مالی و سال مالیاتی یکسان هستند. درحالی که سال مالی آغاز و پایان یک سال شمسی است که در اساسنامه مشخص می‌شود. مثلا ممکن است شرکتی سال مالی خود را خردادماه قرار بدهد.

در حالی که سال مالیاتی توسط اداره مالیات اعلام می‌شود.

نکته قابل توجه این‌جاست که در صورتی که سال مالی یک شرکت با سال مالیاتی تطابق نداشته باشد، درآمد سال مالی آن‌ها به جای سال مالیاتی مبنای تعیین مالیات قرار می‌گیرد.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تکمیل آن در پایگاه اینترنتی سازمان امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان چهارماه شمسی پس از پایان سال مالی است. (تا 31 تیرماه)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره ثبتی رایگان با کارشناسان ثبت‌یار تماس بگیرید.

شماره تماس واحد پشتیبانی: ۷۴۳۱۸۷۰۰-۰۲۱

من فائزه شفیعی، حقوق خوانده و عضوی از خانواده ثبت‌یار هستم، در اینجا مطالبی که برای خودم جذاب و کاربردی بوده با زبان ساده و روان به اشتراک می‌گذارم تا مفاهیم حقوقی رو بهتر درک کنیم.

تعیین میزان سود تاجران

برای پی دی اف

روزنامه ماندگار، دور دوم، شماره ششم

رویداد ها

کشته و زخمی شدن ۴۵ عضو طالبان در بمباران هوایی
در اوج کمبود کتب درسی در بدخشان؛ پنجاه هزار جلد کتب نصاب جدیه بدخشان رسید
برخورد دوگانه طالبان با اشرف غنی
توزیع گوسفند تعیین میزان سود تاجران تعیین میزان سود تاجران قربانی به نیروهای پولیس تخار
طالبان مجسمه اسپ ها را در کشم بدخشان تخریب کردند
پولیس تخار: معاون قطعه لایزری طالبان در تالقان کشته شد
فرماندۀ امنیۀ تازه معرفی شده ارزگان برکنار شد
دو برادر در یک حمله هوایی در بدخشان کشته شدند
جنرال بابه جان: از تاراج میدان هوایی بگرام جلوگیری کردم
امریکا به افغانستان ۳۷ فروند هلیکوپتر بلک هاوک و ۲ فروند هواپیما A-29 می‌دهد

ویروس کرونا

کشور چین چهارصد هزار دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک می‌کند
وزارت صحت عامه: در یک شبانه روز گذشته ۱۶ موارد مثبت کرونا در کشور ثبت شده‌است
نخستین مرحلۀ تطبیق واکسین کرونا در افغانستان آغاز شد
وزارت صحت عامه: در بیست‌وچهار ساعت گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت نشده‌است
سرپرست وزارت صحت عامه: تطبیق واکسین کرونا در کشور پس از تائیدی سازمان صحی جهان آغاز خواهد شد
کرونا؛ در یک شبانه روز گذشته در کشور جان سه تن را گرفت

در مسیر صلح

تلاش‌های جدید آمریکا برای صلح و آینده مبهم
نشست ترکیه و خانه‌خالی اجماع ملی در افغانستان
بهشت صلح در جهنم افغانستان
تیوری‌های صلح در جوامع مختف
نگرانی از تکرار تجربۀ ویتنام در افغانستان
این صلح من است!؟
رد و تائید نامۀ وزارت خارجه آمریکا، در مراسم یاد بود از مارشال فهیم
اختلاف سران حکومت بر سر طرح جدید امریکا برای صلح افغانستان
مخالفت معاون شورای عالی مصالحه با تشکیل شورای عالی زنان
توافقنامهٔ که حاصلش حکومت نامشروع و صلح نامعلوم گردید

ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید

قیـمت گـاز مایع کـاهش مـی‌یابد

گزارشگر: 11 سنبله 1393 ۱۰ سنبله ۱۳۹۳

mnandegar-3

اتحادیه سرتاسری نفت و گاز افغانستان می‌گوید که برای پایین آوردن بهای گاز در کابل و دیگر ولایت‌های کشور تاجران توافق کرده اند که میزان سود فروش گاز را به حداقل برسانند.
آذرخش حافظی، مسوول اتحادیه سرتاسری نفت و گاز افغانستان گفت که با مقام‌های دولتی، اتاق تجارت، اتحادیه‌ها تاجران و دیگر منابع مرتبط تا ساعت ۲ بامداد گفت‌وگو کرده اند و روی قیمتی برای خرید و فروش گاز به توافق رسیده‌اند.
آقای حافظی در کابل به خبرنگاران گفت که توافق شد که در ولایت‌های نزدیک به بنادر هر کیلو گاز ۴۸ افغانی به طور عمده فروخته شود و فروشنده‌ها بزرگتر، گاز را به قیمت ۵۴ افغانی در اختیار فروشنده‌های کوچک قرار دهند. هر دالر آمریکایی در بازارهای کابل معادل ۵۶.۵۵ افغانی فروش می‌شود.
در خرید و فروش گاز در افغانستان، فاصله مراکز فروش از بنادر و ولایت‌های مرزی، ضایعات و مصارف حمل و نقل در نظر گرفته می‌شود و با توجه به این موارد قیمت گاز در نقاط مختلف کشور فرق می‌کند.
او گفت که از امروز در ولایت‌های نزدیک به بنادر قیمت گاز برای مردم ۵۴ افغانی است و در کابل و ولایت‌های اطرف آن قیمت فروش گاز ۶۰ افغانی تعیین شده است.
«حالت بحرانی و وضعیت رو به رکود اقتصاد»
آذرخش حافظی افزود: «وضعیت عمومی اقتصاد افغانستان به دلایل مختلف که از بحث ما خارج است، در حالت رکود قرار دارد و با استفاده از موقعیت فعلی تعیین میزان سود تاجران بعضی از افراد سودجو قیمت گاز و مواد نفتی و بعضی مواد خوراکی را بالا بردند.»
افغانستان در شش ماه گذشته دچار بی‌سرنوشتی سیاسی شده و نتیجه انتخاباتی که از عقرب ماه سال گذشته آغاز شده هنوز نا معلوم است و این مشکل آن طوری که ناظران می‌گویند روی ابعاد مختلف زندگی مردم تاثیرات منفی داشته است.
خان جان الکوزی، رییس اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم گفت که از دلایل افزایش بهای گاز بلند بودن تقاضا نسبت به عرضه و واردات سوخت است. او گفت که کل گازی که افغانستان وارد می‌کند حتی ۲۰ درصد از مصارف مردم را هم تکمیل نمی‌کند.
آقای الکوزی می‌گوید که بسیاری از کشورهایی که در گذشته به افغانستان گاز می‌فروختند، حالا یا به افغانستان صادراتی ندارند و یا هم در مقدار صادرات گاز خود به افغانستان کاهش آورده اند که «دولت باید در این زمینه توجه و اقدام عملی کند.»
مسوولان دولتی می‌گویند که «تا حالت بحرانی» رفع می‌شود و افغانستان دوباره به ثبات تعیین میزان سود تاجران اقتصادی می‌رسد گاز در بنادر و شهرهای افغانستان به طور امتیازی یعنی بدون دریافت سود عرضه خواهد شد.
افزایش قیمت گاز
قیمت دولتی گاز کیلویی ۵۵ افغانی است، اما در بازار تا یک هفته پیش ۶۰ افغانی بود. حالا در کابل به ۱۰۰ افغانی رسیده است. این افزایش اعتراض خانواده‌ها را درآورده و بر قیمت سایر نیازمندی‌های خانواده‌ها هم اثر گذاشته است.
مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع روز یک شنبه گفت: «هیچ دلیل موجهی نمی‌بینیم که قیمت گاز بلند برود.» به گفته او تاجرانی که از «قانون و خدا بی‌خبرند» قیمت گاز را به صورت خودسرانه بالا می‌برند تا سود بیشتری به دست آوردند.
او گفت که تاجران در بیرون از کشور گاز تنی ۴۰۰ تا ۴۲۰ دالر می‌خرند و وزارت تجارت توافق کرده که آنها علاوه بر قیمت تمام شد گاز در داخل کشور، در هر تن صد دالر سود بگیرند، اما تاجران «فرصت‌طلب» گاز را در بازارهای داخلی به صورت عمده تنی تا هزار دالر می‌فروشند.
آقاق قوقندی افزود تدابیری که دولت برای ثابت نگهداشتن بهای گاز روی دست گرفته، لغو مجوز تجارت گاز تاجران گرانفروش و قرار دادن اسامی آنها در «فهرست سیاه» است.
سخنگوی وزارت تجارت گفت که اگر این طرح موثر واقع نشد، این وزارت در مشورت با حقوقدانان روی طرح دیگری کار می‌کند که اگر شورای وزیران آن را تایید کند، واردات گاز به دست یا در کنترل وزارت تجارت قرار خواهد گرفت.
براساس آمار وزارت تجارت، نیاز افغانستان به گاز طبیعی دو صد تا سیصد هزار تن در سال است که به گفته آقای قوقندی، دولت خود توانایی آن را دارد که واردات گاز را به دست خود بگیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.