جریان نقدی و مزایا


باسلام
به وبلاگ حسابدارجوان خوش آمدید. این وبلاگ زیر نظر گروه حسابداری و به مسئولیت مدیر گروه حسابداری جناب آقای محمدمحمدی در جهت اطلاع رسانی و ارتقای سطح علمی افراد علاقمند به حسابداری طراحی شده است. امیدواریم مطالب و امکانات ارائه شده در این وبلاگ فضایی مناسب و جذاب را در اختیار شما حسابداران نواندیش قرار دهد. خواهشمند است با انتقادات و پیشنهادات خود جریان نقدی و مزایا ما را در پیشبرد اهدافمان یاری رسانید.
با تشکر، محمدمحمدی
مدیر وبلاگ
…. …,•’``’•,•’``’•,
. …. …’•,`’•,*,•’`,•’
. ……. `’•,,•’`
خدایا تقدیر مرا خیر بنویس آنگونه که آنچه را تو دیر می خواهی من زود نخواهم و آنچه را تو زود می خواهی من دیر نخواهم
…. …,•’``’•,•’``’•,
. …. …’•,`’•,*,•’`,•’
. ……. `’•,,•’`
آدمهای خاکی مثل جریان نقدی و مزایا زمین استهلاک ناپذیرند
رفاقت با آنان گرچه با ارزش ترین دارایی نامشهود ترازنامه ام است

صورت جریان وجوه نقد

نخستین هدف صورت جریان وجوه نقد تهیه‏ی اطلاعاتی در ارتباط با دریافت‏ها و پرداخت‏های نقدی واحد تجاری در طی یک دوره حسابداری می‏باشد. دومین هدف آن تهیه‏ی اطلاعاتی با مبانی نقدی در ارتباط با فعالیت‏های عملیاتی، سرمایه‏گذاری و تامین مالی واحد تجاری است. بنابراین صورت جریان وجوه نقد گزارشی از دریافت‏های نقدی، پرداخت‏های نقدی و خالص تغییرات در نتایج نقدی ناشی از فعالیت‏های عملیاتی، مالیات بر درآمد، بازده سرمایه‏گذاری، سرمایه‏گذاری و تامین مالی شرکت در طی یک دوره حسابداری است.

طبقه بندی جریان نقدی:

صورت جریان وجوه نقد برای انعکاس تغییر در جریان نقد طی سال طراحی شده است. در این میان، تعریف وجوه نقد از اهمیت بالایی برخودار است. وجوع نقد به موجودی نقد و سپرده‏های دیداری نزد وبانک‏ها و موسسات اعم از ریالی و ارزی (شامل سرمایه‏گذاری کوتاه مدت بدون سررسید) اطلاق می‏گردد.

طبق استانداردهای حسابداری ایران، صورت جریان وجوه نقد باید به ترتیب منعکس کننده جریان‏های نقدی طی دوره، تحت سر فصل‏های اصلی زیر باشد:

 1. فعالیت‏های عملیاتی
 2. بازده سرمایه‏گذاری و سود پرداختنی بابت تامین مالی
 3. مالیات بر درآمد
 4. فعالیت‏های سرمایه‏گذاری
 5. فعالیت‏های تامین مالی

صورت جریان جریان نقدی و مزایا وجوه نقد هم چنین باید شامل صورت تطبیق مانده‏ی اول دوره و پایان دوره وجه نقد باشد.

شامل وجه نقد متآثر از عملیاتی است که در تعیین سود خالص به کار می‏روند. برای مثال دریافت‏های نقدی بابت فروش کالا و خدمات و نیز پرداخت‏های نقدی به عرضه کنندگان جهت تحصیل موجودی و کارمندان جهت هزینه‏ها.

مبلغ جریان های نقدی ناشی از فعالیت‏های عملیاتی، یکی از شاخص‏های اصلی ارزیابی توانایی فعالیت‏های عملیاتی شرکت در ایجاد وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وام ها،نگهداشت توان عملیاتی و پرداخت سود سهام است. موارد منعکس در این طبقه از صورت جریان وجوه نقد، جریان‏های ورودی و خروجی وجه نقد مرتبط با سود عملیاتی است. نمونه‏ای از جریان‏های نقدی معمول که در این طبقه قرار می‏گیرند به شرح زیر می باشند:

مشتریان حاصل فروش کالا و ارائه خدمات

سایر درآمدهای عملیاتی مانند وجه نقد دریافتی حاصل از حق الامتیاز، حق الزحمه و کارمزد

بابت قردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی

به فروشندگان کالا و خدمات

بابت حقوق و دستمزد

بابت مزایای پایان خدمت کارکنان

بابت قراردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی

تفاوت بین جریان های ورودی و جریان های خروجی عملیاتی وجه نقد؛ خالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی نامیده می شود. بسیاری از تحلیل‏گران، این مبلغ را بیش از سایر موارد دیگر مورد استفاده قرار می دهند، زیرا این مبلغ، معیار اندازه گیری سود خالص عملیاتی بر مبنای نقدی است. برای گزارش فعالیت های عملیاتی دو روش وجود دارد:

ب( روش غیر مستقیم

رویکرد مستقیم

در این رویکرد، خالص جریان نقدی ناشی از فعالیت‏های عملیاتی با جمع تک تک جریان‏های ورودی نقدی(از مشتریان و سایر منابع) و سپس کسر تک تک جریان‏های نقدی خروجی (هم چون خرید کالا و پرداخت بابت هزینه‏ها) بدست می‏آید.

برتری اصلی این رویکرد، انعکاس جداگانه دریافت‏ها و پرداخت‏های ناخالص نقدی عملیاتی است. اطلاع از منابع مشخص دریافت نقدی و مقاصد مربوط به پرداخت‏های نقدی انجام شده در دوره‏های گذشته می‏تواند در براورد جریان‏های نقدی آتی مفید واقع شود، لیکن این رویکرد با ارائه‏ی جزئیات مربوط به خالص جریان‏های نقدی ناشی از فعالیت‏های عملیاتی، به این امر کمک می کند.

نحوه‏ی عمل در روش مستقیم بدین صورت است که با در اختیار داشتن مانده‏های ابتدا و پایان دوره حساب‏های دفتر کل و تعدیل حساب‏های صورت سود و زیان تعهدی، به جریان‏های نقدی ناشی از فعالیت‏های عملیاتی دست می‏یابیم.

رویکرد غیر مستقیم

این رویکرد با سود عملیاتی شروع و با انجام تعدیلاتی به شرح زیر به خالص جریان نقدی ناشی از فعالیت‏های عملیاتی دست می‏یابیم:

اثر معاملات و رویدادهایی که دارای ماهیت غیر نقدی است اما در محاسبه سود عملیاتی منظور شده اند. مانند استهلاک و هزینه‏ی مطالبات مشکوک الوصول و هزینه‏ی مزایای پایان خدمت کارکنان.

اثر اقلامی که در محاسبه سود و زیان عملیاتی دوره جاری منظور شده اند، لیکن جریان های نقدی مرتبط با آن ها در این دوره انجام نشده است مانند افزایش یا کاهش در مانده حساب‏های موجودی کالا، حساب‏های در یافتنی، حساب‏های پرداختنی و پیش پرداخت هزینه‏ها.

چرا از سود عملیاتی شروع می کنیم نه از سود خالص؟

آن گروه از جریان‏های نقدی که مرتبط با بخش عملیاتی سود و زیان است، در صورت جریان نقدی به عنوان جریان نقدی عملیاتی طبقه‏بندی می‏شود و فعالیت‏های عملیاتی عبارت از فعالیت‏های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است. از آنجایی که سود خالص شامل اقلام غیر عملیاتی نیز می‏باشد، بنابراین استفاده از سود عملیاتی ارجع‏تر است.

برتری اصلی روش غیرمستقیم آن است که تفاوت بین سود عملیاتی و جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‏های عملیاتی به گونه برجسته‏ای نشان داده می‏شود. به نظر بسیاری از استفاده کنندگان از صورت‏های مالی، چنین روشی جریان نقدی و مزایا در ارائه‏ی تصویری از کیفیت سود واحد تجاری، حائز اهمیت اساسی است.

پرداخت‏های مرتبط با سود و کارمزد تامین مالی، سود سهام و درآمد سرمایه‏گذاری در سر فصل جداگانه‏ای طبقه‏بندی می‏شوند. مطابق با استانداردهای ایران، به دلایل زیر سر فصل جداگانه‏ای به نام ” بازده سرمایه‏گذاری‏ها و سود پرداختنی بابت تامین مالی ” در صورت جریان نقدی پیش بینی شده است:

 • جلوگیری از خدشه دار شدن یکنواختی ارائه صورت های مالی و در نتیجه تضعیف قابلیت مقایسه
 • ایجاد و هماهنگی بین صورت جریان نقدی و صورت سود و زیان
 • جلوگیری از تاثیر ساختار سرمایه واحد تجاری بر جریان نقدی ناشی از فعالیت‏های عملیاتی

بازده سرمایه‏گذاری و سود پرداختنی بابت تامین مالی دربرگیرنده‏ی دریافت‏های حاصل از مالکیت سرمایه گذاری و سود دریافتنی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت بانکی و نیز پرداخت های انجام شده به تامین کنندگان منابع مالی بابت سود تضمین شده است. نمونه اقلامی که در این طبقه قرار می‏گیرند به شرح زیر است:

سود و کارمزد دریافتی

سود سهام دریافتی شامل سود سهام دریافتی از شرکت‏های سرمایه‏پذیری که در سرمایه‏گذاری در آن‏ها به روش ارزش ویژه در حساب ها انعکاس یافته است.

سود وکارمزد پرداختنی

سود سهام پرداختنی

حصه‏ای از اقساط اجاره به شرط تملیک پرداختنی که هزینه تامین مالی محسوب می‏شود..

جریان نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد، در سرفصل فعالیت‏های عملیاتی منعکس نمی‏شود و بصورت یک سر فصل جداگانه گزارش می‏شود. دلائل این موضوع را می توان به شرح زیر دانست:

 • مالیات بر درآمد مربوط به فعالیت‏های عادی و غیر عادی است. بنابراین انعکاس آن در سر فصل‏های فعالیت‏های عملیاتی گویای ماهیت آن نیست.
 • تخصیص اختیاری مالیات بر سر فصل های مختلف

اهمیت رقم مربوط به مالیات بر درآمد و گزارشگری رقم پرداختی بابت مالیات جریان های نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد برای اغلب استفاده کنندگان صورت‏های مالی دارای اهمیت ویژه است. جریان‏های نقدی مرتبط با این طبقه، تنها منحصر به پرداخت‏ها یا علی الحساب‏های پرداختی از بابت مالیات بر درآمد و یا استرداد مبالغ پرداختی از همین بابت است و در برگیرنده‏ی جریان‏های نقدی مربوط به سایر انواع مالیات‏ها هم چون مالیات‏های تکلیفی، و مالیات‏های مستقیم وضع شده بر تولید یا فروش نمی‏باشد.

این طبقه شامل جریان‏های ورودی و خروجی نقدی مربوط به تحصیل یا فروش دارایی‏های عملیاتی (اموال،ماشین آلات و تجهیزات)، خرید و فروش سرمایه‏گذاری‏های کوتاه مدت و بلند مدت، دارایی‏های نامشهود و نیز پرداخت و وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص مستقل از واحد تجاری به جز کارکنان می باشد. نمونه اقلامی که در این طبقه قرار می‏گیرند به شرح زیر می باشند:

فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات

فروش دارایی‏های نامشهود

تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات

سرمایه بلند مدت در اوراق بهادار و اوراق مشارکت

وام‏های نقدی پرداختی به سایر اشخاص

تحصیل سایر دارایی های مورد استفاده در عملیات مانند دارایی های نا مشهود

این طبقه شامل جریان‏های ورودی و خروجی نقدی مربوط به فعالیت‏های تامین مالی (استقراض یا انتشار سهام) جهت دریافت وجه نقد برای واحد تجاری است. جریان‏های خروجی نقد زمانی رخ می‏دهد که اصل مقادیر به مالکان و اعتبار دهنده‏گان برگشت داده شود. نمونه اقلامی که در این طبقه قرار می‏گیرند به شرح زیر هستند:

محل انتشار نقدی سهام

اعتبار دهندگان از محل انتشار اوراق بدهی

به اعتبار دهنده گان بابت اصل وام و استقراض دریافتی

بابت حصه اصل اقساط اجاره به شرط تملیک

بازخرید سهام (سهام خزانه)

یک قاعده اساسی

افزایش دارایی و کاهش بدهی و هزینه و ستانده = بدهکار = خروج وجه

کاهش دارایی و افزایش بدهی و درآمد و آورده = بستانکار = ورود وجه

فرض : قاعده فوق بر قرار است . مگر خلاف آن ثابت شود.

نمونه ای از مواردی که بر خلاف قاعده پیش گفته هستند :

استهلاک دارایی‏ها – مطالبات مشکوک الوصول- درآمد سرمایه گذاری (روش ارزش ویژه) معاوضه دارایی‏ها (بدون سرک نقدی)- تخصیص اندوخته- سود سهمی- تبدبل سهام ممتاز- تبدیل اوراق قرضه (هر دو روش)- انتشار غیر نقدی سهام- تجدید ارزیابی دارایی ثابت- افزایش ارزش سرمایه گذاری‏ها- کاهش ارزش سرمایه گذاری‏ها -کاهش ارزش موجودی‏ها- ضایعات غیر عادی- هزینه جذب نشده تولید و سایر موارد مشابه غیر موثر بر جریانات نقدی

در هر یک از موارد نمونه ذکر شده فوق نه اقلام بدهکار شده منجر به خروج وجه ، و نه اقلام بستانکار شده منجر به ورود وجه می گردد.

مبادلاتی نظیر نمونه های پیش گفته ، نباید در متن صورت جریان وجوه نقد انعکاس یابد.

(برخی از آنان نظیر انتشار غیر نقدی سهام ، معاوضه دارایی‏ها و … در یادداشت‏های همراه صورت‏های مالی به گونه‏ای مناسب افشا می‏گردد)

منابع تهیه صورت جریان وجوه نقد

الف ( ترازنامه ابتدا و پایان سال مربوط

ب ( صورت سود و زیان و صورت گردش سود انباشته سال مربوط

ج ( برخی اطلاعات تفصیلی طی سال مربوط (اغلب این اطلاعات به فعالیت‏های سرمایه‏گذاری و تامین مالی مرتبط است).

ارتباط بین ترازنامه و سودوزیان با صورت جریان وجوه نقد

پیش پرداخت و سفارشات کالا

بیمه و مالیات پرداختنی

صورت جریان وجوه نقد

انواع فعالیت‏های واحد تجاری که منجر به جریانات نقدی می‏گردد (بر اساس استاندارد حسابداری شماره 2 ایران)

وبلاگ حسابدار جوان

مزيت‌ اصلي‌ روش‌ مستقيم‌ اين‌ است‌ كه‌ دريافتها و پرداختهاي‌ نقدي‌ عملياتي‌ را نشان‌ مي‌دهد. اطلاع‌ از منابع‌ مشخص‌ دريافتهاي‌ نقدي‌ و مقاصد مربوط‌ به‌ پرداختهاي‌ نقدي‌ انجام‌ شده‌ در دوره‌هاي‌ گذشته‌ مي‌تواند در براورد جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ مفيد واقع‌ شود، ليكن‌ ممكن‌ است‌ در برخي‌ موارد، منافع‌ حاصل از ارائـه‌ اطلاعات‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ بدين‌ شيوه‌، بر هزينه‌هاي‌ تهيه‌ و ارائـه‌ اين‌ اطلاعات‌ توسط‌ واحد تجاري‌ فزوني‌ نداشته‌ باشد، لذا اين‌ استاندارد كاربرد روش‌ مستقيم‌ را الزامي‌ نمي‌داند. با اين‌حال‌ در شرايطي‌كه‌ مزاياي‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در روش‌ مستقيم‌ بر هزينه‌هاي‌ تهيه‌ اين‌ اطلاعات‌ فزوني‌ داشته‌ باشد، به منظور ارائـه‌ اطلاعات‌ مفيد، استفاده‌ از روش‌ مستقيم‌ توصيه‌ مي‌شود.

مزایای روش غیر مستقیم

مزيت‌ اصلي‌ روش‌ غيرمستقيم‌ اين‌ است‌ كه‌ تفاوت‌ بين‌ سود عملياتي‌ و جريان‌ وجه نقد ناشي از فعاليتهاي‌ عملياتي‌ به‌ گونه‌ برجسته‌اي‌ نشان‌ داده‌ مي‌شود. بسياري‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ معتقدند كه‌ چنين‌ صورتي‌ در ارائـه‌ تصويري‌ از كيفيت‌ سود واحد تجاري‌، حائز اهميت‌ اساسي‌ است‌. برخي‌ سرمايه‌گذاران‌ و بستانكاران‌، جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ را از طريق‌ تخمين‌ سود آتي‌ و انجام‌ تعديلاتي‌ در رابطه‌ با اقلام‌ با ماهيت‌ غيرنقدي‌ و نيز اقلام‌ مبتني‌ بر تعهدي‌ عمل‌ كردن‌ درآمد و هزينه‌ براورد مي‌كنند و از اين‌ رو ، اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ تعديلات‌ مزبور در دوره‌هاي‌ گذشته‌ مي‌تواند در براورد تعديلات‌ آتي‌ مفيد واقع‌ شود.

انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است. راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است. و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است. (کنفسیوس)

مشخصات وب

وبلاگ حسابدار جوان

باسلام
به وبلاگ حسابدارجوان خوش آمدید. این وبلاگ زیر نظر گروه حسابداری و به مسئولیت مدیر گروه حسابداری جناب آقای محمدمحمدی در جهت اطلاع رسانی و ارتقای سطح علمی افراد علاقمند به حسابداری طراحی شده است. امیدواریم مطالب و امکانات ارائه شده در این وبلاگ فضایی مناسب و جذاب را در اختیار شما حسابداران نواندیش قرار دهد. خواهشمند است با انتقادات و پیشنهادات خود ما را در پیشبرد اهدافمان یاری رسانید.
با تشکر، محمدمحمدی
مدیر وبلاگ
…. …,•’``’•,•’``’•,
. …. …’•,`’•,*,•’`,•’
. ……. `’•,,•’`
خدایا تقدیر مرا خیر بنویس آنگونه که آنچه را تو دیر می خواهی من زود نخواهم و آنچه را تو زود می خواهی من دیر نخواهم
…. …,•’``’•,•’``’•,
. …. …’•,`’•,*,•’`,•’
. ……. `’•,,•’`
آدمهای خاکی مثل زمین استهلاک ناپذیرند
رفاقت با آنان گرچه با ارزش ترین دارایی نامشهود ترازنامه ام است

ولی ثبتشان نمیکنم

نه بخاطر عدم تطابق با استانداردها

بخاطر اینکه در ترازنامه قلبم به گونه ای ثبت شده اند که هیچ پایان دوره ای مرا مجبوربه بستن حساب آن نمیکند.
…. …,•’``’•,•’``’•,
. …. …’•,`’•,*,•’`,•’
. ……. `’•,,•’`
بچه ها عشق قشنــگ است ولـی
سهم عاشق دل تنــگ است ولـی

بین معشـــوقه و عاشــــق گه گـاه
زندگی صحنه ی جنــگ است ولـی

دل معشـــــوقه و عاشـــــق با هـم
مثل آیینـــــه و سنــــگ است ولـی

با سیــــاهی و سفیــــــدی ترکیـب
عشق یعنی که دو رنگ است ولی

درد بسیــــار شکســــت عشقـــی
بدتـــــــر از زخم پلنــــگ است ولـی

دوستــــــانم همه تان می دانیــــــد
عشق بی زور تفنـــــگ اسـت ولـی

خودمـــــــانیم بـــــــــدون عشقــــی
کـــــــار دنیا همه لنــــگ است ولـی

بچه ها بـا همــــه ی ایـــــن اوصــاف
بخـــــدا عشق قشنــــگ است ولی
…. …,•’``’•,•’``’•,
. …. …’•,`’•,*,•’`,•’
. ……. `’•,,•’`
_____________________

صورت جریان وجوه نقد چیست؟

بی گمان یکی از مهمترین عواملی که اساس وشالوده بسیاری از تصمیم گیری های استفاده کنندگان ازگزارش های مالی حسابداری را تشکیل می دهد وجه نقد وجریان های ورودی و خروجی آن می باشد. با اینکه ترازنامه تا حدودی مبین قدرت مالی و نقدینگی موسسه می باشد اما در قالب یک صورت مالی ایستا فقط ارائه کننده تصویر لحظه ای از وضعیت دارایی ها وبدهی ها وحقوق صاحبان سهام می باشد. در مقابل صورت سود و زیان نیز فقط به ارائه منابع تحصیل شده ویا مصرف شده در چرخه عملیات برای یک دوره مالی معین درقالب درآمد ها وهزینه ها وسودو زیان های غیر عملیاتی و غیر عادی می پردازد.اما هیچکدام از دو صورت حساب فوق قادر به پاسخگویی به سوالات متعددی که در عرصه مسائل مالی بسیاری از واحد های اقتصادی می تواند مطرح باشد، نبوده ونیستند.

حسابداری

سیر تاریخی صورت جریان وجوه نقد چیست ؟

نخستین تلاش جهت پاسخگویی به سوالات متعدد درسال 1908 توسط پروفسور ویلیام مورس کل ، انجام گردید. وی در کتاب خود صورتحسابی را بنام ” از کجا آمده وکجا مصرف شده ” مطرح نمود که در آن تنها فهرستی از موارد افزایش یا کاهش در اقلام ترازنامه انعکاس یافته بود.

در سال 1961 انجمن CPA با درک اهمیت این صوت مالی ، تحقیقاتی را انجام داد که نتیجه آن ، انتشار “صورت تجزیه وتحلیل گردش وجوه “بود. توصیه انجمن تهیه صورتحساب مزبور به همراه گزارش های سالانه دیگر بود.

در سال 1963 بیانیه شماره 3 هیئت بررسی اصول حسابداری تحت عنوان ” صورت منابع و مصارف وجوه” منتشر گردید. تهیه گزارش مزبور الزامی نبوده و در عین حال تعریف مشخصی از کلمه وجوه در آن انجام نشده بود. واحد های انتفاعی عملا وجوه را به معانی متفاوتی تفسیر می کردند. برخی وجوه را به عنوان وجه نقد وبرخی دیگر به عنوان شبه نقد ویا سرمایه درگردش به کار می بردند.

با توجه به نارسایی های صورت منابع ومصارف وجوه، هیئت بررسی اصول حسابداری مجددا مسئله را بررسی نمود که نتیجه آن انتشار بیانیه شماره 19 هیئت بررسی اصول حسابداری درسال 1971 تحت عنوان “صورت تغییرات دروضعیت مالی” شد که تهیه آن الزامی بوده وبه عنوان جزء لاینفک صورت های مالی شناخته شد. در این صورتحساب استفاده از مفاهیم گوناگون مثل وجه نقد وسرمایه در گردش اجازه داده شده بود وهمین مسئله باعث شد قابلیت مقایسه صورتهای مالی شرکتها مواجه به مشکل شده وبدین ترتیب خلاء اطلاعاتی که هیئت اصول حسابداری به دنبال پر کردن آن بود، کاملا برطرف نشود

از اوایل دهه 1980 در بین واحد های اقتصلدی علاقه نسبت به اهمیت گردش وجوه نقد، دایما در حال افزایش بود و خیلی از موسسات در عمل از مبنای وجه نقد برای صورت تغییرات در وضعیت مالی استفاده می کردند. با توجه به آنچه که عملا اتفاق افتاده بود وبه جهت طرح صورتحسابی که قابلیت مقایسه بالایی را دارا باشد، در سال 1987 “هیئت استاندارد های حسابداری مالی” استاندارد شماره 95 را تحت عنوان “صورت جریانهای نقدی”عنوان و آن را جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی نمود.براساس بیانیه مزبور لازم گردید گزارش مالی فوق از تاریخ 16 جولای 1988 به عنوان یکی از صورتهای مالی اساسی تهیه گردد.

در انگلستان نیز از سال 1992 تهیه صورت جریان های نقد الزامی شد.درسطح بین المللی نیز کمیته استاندارد های بین المللی حسابداری رسما از اول ژانویه سال 1994 تهیه آن را الزامی کرد.

اما در ایران، صورتهای مالی تا پیش از انقلاب تنها محدود به ترازنامه، سود وزیان وصورت سود وزیان انباشته بود. هرچند برخی از واحد های انتفاعی برای مقاصد خاص مثل اخذ وام واعتبار ممکن بود گاها اقدام به تهیه صورت منابع ومصارف وجوه وحتی در اواخر صورت تغییرات در وضعیت مالی نمایند. بعد از انقلاب اسلامی موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه درسال 1359 تاسیس و از سال 1360 تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی را الزامی نمود. در این سازمان هیئتی بنام ” هیئت تدوین استانداردهای حسابداری ” تشکیل گردید که وظیفه آن وضع استانداردهای ملی بود. یکی از موارد بررسی شده توسط هیئت فوق ” صورت جریانهای نقدی ” بود که در نهایت تهیه آن از اواخر سال 75 در شرکت های تحت پوشش الزامی شد.

مزایای صورت جریان های نقدی

مهمترین ویژگی های صورت جریانهای نقدی به شرح ذیل می باشد:

1-قابلیت اتکا و مقایسه: اطلاعات مالی باید از ویژگی های کیفی مشخصی مثل مربوط بودن، قابل اعتماد بودن وقابل مقایسه بودن برخوردار باشد. صورت جریانهای نقدی چون اطلاعات مربوط به ورود وخروج وجه نقد را منعکس می سازد و این اطلاعات مبتنی برهیچ یک از براورد ها ، قضاوت ها وروش های حسابداری نیست، لذا اطلاعات منعکس درآن ضمن برخورداری از ویژگی مربوط بودن، فوق العاده قابل اتکاء واعتماد نیز می باشدو به دلیل حذف روش های گوناگون حسابداری، ویژگی قابلیت مقایسه نیز به شدت تامین می گردد.

2- قابلیت فهم: نظر به اینکه اساس تهیه صورت جریانهای نقدی، جریانهای ورودی وخروجی وجه نقد می باشد، لذا برخلاف صورت حسابی مثل سود و زیان که مبتنی بر فرض تعهدی بوده ودرک مفاهیم به کار رفته درآن غالبا دشوار بنظر می آید، درک مفاهیم و واژه های معمول در صورت جریان های نقدی به سهولت برای استفاده کنندگان صورتهای مالی میسر می باشد.

3- توجه به علایق طلبکاران: معمولا توانایی یک واحد تجاری در باز پرداخت به موقع بدهی هایش برای طلبکاران آن واحد بیش از سودآوری موسسه اهمیت دارد. صورت جریان های نقدی با گزارش دقیق منابع ومصارف وجوه وکیفیت تحصیل و مصرف آن، اطلاعات لازم را برای این دسته از استفاده کنندگان گزارش های مالی فراهم می نماید.

شکل و محتوای صورت جریان های نقدی

صورت جریانهای نقدی باید جریان های ورود وجه نقد به یک واحد انتفاعی ونیز جریانهای خروجی وجه نقد از آن را درطی یک دوره مالی مشخص، نشان دهد به نحوی که بتوان از مانده موجودی نقد ابتدای سال، مانده پایان سال جریان نقدی و مزایا را محاسبه نمود. جریان های ورودی وجه نقد عمدتا ناشی از عوامل زیر می باشد:

 1. کاهش در داراییها (غیر از موجودی نقد)
 2. افزایش در بدهی ها
 3. افزایش در حقوق صاحبان سهام

در مقابل، عواملی چون افزایش در داراییها (به غیر از وجه نقد) کاهش در بدهی ها وکاهش در حقوق صاحبان سهام پدید اورنده جریان های خروجی می باشد.

وجوه نقد چیست ؟

براساس اصول پذیرفته شده حسابداری، وجه نقد شامل پول نقد ومعادلهای آن (شبه پول) می باشد.معادل وجه نقد عبارت است از سرمایه گذاری های کوتاه مدت با قابلیت تبدیل بسیار به وجه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن ناچیز بوده وبه اسانی وبدون اطلاع قبلی قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشد. به عنوان یک قاعده کلی، تنها سرمایه گذاری هایی که تاریخ سررسید اولیه ان درفاصله 3 ماه یا کمتر است، واجد شرایط طبقه بندی به عنوان معادل وجه نقد می شوند.

مفهوم وجوه نقد برحسب استاندارد حسابداری شماره 2 سازمان حسابرسی (بند12) شامل موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانکها و موسسات مالی اعم از ریالی و ارزی شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید می باشد. تعریف مزبور دربرگیرنده اقلامی از جریان نقدی و مزایا سرمایه گذاریها که تحت عنوان معادل وجه نقد از آنها یاد می شود، نیست . در استاندارد مزبور عدم شمول معادل وجه در تعریف وجه نقد بنا به دلایل متعددی انجام می گردد که مهمترین آن به شرح زیر می باشد:

الف) تشخیص اقلام معادل وجه نقد از سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت واحد تجاری با استقراضهای کوتاه مدت براساس یک مرزبندی اختیاری صورت گرفته است.این نحوه عمل موجب می گردد اولا نقش صورت جریان وجوه نقد در کمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت ارزیابی نقدینگی وانعطاف پذیری مالی تضعیف گردد و ثانیا تصویری مصنوعی از نحوه عمل واقعی مدیریت مالی واحدهای تجاری که اغلب به چنین تفکیکی بین اقلام معادل وجه نقد وسایر فعالیتهای سرمایه گذاری یا تامین مالی اعتقاد ندارند، ارائه شود.

ب) تعریف وجه نقد بدون شمول اقلام معادل وجه نقد تطابق بیشتری با تفکر حاکم بر مدیریت فعالیتهای اقتصادی وفرهنگ رایج تجاری کشور دارد.

ج) عدم شمول اقلام معادل وجه نقد در تعریف وجه نقد قابلیت مقایسه عملکرد جریانهای نقدی واحد های تجاری مختلف را افزایش می دهد.

طبقه بندی اقلام صورت جریان های نقدی

در تهیه صورت جریان های نقدی نیز همانند دیگر صورت های مالی، اقلام دارای ویژگی مشابه در یک گروه طبقه بندی شده و اقلامی که ویژگی های متفاوت دارنداز یکدیگر تفکیک می شوند. لذا اطلاعات صورت جریان های نقدی (برخلاف صورت تغییرات در وضعیت مالی برمبنای وجه نقد که طبقه بندی مشخصی از منابع ومصارف وجه در آن لحاظ نمیشد.) عمدتا به پنج سرفصل اساسی تقسیم می شود:

1-فعالیت های سرمایه گذاری

این بخش از صورت جریان های نقدی عمدتا جریان نقدی و مزایا بر مبادلات مربوط به دارایی ها تاکید داشته ومشتمل بر جریانهای ورودی وخروجی وجه نقد می باشد. جریان های ورودی وجه نقد شامل کاهش در دارایی های بلند مدت وبرخی از دارایی های جاری مثل اسناد دریافتنی غیر تجاری وسرمایه گذاری کوتاه مدتی است که معادل وجه نقد تلقی نمی شود، است که ناشی از فروش ویا دریافتهای نقدی باشد. نمونه های زیر مثالهایی از جریانهای نقدی ورودی و خروجی مربوط به فعالیتهای سرمایه گذاری می باشد:

الف) جریانهای نقدی ورودی:

 1. وجه نقد حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام واوراق قرضه
 2. وجه نقد حاصل از فروش دارایی های بلند مدت
 3. دریافتهای نقدی مرتبط با اصل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی
 4. دریافت اصل وام های اعطایی
 5. سود کارمزد دریافتنی ( بهره دریافتنی )
 6. سود سهام دریافتنی

ب)جریان های نقدی خروجی :

 1. وجه نقد مصرف شده برای تحصیل سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه
 2. وجه نقد مصرق شده جهت خرید یا تحصیل دارایییهای بلند مدت
 3. وجه نقد پرداختی بابت سپرده گذاری بلند مدت نزد بانکها
 4. حصه ای از اقساط اجاره به شرک تملیک پرداختی
 5. اعطای وام ، اعتبار و تسهیلات مالی به دیگران

2- فعالیتهای تامین مالی

این دسته از فعالیتها اساسا برعکس فعالیتهای سرمایه گذاری که به سمت بدهکار ترازنامه مربوط می شد، به سمت بستانکار ترازنامه مرتبط بوده وشامل جریانهای ورودی وخروجی وجه نقد می باشد که بر برخی از اقلام بدهی ها وحقوق صاحبان سهام تاثیر میکذارد. جریانهای ورودی وجه نقد شامل افزایش در بخش عمده بدهی های بلند مدت، بخشی از اقلام بدهی های جاری وهمچنین برخی از اقلام حقوق صاحبان سهام می باشد.نمونه جریان نقدی و مزایا های زیر مثال هایی از جریان های نقدی ورودی وخروجی مربوط به فعالیتهای سرمایه گذاری می باشد:

الف)جریانهای نقدی ورودی:

 1. وجه نقد حاصل از انتشار سهام واوراق قرضه
 2. دریافتهای نقدی ناشی از استقراض اعم از کوتاه مدت ویا بلند مدت

ب)جریانهای نقدی خروجی:

 1. وجه نقد مصرف شده بابت باز خرید سهام واوراق قرضه
 2. وجه نقد مصرف شده بابت بازپرداخت اصل تسهیلات جریان نقدی و مزایا دریافتی
 3. وجه نقد مصرف شده بابت اقساط اجاره های بلند مدت
 4. سود وکارمزد پرداختی(بهره پرداختی)
 5. سود سهام پرداختی

3- فعالیتهای عملیاتی

این دسته از فعالیتهای اصلی مولد درآمدعملیاتی واحد تجاری است. فعالیتهای مزبور متضمن تولید وفروش کالا وارائه خدمات بوده وهزینه ها ودرآمدهای مرتبط با آن در تعیین سود یا زیان عملیانی در صورت سود و زیان منظور می شود.جریانهای نقدی ناشی از از جریان نقدی و مزایا فعالیتهای عملیاتی اساسا در برگیرنده جریان های ورودی و خروجی نقدی مرتبط با فعالیتهای مزبور می باشد.

برای گزارشگری وافشای گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی دو روش تحت عناوین روش مستقیم وروش غیر مستقیم ممکن است استفاده گردد:

الف) روش مستقیم : در این روش هریک از جریانهای نقدی ورودی وخروجی وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به طور جداگانه گزارش شده وتقابل جریانهای نقدی ورودی وخروجی در نهایت خالص وجه نقد حاصل از عملیات را محاسبه ومشخص می نماید. درواقع استفاده از این روش به نوعی تبدیل صورت سودوزیان از مبنای تعهدی به مبنای نقدی تلقی می شود.

جریانهای نقدی ورودی ناشی از فعالیتهای عملیاتی عمدتا عبارت اند از:

الف) وجوه دریافتی از مشتریان بابت فروش کالا وانجام خدمات

ب)وجوه نقد دریافتی بابت اجاره محل، حق الزحمه، کارمزد وخدمات دیگر

در مقابل جریانهای نقدی خروجی ناشی از فعالیتهای عملیاتی عبارت اند از:

الف) وجه نقد پرداختنی به عرضه کنندگان کالا وخدمات

ب) پرداختی های نقدی به کارکنان واحد تجاری

ج) وجه نقد پرداختنی به ارائه کنندگان خدمات بیمه، تبلیغات وسایر خدمات مشابه

د)پرداختی بابت مالیات

ب) روش غیر مستقیم (روش تعدیلی): در این روش دلایل تفاوت بین سود عملیاتی دوره و خالص وجوه نقد حاصل از جریان نقدی و مزایا عملیات توضیح داده می شود. به عبارت دیگر در روش مزبور سعی بر این است که اثرات نقدی درآمد ها و هزینه هایی که در صورت سود وزیان انعکاس یافته، محاسبه گردیده وسود عملیاتی که بر مبنای حسابداری تعهدی بدست آمده برمینای نقدی بیان شود. جهت دستیابی به این اهداف لازم است اقلامی که سود عملیاتی دوره را کاهش داده اما تاثیری بر وجه نقد نداشته اند، به سود اضافه شده .بالعکس اقلامی که باعث افزایش سود عملیاتی گردیده ولیکن دروجه نقد بی تاثیر بوده اند، از سودعملیاتی کسر شود.

مقایسه حسابداری تعهدی با حسابداری نقدی

مقایسه حسابداری تعهدی با حسابداری نقدی

تفاوت حسابداری تعهدی با حسابداری نقدی در زمان تشخیص درآمد و هزینه است. روش نقدی شناخت سریع‌تری از درآمد و هزینه دارد، درحالی‌که روش تعهدی بر درآمد و هزینه پیش‌بینی‌شده تمرکز دارد. حسابداری تعهدی به این معنی است که درآمد و هزینه هنگام وقوع، شناسایی و ثبت می‌شوند، درحالی‌که حسابداری نقدی به این معنی است که این اقلام تا زمان تسویه مبادلات نقدی مستند نمی‌شوند.

حسابداری تعهدی چیست؟

درآمد هنگامی که به دست می آید؛ حساب می شود. به طور معمول، درآمد قبل از دست به دست شدن پول، کسب می گردد. برخلاف روش نقدی، حسابداری تعهدی درآمد را زمانی ثبت می کند که کالا یا خدماتی به مشتری تحویل داده می شود به امید اینکه پول در آینده پرداخت خواهد شد. هزینه کالا و خدمات با وجود اینکه هنوز پول نقدی برای آن هزینه ها پرداخت نشده است، ثبت می گردد.

شرکت هایی که از حسابداری تعهدی استفاده می کنند به محض صدور فاکتور برای مشتری درآمد را به رسمیت می شناسند. هنگامی که صورتحساب تهیه می شود، حتی اگر تا 30 روز پرداخت انجام نشود، به عنوان هزینه در نظر گرفته می شود.
مزایا:

 • شما از عملکرد و امور مالیتصویر بسیار دقیق تری دارید.
 • با اطمینان بیشتری می توانید تصمیمات مالی بگیرید.
 • گاهی اوقات ممکن است آسان تر باشد که برای تأمین منابع مالی بلند مدت خود را مارکت کنید.
 • حساب های دریافتنی و پرداختنی را در بر می گیرد و در نتیجه تصویر دقیق تری از سودآوری شرکت به ویژه در بلند مدت ارائه می دهد.

معایب:

 • این روش کار بیشتری می برد، زیرا شما باید علاوه بر بررسی فاکتورها، باید حساب بانکی خود را زیر نظر داشته باشید.
 • جریان نقدی را ردیابی نمی کند و در نتیجه ممکن است شرکت با کمبود عمده نقدی در کوتاه مدت، علی رغم سودآوری در بلند مدت، به حساب نیاید.
 • ممکن است مجبور شوید قبل از اینکه مشتری واقعاً پول فاکتور را بدهد، مالیات بر درآمد را پرداخت کنید. اگر مشتری دبه درآورد، می توانید در اظهارنامه بعدی خود مالیات را پس بگیرید(که البته چندان کار راحتی نیست).

حسابداری تعهدی اجازه به اشتراک گذاری اطلاعات معنادارتر با شرکای شرکت را می دهد

حسابداری نقدی چیست؟

درآمد فقط در صورت دریافت پول در صورت های سود و زیان گزارش می شود. هزینه ها فقط زمانی که پول پرداخت می شود، ثبت می شوند. روش نقدی بیشتر در کسب و کارهای کوچک و برای امور مالی شخصی استفاده می شود.
کسب و کارهایی که از حسابداری نقدی استفاده می کنند، درآمد و هزینه ها را فقط در صورت دست به دست شدن پول به رسمیت می شناسند. آنها فاکتورهای ارسالی را به عنوان درآمد یا صورت حساب ها را به عنوان هزینه ها حساب نمی کنند – تا زمانی که تسویه صورت پذیرد.

علی رغم نامش، حسابداری نقدی هیچ ارتباطی با شکل پرداختی که دریافت می کنید ندارد. می توانید به صورت الکترونیکی وجه را دریافت کنید و همچنان حسابداری نقدی انجام دهید.
مزایا:

 • روش ساده ای است و نشان می دهد چقدر پول در دست دارید.
 • شما تنها بر اساس پولی که دریافت کردید، مالیات پرداخت می کنید و نه بر اساس فاکتورهایی که صادر کردید.
 • پیگیری جریان نقدی شرکت بسیار آسان است.
 • این روش دقیق نیست. این روش فقط به دلیل اینکه صورت حساب های خود را پرداخت نکرده اید، می تواند سودآوری شما را نشان دهد.
 • از آنجایی که فقط یک نگاه روزمره به امور مالی دارید، نمی تواند به شما هنگام اتخاذ تصمیمات مدیریتی کمک کند.

تفاوت حسابداری تعهدی با حسابداری نقدی


تفاوت حسابداری تعهدی با حسابداری نقدی به زمان بندی ربط دارد. چه موقع درآمد یا هزینه را ثبت می کنید؟ اگر هنگام پرداخت یا دریافت پول این کار را انجام دهید، روش شما از نوع حسابداری نقدی است. اگر هنگام دریافت صورتحساب یا تهیه فاکتور این کار را انجام دهید، روش شما، حسابداری تعهدی است.
حسابداری تعهدی ابزاری بسیار قدرتمندتر برای مدیریت یک کسب و کار، اما حسابداری نقدی کاربردهای خود را دارد.
حسابداری تعهدی معمولاً توسط شرکت ها بویژه شرکت های سهامی عام مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از دلایل محبوبیت روش تعهدی این است که با گذشت زمان، سود را هموار می کند، زیرا شامل تمام درآمدها و هزینه ها می شود و به جای اینکه درآمد و هزینه به طور متناوب با استفاده از روش نقدی ثبت شود، آنها تولید می شوند. به عنوان مثال، تحت حسابداری نقدی، خرده فروشان در سه ماه آخر سال بسیار سودآور به نظر می رسند زیرا مصرف کنندگان برای تعطیلات سال نو مشغول خریدند اما در سه ماهه اول با کاهش هزینه های مصرف کننده در پی پایان تعطیلات، سودآور نیستند.

مثالی از تفاوت تفاوت حسابداری تعهدی با حسابداری نقدی.

فرض کنید شما صاحب یک کسب و کار هستید که ماشین آلات صنعتی می فروشد. اگر بخواهید تحت روش نقدی یکی از دستگاه های خود را به قیمت 1 میلیارد تومان بفروشد، این مبلغ تا زمانی که مشتری پول دستگاه را کف دست شما نگذارد یا چک آن را نکشد، در دفاتر ثبت نخواهد شد. تحت روش تعهدی، مبلغ 1 میلیارد به عنوان درآمد پس از آنکه فروش صورت می گیرد فوراً ثبت می شود، حتی اگر شما پول را چند روز یا چند هفته بعد دریافت کنید.
همین رویه در مورد هزینه ها نیز صادق است. اگر قبض برق این ماه شما 500 هزار تومان باشد، تحت حسابداری نقدی، این مبلغ مادامی که پول برق را پرداخت نکنید، در دفاتر ثبت نمی شود. با این حال، تحت حسابداری تعهدی، مبلغ 500 هزار تومان در روزی که قبض را دریافت می کنید به عنوان هزینه ثبت می شود.
جمع بندی
هر دو روش تعهدی و نقدی مزایا و معایب خود را دارند و هر کدام فقط بخشی از سلامت مالی یک شرکت را نشان می دهند. حسابداری نقدی آسان تر است، اما حسابداری تعهدی با درج حساب های پرداختنی و حساب های دریافتنی، تصویر صحیح تری از سلامت شرکت را به تصویر می کشد. درک هر دو روش تعهدی و جریان نقدی شرکت با روش نقدی هنگام اتخاذ تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری مهم است.

شرکت خود را به بهترین شکل مدیریت کنید
هر مدیر خوب نیازمند ابزاری قدرتمند است تا بتواند مجموعه خود را به بهترین شکل مدیریت کند. مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو ابزاری قدرتمند است که می تواند به مدیران در کنترل کارمندان و محاسبه حقوق و دستمزد آنها کمک کند.
شما همیشه یک مدیر لایق هستید و باید بهترین ها برای شما باشد. با استفاده از نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو کار مدیریت خود را بسیار آسان تر کنید.

جریان نقدی و مزایا

1- فعالیتهای عملیاتی:

1-1-1- وجوه نقد حاصل از فروش =حسابهای دریافتنی پایان دوره – حسابهای دریافتنی ابتدای دوره + فروش

2-1-1- وجوه نقد حاصل از ارایه خدمات= حسابهای دریافتنی پایان دوره - حسابهای دریافتنی ابتدای دوره + درآمد خدمات

3-1-1- وجوه نقد پرداختی بابت مواد اولیه= موجودی پایان دوره - موجودی ابتدای دوره + هزینه مواد اولیه

4-1-1- وجوه نقد پرداختی بابت حقوق و دستمزد= حقوق پرداختنی پایان دوره - حقوق پرداختنی ابتدای دوره + هزینه حقوق

(برای تمامی درآمد ها و هزینه های عملیاتی) از جمله پرداختی بابت حق امتیاز ، اجاره عملیاتی و هزینه های تجدید ساختار و هرنوع پرداختی به کارکنان از جمله وام و خسارت دریافتی از بیمه از بابت حتی اقلام سرمایه ای.

2-1- روش غیر مستقیم

(تهیه صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان وجوه نقد حاصل از عملیات)

1-2-1- تعیین سود عملیاتی(صورت سود و زیان)

2-2-1- تعدیل هزینه های غیر نقدی

ب) مزایای پایان خدمت

3-2-1- تعدیل از بابت اقلام عملیاتی ترازنامه

الف) افزایش و کاهش در داراییهای مرتبط با عملیات

ب) افزایش و کاهش در بدهیهای مرتبط با عملیات

4-2-1-تعدیل از بابت درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

** مواردی که در هیچ سرفصل دیگری قرار نمیگیرند(حمل موردی مواد اولیه) .

5-2-1- تعدیلات سنواتی موثر بر اقلام جاری

بدهکار = خروج وجه نقد

بستانکار= ورود وجه نقد

**الف) اگر نقدی باشد ، ورودی یا خروجی وجه نقد

ب) در غیر این صورت اثر آن به این وسیله خنثی میشود.

6-2-1- سایر تعدیلات:

در مواقعی که حسابهای عملیاتی با سایر سرفصلها درگیر شود

2- بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:

1-2- سود سهام دریافتی= سود سهام دریافتنی ابتدای دوره + در آمد مربوط به سود سهام – سود سهام دریافتنی پایان دوره

** از بابت بکارگیری روش ارزش ویژه میبایست تعدیلات لازم صورت گیرد.

2-2- سود سهام پرداختی=سود سهام پرداختنی ابتدای دوره + سود سهام تصویب شده –سود سهام پرداختنی پایان دوره

3-2- بهره دریافتی=بهره دریافتنی ابتدای دوره + درآمد بهره –بهره دریافتنی پایان دوره

4-2- بهره پرداختی=بهره پرداختنی ابتدای دوره +بهره منظور شده به دارایی+ هزینه بهره – بهره پرداختنی پایان دوره

5-2- تعدیلات سنواتی موثر بر این سرفصل(دریافتنی یا پرداختنی)

3- مالیا ت بر درآمد:

1- کلیه وجوه نقدی که واحد تجاری از بابت عملکرد پرداخت کرده است.

** حتی از بابت سنوات قبل (تعدیلات سنواتی)

مالیات پردرآمد پرداختی = ذخیره مالیات ابتدای دوره +پیش پرداخت مالیات پایان دوره+ مالیات دوره جاری –ذخیره مالیات انتهای دوره - پیش پرداخت مالیات اول دوره+ تعدیلات سنواتی موثر - تعدیلات سنواتی غیر موثر

4- فعالیتهای سرمایه گذاری

1-4- وجوه مرتبط با داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود

1-1-4- وجوه پرداختی بابت تحصیل=حسابهای پرداختنی مرتبط در ابتدای دوره + افزایش در دارایی ثابت – حسابهای پرداختنی مرتبط در پایان دوره

2-1-4- وجوه دریافتی بابت فروش=سود (- زیان)حاصل از واگذاری+ کاهش در دارایی ثابت(ارزش دفتری) +حسابهای دریافتنی مرتبط در ابتدای دوره – حسابهای دریافتنی مرتبط در پایان دوره

3-1-4- اعمال تعدیلات از بابت تعدیلات سنواتی موثر

4-1-4- اعمال تعدیلات از بابت تغییر طبقه بندی و تعدیلا جاری که بر افزایش و کاهش داراییها موثر است.

**در صورتیکه بتوان به طور مستقیم از طریق اطلاعات مالی دریافتها و پرداختهای مرتبط با تحصیل یا واگذاری داراییها را مشخص کرد فرمولهای فوق میتواند کنترل کننده مناسبی باشد.

2-4- وجوه مرتبط با سرمایه گذاریها(سهام ، سپرده بانکی یا اوراق مشارکت)

** دقیقاً شبیه ردیف 1-4 عمل میشود اما حتماً باید اثرات ناشی از بکارگیری روشهای سرمایه گذاری (ارزش ویژه یا ارزش بازار و . ) مد نظر قرار کیرد.

5- فعالیتهای تأمین مالی:

1-5- وجوه مرتبط با افزایش و کاهش سرمایه

** صرفاً مبالغ نقدی ، (شامل علی الحساب افزایش سرمایه) مد نظر قرار میگیرد.

5- فعالیتهای تأمین مالی:

2-5- دریافت تسهیلات مالی و بازپرداخت اصل تسهیلات مالی و حصه اصل اقساط پرداختی اجاره به شرط تملیک .

= باز پرداخت اصل تسهیلات مالی=مانده اصل در ابتدای دوره + اصل تسهیلات مالی دریافتی–مانده اصل در پایان دوره

***تسعیر ارز از این بابت بابد تعدیل شود. یعنی منهای سود تسعیر و به اضافه زیان تسعیر ارز

*** تسهیلات مالی دریافتی با سررسید کمتر از سه ماه را میتوان بطور خالص و جداگانه نمایش داد.

1-2-5- اعمال تعدیلات از بابت تعدیلات سنواتی موثر

6- مبادلات غیر نقدی

معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست نباید در صورت جریان وجوه نقد انعکاس یابد .

این معاملات ، به استثنای معاملات مربوط به فعالیتهای عملیاتی ، در صورت با اهمیت بودن بایددر یادداشتهای توضیحی به نحو ی مناسب افشا شود.

نمونه غیر نقدیهایی که باید در یاداشتها افشاء شوند:

1- تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود در قبال‌ تسهیلات‌ مالی‌

2- تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود در قبال‌ صدور سهام‌

3- مبادله‌ موجودی‌ مواد اولیه‌ یا موجودی‌ کالای‌ ساخته‌ شده‌ با دارایی‌ ثابت‌ مشهود

4- افزایش‌ سرمایه‌ از محل‌ مطالبات‌ حال شده‌ بستانکاران‌

5- جایگزینی‌ وامهای‌ بلند مدت‌ با وامهای‌ بلند مدت‌ دیگر

تغییرات‌ در چارچوب‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ که‌ مبین‌ طبقه‌بندی‌ مجدد حسابهای‌ تشکیل‌ دهنده‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ است‌ از قبیل‌ جریان نقدی و مزایا افزایش‌ سرمایه‌ از محل‌ اندوخته‌ها و تخصیص‌ اندوخته‌ از محل‌ سود انباشته‌، در زمره‌ معاملات‌ غیر نقدی‌ مستلزم‌ افشا تلقی‌ نمی‌شود.

1-7- هرگاه بخشی از سود یا زیان ناشی از تسعیر معاملات عملیاتی تسویه شده و یا مانده های عملیاتی تسویه نشده به موجب استانداردهای حسابداری یا قوانین آمره به سود و زیان عملیاتی دوره منظور نشده باشد.

2-7- هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر معاملات غیرعملیاتی تسویه شده یا مانده های غیرعملیاتی تسویه نشده در محاسبه سود عملیاتی دوره منظور شده باشد.

در موارد فوق ، تعدیلات انجام شده در محاسبه جریانهای نقدی در سرفصلهای اصلی مربوط منظور می شود.

3-7- هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر وجه نقد (صرفاً وجه نقد)در محاسبه سود یا زیان عملیاتی دوره منظور شده باشد.

**مورد فوق به عنوان یکی از عوامل تطبیق بین مانده اول دوره و پایان دوره وجه نقد درصورت جریان وجوه نقد ارائه می شود.

8- مانده وجه نقد ابتدا و پایان دوره

** مانده وجه نقد ابتدا و پایان دوره در ذیل صورت جریان وجوه نقد درج میگردد.

جریانهای‌ نقدی‌ ارزی‌ در گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌

در گروه واحدهای تجاری(اصلی و فرعیها) با سه مساله روبرو هستیم:

۱-در صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی بابت خرید شرکت فرعی چه مبلغی و در کدام قسمت باید درج شود؟

۲-اگر از نرخ میانگین ارز برای تسعیر صورتهای مالی شرکت فرعی استفاده کنیم تفاوت حذف معاملات در کجای صورت جریان باید گزارش شود؟

۳-صورت جریان وجوه نقد تلفیقی چگونه تهیه می شود؟

ارزش منصفانه شرکت فرعی به ریز(مثل ارزش منصفانه موجودی کالا ، ارزش منصفانه دارایی ثابت . ) + سرقفلی تلفیق - ارزش منصفانه آنچه دادیم - موجودی نقد شرکت فرعی = برابر می شود با وجوه نقد پرداختی بابت سرمایه گذاری در شرکت فرعی که در قسمت فعالیتهای سرمایه گذاری گزارش می شود.

تفاوت را با حسابهای دریافتنی و پرداختنی عملیاتی تهاتر می کنیم

دقیقا مانند صورت جریان یک واحد تجاری از ترازنامه و صورت سودزیان با تعدیل از بابت سوال ۲ تهیه می کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.