قرار دادن صحیح توقف ضرر


تحقیقی که در سال ۲۰۰۷ انجام شد، آشکار کرد که افرادی‌که اکثر زندگی جنسی خود را به تماشای فیلم پورن و همزمان خودارضایی پرداخته‌اند، ساختار مغزی‌شان تغییر پیدا می‌کند و تنها در هنگام تحریک دیداری می‌توانند به ارگاسم برسند. تاثیر پورنوگرافی بر مغز از طریق تغییر ساختار مغز می‌باشد. پورنوگرافی باعث می‌شود فرد بدون وجود فاکتورهایی که در طول تاریخ برای رسیدن به لذت لازم بوده، به‌لذت دست یابد. به دلیل خاصیت انعطاف‌پذیری (Plasticity) که مغز دارد، با مشاهده پورنوگرافی مسیر جایگزینی برای کسب لذت در مغز ایجاد می‌شود که شریک جنسی دیگر در آن نقشی ندارد و در طول مدت باعث می‌شود فرد در کنار شریک جنسی در رسیدن به نعوظ دچار مشکل شود.

آئین نامه انضباطی داخلی شرکت شبکه نفیس

به منظور فراهم سازی محیطی سالم ، ایمن و عاری از هرگونه اشتباه یا تخلف از قوانین جاری کشور و داخلی شرکت ، نظارت مستمر و شفاف و بستر سازی رشد خلاقیتها و ارتقاء توان کمی و کیفی نیروی انسانی شرکت ، آئین نامه انضباطی شرکت شبکه نفیس به شرح ذیل تصویب و ابلاغ می گردد .

حوزه شمول :

ماده 1) این آئین نامه مشمول کلیه بازاریابان شرکت شبکه نفیس می باشد. تبصره : تخلفات آن دسته از افرادی که از سایر شرکت ها به این شرکت مراجعه می کنند تابع قوانین و مقررات خاص خود بوده و موارد تخلفاتی آنان پس از تشکیل پرونده توسط شرکت نفیس به شرکت مربوطه ارجاع می گردد و مراتب طی نامه ای به کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای نیز جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می گردد .

عناوین و مفاهیم :

ماده 2) مفاهیم بکار گرفته شده در این آئین نامه عبارتند از :

1_2_ تخلف : هرگونه بروز اخلال و بی نظمی در روند طبیعی کار ، هرگونه سعی در کاهش کمی و کیفی خدمات که ضرر و زیان شرکت و یا بازاریابان را فراهم نماید ، عدم رعایت شئونات شرعی و اسلامی ، انجام هرگونه رفتاری که متناقض با شرع مقدس و قانون جاری کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای ، کشور و عرف جامعه باشد تخلف نامیده می شود.

2_2_ تشویق : مجموعه اقدامات مورد لزوم که فرآیند عملکردی و رفتاری بازاریاب را شاخص نماید و از دیدگاه مراجعان الگوی مناسب و استاندارد تلقی می شود ، بنابر صلاحدید مدیران شرکت مورد تشویق قرار خواهند گرفت .

روش اجرای آئین نامه :

ماده 3) به منظور اجرای دقیق و صحیح این آئین نامه ، کمیته انضباطی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد :

1 _ مدیر عامل یا نماینده وی

2 _ مسئول بازرسی یا نماینده وی

3 _ دو نفر نماینده آموزش

4_ مسئول شعب یا نماینده وی

تبصره 1: مسئول بازرسی دبیر این کمیته بوده

تبصره 2 : به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک ، کمیته می تواند حسب مورد از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نماید و یا جهت ادای توضیحات لازم از بازاریاب خاطی دعوت بعمل آورد .

ماده 4) مدت عضویت در کمیته انضباطی یک سال می باشد و تمدید یا انتخاب مجدد اعضاء با تشخیص مدیر عامل شرکت بلامانع است

تبصره 1: در صورت فوت ، استعفا ، اخراج و یا عدم حضور هر یک از افراد در جلسات ، مدیر عامل فرد دیگری را بجای وی منصوب می نماید.

تبصره 2: عدم حضور در سه جلسه متوالی به منزله استعفا از کمیته تلقی خواهد شد و مدیر عامل فرد دیگری را جایگزین خواهد کرد .

ماده 5) حد نصاب حضور اعضاء در کمیته انضباطی جهت رسمیت جلسه 3 نفر می باشد که تصمیمات کمیته در کلیه موارد یا اکثریت آراء

تبصره : تصمیم کمیته پس از اخذ نظر مدیر عامل و لحاظ مصالح شرکت توسط مدیر عامل تایید و توسط دبیر کمیته ابلاغ خواهد شد.

ماده 6_ کلیه آراء کمیته در 3 نسخه صادر و توسط دبیر کمیته به شرح ذیل ابلاغ خواهد گردید :

_ یک نسخه جهت بایگانی در مستندات کمیته - یک نسخه جهت اضلاع مدیر عامل

_ یک نسخه جهت ثبت و درج در پرونده بازاریابی بازاریاب

_ یک نسخه جهت ثبت و درج در پرونده بازاریابی بازاریاب

ماده 7_ کمیته انضباطی می تواند در جلسات خود از نظر مشورتی سایر بازاریابان یا شهود ذیربط استفاده نماید که ایشان در جلسات مذکور فاقد حق رای هستند مگر در مواردی که خود عضو کمیته باشد.

ماده 8_ تخلفات :

الف : تخلفات گروه 1 : تخلفاتی است که انحصاراً توسط شرکت رسیدگی می شود

8-1- ( کد تخلف 101) عدم رعایت آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، مقرارت کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای و شرکت شبکه ای نفیس

8-2- (کد تخلف 102 ) فروش کالا زیر قیمت مصوب و درج شده بر روی کالا

8-3- ( کد تخلف 103 ) پرداخت هرگونه پاداش و مشوق های کاذب به اعضاء سازمان فروش توسط بازاریابان به بازاریابان زیر مجموعه ( خارج از طرح در آمد زایی شرکت).

8-4- ( کد تخلف 104) دادن وعده ها دروغین و خلاف برنامه های شرکت .

8-5- ( کد تخلف 105) ارائه هر گونه اطلاعات یا گزارش خلاف واقع یا قانون به همکاران مدیران و یا بازاریابان .

8-6- ( کد تخلف 106) ایجاد روابط دوستانه و صمیمی با فرد جنس مخالف در هر رده ای در مجموعه

8-7- ( کد تخلف 107) ترغیب و تشویق سایر بازاریابان به جا به جایی جایگاه بازاریابی شان از شرکتی دیگر و یا بازاریابی دیگر ( شیفت).

8-8- ( کد تخلف 108) برقراری جلسات خارج از شعبه شرکت

8-9- ( کد تخلف 109) برخورد نامناسب که منجر به درگیری لفظی و فیزیکی با مشتریان و همکاران و بازاریابان ، مشروط بر آن که شاکی خصوصی نداشته باشد .

8-10- ( کد تخلف 110) کوتاهی بازاریابان در انعکاس به موقع تخلفات بازاریابان زیر مجموعه خود .

8-11- ( کد تخلف 111 ) انجام اعمال و اقدامی که موجب تاخیر در انجام عملیات کاری شرکت گردد .

8-12- ( کد تخلف 112 ) ایجاد مزاحمت برای نوامیس

8-13- ( کد تخلف 113 ) ترغیب به خرید و یا فروش اجباری

8-14- ( کد تخلف 114 ) عدم استفاده از لباس متناسب با شئونات اسلامی و اداری به هنگام کار در شعب شرکت

توجه : برای خانم ها در این شرکت رعایت کامل حجاب و پوشش اسلامی الزامی می باشد .

برای آقایان پوشش طبق شئونات اسلامی و عرف جامعه الزامی است .

8-13 ( کد تخلف 115 ) رفتار دور از نزاکت و ناشایست نسبت به سایر بازاریابان ، مراجعان یا کارمندان و ایجاد نزاع و درگیری و تشویق اذهان .

8-16- ( کد تخلف 116 ) بر هم زدن نظم کلاس و مجموعه .

8-17- ( کد تخلف 117 ) استعمال دخانیات در محل های ممنوع در شعب شرکت

8-18- ( کد تخلف 118 ) توهین به کلیه عوامل اجرایی شرکت ( مدیریت ، بازرس ، سایر کارمندان )

8-19- ( کد تخلف 119 ) تحت فشار قرار دادن افراد جهت ترک کار حاضر خود و پیوستن به مجموعه

8-20- ( کد تخلف 120 ) انجام تبلیغات اغوا کننده

8-21- ( کد تخلف 121 ) انجام و یا اشاره به انجام کاری قبیح و ناپسند

8-22- ( کد تخلف 122) تسامح و سهل انگاری در حفظ اموال و اسناد و یا اهمال و قصور که موجب بروز حادثه گردد و یا موجب آسیب دیدن اموال شرکت شود .

8-23- ( کد تخلف 123 ) استفاده از کلمات نامناسب و تو هین آمیز و ناسزا در آموزش ها

8-24- ( کد تخلف 124 ) استفاده از جاذبه های غیر متعارف برای بازاریاب در سیستم

8-25- ( کد تخلف 125 ) نسبت دادن شرکت به ارگانها و سازمان های دولتی و .

8-26- ( کد تخلف 126 ) تغییر تحریف و یا استفاده نادرست از مفاهیم و آیات ، روایات و تفاسیر آنها ، قسم خوردن بر نام خدا ، پیامبر اکرم و ائمه اطهار در تمامی مراحل آموزش

8-27- ( کد تخلف 127 ) استفاده از نمادها و جملاتی که سیستم فروش را به سیستم هرمی شبیه می سازد ، استفاده از ایده ها و مثال های هرمی

8-28- ( کد تخلف 128 ) تخریب شرکت های دیگر و یا تیمهای بازاریابان دیگر

8-29- ( کد تخلف 129 ) مقایسه تیم خود و فعالیت های تیم خود با سایر تیم ها و فعالیت آنها

8-30- ( کد تخلف 130 ) دادن قول های سود و فروش های ویژه در تمامی محافل که مورد تایید شرکت نیست

8-31- ( کد تخلف 131 ) ترغیب کارمندان شرکت نفیس و یا افراد درجه یک آنان به انجام کار بازریابی شبکه ای

8-32- ( کد تخلف 132 ) توهین و تمسخر گویش یا لهجه مختص به قشری از جامعه ، توهین به اقلیت های مذهبی و اجتماعی

8-33- ( کد تخلف 133 ) اشاعه فرهنگ بی بند و باری و یا غربی

8-34- ( کد تخلف 134 ) هرگونه سوء استفاده از مقام و موقعیت بازار یابی خود

8-35- ( کد تخلف 135 ) استفاده از هیجانات خارج از عرف

8-36- ( کد تخلف 136 ) عدم درج کارت شناسایی

8-37- ( کد تخلف 137 ) برقراری استراتژی فروش ( پیش انباشته سازی )

ب- تخلفات گروه 2 : شامل تخلفاتی است که علاوه بر برخورد توسط شرکت در صورت صلاحدید به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع داده می شود .

8-38- ( کد تخلف 138 ) بی حرمتی به موازین شرع مقدس اسلام و شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین انجام بحث های سیاسی و یا گروهی و یا فرقه ای در شعب شرکت

8-39- ( کد تخلف 139 ) رشوه دادن ، رشوه گرفتن ، سرقت ، اختلاس و هرگونه سوء استفاده از اموال و دارائیهای شرکت

8-40- ( کد تخلف 140 ) اختفاء ، حمل مواد مخدر و مشروبات الکلی CD های غر مجاز ، سلاح سرد و گرم و موضوعات خلاف شرع .

8-41- ( کد تخلف 141 ) افشای اخبار ، اطلاعات و آمار محرمانه شرکت و یا نشر ان به هر ترتیب .

8-42- ( کد تخلف 142 ) کارشکنی ، شایعه پراکنی و شرکت در تحصن ها ، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی در شرکت .

8-43- ( کد تخلف 143 ) ایراد ضرب و جرح در شرکت نسبت به همکاران و بازاریابان در موردی که شاکی خصوصی دارد .

8-44- ( کد تخلف 144 ) توقف ، اختفاء بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنهاو استراق سمع .

8-45- ( کد تخلف 145 ) فحاشی ، توهین ، تهمت ، افتراء و بی حرمتی نسبت به مدیران یا همکاران و یا بازاریابان .

8-46- ( کد تخلف 146 ) جعل ، الحاق ، مخدوش و تحریف اسناد و مدارک شرکت و ارائه مدرک تقلبی به قصد سوء استفاده شخصی و گروهی .

8-47- ( کد تخلف 147 ) انجام رفتار و یا اقدامی که منجر به گرفتن اخطاریه شرکت توسط کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شیکه ای گردد.

8-48- ( کد تخلف 148 ) راه اندازی سایت و وبلاگ توسط نمایندگان و درج اطلاعات بازاریابان و فروش کالا در آن تخلف محسوب می گردد .

ماده 9- در مورد تخلفات گروه 2 مدیران شرکت می توانند موضوع را جهت رسیدگی به مراجع قضائی احاله نمایند ، در صورت توقیف بازاریاب مربوطه ، قرار داد کاری وی در مدت توقیف به حالت تعلیق در می آید .

تبصره 1 : در موردی که در اثر اهمال بازاریاب ضرر و زیانی متوجه مدیران شرکت گردد ، جبران و ضرر و زیان طبق رای مراجع قضائی به عهده بازاریاب مربوطه خواهد بود .

تشویق و تقدیر :

به منظور قدردانی و تشویق بازریابان و ارج گذاری بر خدمات بازاریابان موفق و پویا در کلیه سطوح و با توجه به نوع و در کلیه سطوح و با توجه به نوع و درجه عملکرد ، تدابیر تشویقی بشرح ذیل اتخاذ می گردند .

ماده 14 – فعالیتهای اعمالی که انجام آن موجب تشویق بازاریابان و انگیزش آنان به ادامه این فعالیتها خواهد شد عبارتند از :

14-1- ارائه پیشنهادات علمی و منطقی جهت بهبود شرایط کار و افزایش عملکرد و کاهش قابل توجه هزینه ها .

14-2- هوشیاری و اقدام موثر در موارد حساس به منظور جلوگیری از حوادث خسارات ناشی از آن

14-3- تدوین و ارائه طرحهای سازنده و پویا که موجبات اعتلاء و پیشرفت شرکت گردد .

14-4- نوآوری و ابداع روشهای جدید اجرایی که در بهسازی نیروی انسانی ، افزایش کارایی وسایل و عملکرد شرکت موثر باشند .

تبصره 1 : در صورت ارئه خدمات و فعالیتهای ذکر شده در این ماده و در صورت احراز بالاترین امتیاز ارزشیابی ، مراتب از طر یق بازاریاب ارشد بازاریاب مربوطه به کمیته انضباط کار ارائه و پس از ملاحظه و بررسی های لازم و در صورت تایید مراتب به همراه تعیین یکی از عوامل تشویق به منظور اتخاذ تصمیم به مدیر عامل شرکت منعکس گردد.

تبصره 2 : کمیته پس از اتخاذ تصمیمات لازم از سوی مدیر عامل شرکت در خصوص تشویق بازایاب مربوطه اطلاع رسانی لازم را به منظور ایجاد فرهنگ سازی و الگو پذیری دیگر بازاریابان انجام خواهد داد .

ماده 15- تدابیر تشویقی اتخاذ جهت فعالیت ماده 14 :

15-1- تشویق در حضور سایر بازاریابان و درج در پرونده بازاریابی

15-1- تشویق در حضور سایر بازاریابان و درج در پرونده بازاریابی

15-2- اعطاء هزینه سفر اماکن متبرکه زیارتی داخل کشود و شهرهای توریستی و گردشگری ایران

15-3- اعطاء کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و حج عمره مفرده .

15-4- اعزام جهت بازدید از نمایشگاههای داخلی و خارجی .

مقررات مختلفه :

ماده 16- چنانچه از تاریخ آخرین تخلف طی مدت یکسال در مورد تخلفات گروه 1 تخلف دیگری از بازاریاب سر نزد آثار تبعی وی با تصمیم کمیته انضباطی و تایید مدیریت ، یک و دو درجه تخفیف داده خواهد شد .

تبصره 1 : در صورت تکرار تخلف ظرف مدت شش ماه پس از رفع اثار تبعی با تصمیم کمیته انضباطی تصمیمات شدیدتری طبق جدول تخلفات در مورد متخلف اعمال خواهد شد .

تبصره 2 : چنانچه تعداد مورد تخلف با درج در پرونده بازاریابی ظرف مدت یکسال سه بار تکرار شود آثار تبعی به هیچ عنوان کاهش نخواهد یافت .

ماده 17 – کمیته می تواند در صورت صلاحدید فرد متخلف را برای حضور در جلسه دعوت نماید : عدم حضور وی مانع از رسیدگی و صدور تصمیم نخواهد بود .

ماده 18 – این آئین نامه با کلیه اصلاحات لازم در 18 ماده و 12 تبصره توسط اعضای کمیته انضباطی تدوین و در 5 شهریور ماه 1397 تصویب و به تایید مدیر عامل رسید و قابل اجرا است .

مدیر عامل محترم مسئول بازرسی

مسئول آموزشی مسئول امور شعب

برندها

شبکه نفیس

لینک ها

پیوندها

برندهای لوازم آرایشی و لوازم بهداشتی ما شامل ، برند MND ، برند سوپر استار ، برند تاپ شاپ ، برند باراکا ، برند آروماتیک ، برند پرستوم می باشد . محصولات منحصر به فرد ما ، محصولات با روغن آرگان شامل شامپو موهای خشک و رنگ شده ، ماسک مو دو فاز کراتینه ، ماسک مو آبکشی ، کرم مرطوب کننده دست و صورت ، ژل سفت کننده ناخن ، ماسک مو آبکشی 500میل ، ماسک مو بدون آبکشی ، ماسک مو بدون آبکشی 500میل ، پک مخصوص موهای رنگ شده ، پک مخصوص موی سر ، پک مخصوص بدن ، اسپری حالت دهنده مو ، کرم مرطوب کننده دست و صورت تیوپی ، روغن آرگان خالص ، لوازم آرایشی شامل پنکک ، کرم پودر ، رژ لب ، رژ گونه ، لاک و مراقبت از ناخن ، لوازم بهداشتی شامل محصولات مو ، پک محصولات مو ، شامپو ، ترمیم کننده مو ، حالت دهنده مو محصولات بدن ، اسکراب بدن ، پک محصولات بدن ، مام رول ، لوسیون بدن ، شامپو بدن ، کره بدن ، مراقبت از پا ، مراقبت از صورت ، ژل بهداشتی ، محصولات اصلاح و روغن آرگان خالص ، محولات بهداشتی درمانی شامل، هوم دفیوزر دارچين ، هوم دفیوزر اسطوخودوس ، کرم مرطوب کننده دارچين ، کرم مرطوب کننده اسطوخودوس ، بادی اسپلش ، بادی اسپلش دارچين ، بادی اسپلش اسطوخودوس ، لوسیون بدن دارچين ، لوسیون بدن اسطوخودوس ، نرم کننده مو دارچين ، نرم کننده مو اسطوخودوس ، شامپو بدن دارچين ، شامپو بدن اسطوخودوس ، شامپو سراسطوخودوس ، شامپو سر دارچين ، پک رایحه درمانی با رایحه اسطوخودوس و پک رایحه درمانی با رایحه دارچین ، محصولات بهداشتی تخصصی شامل ، پک لیفتینگ ، پک ضد ریزش مو ، پک ضد جوش ، پک ضد لک ، پک از بین برنده ی لک های پوستی ، پک ضد پیری دور چشم و صورت ، پک از بین برنده ی جوش های صورت ، پک پاک کننده صورت مناسب پوست چرب ، پک پاک کننده صورت مناسب پوست خشک و نرمال و ژل آیس می باشد .

اطلاعیه : فعالیت شرکت میراث نفیس دست ها در حوزه ی بازاریابی شبکه ای به صورت یک شخص حقوقی مستقل، مطابق آیین‌نامه اجرایی تبصره 87 قانون نظام صنفی دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه‌ای می‌باشد و هیچگونه وابستگی به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دست ها وجود ندارد

فعالیت شرکت میراث نفیس دست ها بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.

روش های قطع فوری خونریزی دندان بعد از کشیدن

دندانپزشک پس از کشیدن دندان به شما دستورالعمل هایی را می دهد که سبب قطع فوری خونریزی دندان بعد از کشیدن می گردد. در این مقاله به بررسی کامل این موضوع می پردازیم. پس از کشیدن دندان، نگهداری و مراقبت مناسب از آن تا ۲۴ ساعت پس از عمل مهم است. اگر خونریزی دندان شما قطع نشد، فوراً با دندانپزشک خود تماس بگیرید تا بهترین راه حل را برای این موضوع به شما ارائه دهد. این مقاله حاوی راهنمای مراقبتی پس از عمل مفید و متعددی است، اما ممکن است شرایط شما خاص باشد. به این دلیل است که بحث و بررسی مراقبت های پس از کشیدن دندان اهمیت دارد و به این صورت می‌توانیم مراقبت‌های شخصی را برای شما فراهم کنیم.

راه های قطع خونریزی دندان بعد از کشیدن

خونریزی لثه ها بعد از کشیدن دندان یا جراحی پریودنتال بسیار نگران کننده است. در صورت بند نیامدن خونریزی و برای قطع فوری خونریزی دندان بعد از کشیدن با دندانپزشک یا جراح دندانپزشک خود تماس بگیرید.

قرار دادن گاز استریل مرطوب شده روی لثه

– کنترل کردن خون با گاز.

– یک تکه گاز تمیز مرطوب روی حفره دندان بگذارید.

– گاز را لوله کنید یا بپیچانید. به این صورت گاز روی زخم می ماند

– گاز را به مدت ۴۵ تا ۶۰ دقیقه محکم با دندان فشار دهید.

– اطمینان پیدا کنید گاز سر جای خودش است و آنقدر بزرگ است که روی حفره دندان مستقیماً فشار وارد کند.

– یکی از اجزای مهم چای اسید تانن است قرار دادن صحیح توقف ضرر که به تشکیل لخته خون کمک می‌کند. بنابراین استفاده از چای کیسه ای روشی موثر برای متوقف کردن خونریزی است.

– دستورالعمل گاز را برای کیسه چای کیسه تمیز به کار ببرید.

اطمینان از تشکیل لخته خون تشکیل در حفره دندان

❎ لخته های خونی که در حفره دندان قرار گرفته اند، عامل مهمی در پروسه درمان هستند. باید مواظب باشید و هیچ کاری نکنید که شکل‌گیری آن را مختل کنید.

چندین روش وجود دارد که با آنها می‌توان از لخته خون تشکیل شده در ۲۴ ساعت پس از کشیدن دندان محافظت کرد. زمان بهبودی کامل حفره خشک دندان به عوامل مختلفی بستگی دارد. این موارد می تواند شامل نوع کشیدن، اندازه دندان و علت کشیدن دندان باشد.

❎ از شستشوی شدید و تف کردن اجتناب کنید.

❎ از مایعات داغ دوری کنید.

❎ اختلاف فشار هوا را به حداقل برسانید. از ایجاد فشار در دهان یا سینوسها اجتناب کنید زیرا لخته خونی را از حفره دندان جدا می کند. این امر به این معناست که باید از سیگار کشیدن اجتناب کنید و از نی برای نوشیدن استفاده نکنید زیرا این کار باعث ساکشن می شود.

❎ از خالی کردن بینی و عطسه کردن با دهان باز خودداری کنید. به مدت چندین روز از نواختن سازهای بادی اجتناب کنید تا حساسیت آن کمتر شود.

فعالیت بدنی پس از کشیدن دندان

✅ از کارهای مشکل یا فعالیت‌های شدید اجتناب کنید.

✅ باید از خم کردن و یا بلند کردن اجسام سنگین دوری کنید. تا دو روز پس از کشیدن دندان باید آرام باشید، سعی کنید دراز بکشید به طوری که سرتان بالاتر از قلبتان باشد. این کار باعث می‌شود فشار خون شما پایین تر بیاید و خون ریزی کنترل شود.

✅ وقتی دندان شما بیرون کشیده می‌شود، سلول‌های شما آسیب می بیند و به این صورت حساسیت ایجاد می‌شود. ممکن است میزان ورم ایجاد شده کم یا بسیار زیاد باشد.

✅ از سیگار کشیدن بپرهیزید.

✅ سیگاری‌ها دشواری‌های بیشتری مانند خونریزی هنگام کشیدن دندان تجربه می کنند. پس از کشیدن دندان تا ۲۴ ساعت از سیگار کشیدن اجتناب کنید.

تغذیه و اقدامات درمانی بعد از کشیدن دندان

 • پس از کشیدن دندان، فقط مایعات نرم بخورید و یا حداقل به مدت ۲۴ ساعت پس از جراحی،مایعات بخورید.
 • هیچ چیز را شدیدا نجویید.
 • از غذاهای سفت و سرخ شده که محل کشیدن دندان را بیشتر زخمی می کند و باعث خونریزی بیشتر می شود، بپرهیزید.
 • مایعات داغ نخورید زیرا لخته خونی را حل می‌کند.

اگر درد زیادی دارید با ما تماس بگیرید. به این صورت ما می‌توانیم داروهایی را برای شما تجویز کنیم.

جراحی لثه فرآیندی که شامل برش زدن یا برداشت بافتهایی از دهان شماست. این کار شامل فرایندهای مانند کشیدن دندان، جراحی لثه و قرار دادن ایمپلنت های دندانی است. همچنین جراحی لثه شامل برداشتن بافت های بیمار دهانی، تصحیح مشکلات جویدن، یا درمان شکاف لب یا لثه است.

جراحی لثه توسط دندانپزشک

ممکن است دندانپزشکتان خودش جراحی لثه را انجام دهد و یا اینکه شما را به جراح لثه ارجاع دهد. جراح لثه دندانپزشکی است که فارغ التحصیل تخصص جراحی فک و صورت است.

جراحی فک و صورت، تخصص دندانپزشکی است که با درمان جراحی اختلالات بیماری‌ها، آسیب ها و نقص بافت های نرم و سخت لثه و مناطق و فک و صورت و مناطق وابسته سروکار دارد.

لثه ها ممکن است دچار عقب رفتگی یا فرسودگی شوند و باعث نمایان شدن بافت صورتی رنگی را که ریشه دندان ها را می پوشاند، شوند. اگر لثه در موقعیت غیرطبیعی قرار داشته باشد، ممکن است لثه دور دندان دچار عقب رفتگی شود. عقب رفتگی لثه که باعث در معرض دید قرار گرفتن ریشه دندان ها شود، باعث نگرانی شده و دندان ها را در معرض خرابی، عفونت و افتادن قرار می دهد.

گاهی پس از یک جراحی کوچک، ممکن است شما درد و خونریزی و یا تورم داشته باشید. مراقبت مناسب پس از جراحی به بهبود کامل و سریع دهان شما کمک می کند. در زیر آنچه که معمولا پس از جراحی لثه اتفاق می‌افتد و چگونگی مواجه شدن با آن ها آمده است.

مراقبت های بعد از جراحی لثه

هنگامی که اثر بی‌حسی می رود، احساس مقداری درد طبیعی است. ممکن است طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از جراحی بیشترین درد را داشته باشید. درد و ناراحتی در ناحیه جراحی ممکن است ۳ تا ۵ روز پس از جراحی ادامه داشته باشد. مقدار ناراحتی از شخصی به شخص دیگر و از یک جراحی به جراحی دیگر متفاوت است.

چه کاری باید انجام دهید

ممکن است دندانپزشک جراح لثه برای شما دارو تجویز کند. به دندانپزشک و یا جراح تان بگویید چه داروهای مکمل یا گیاهی مصرف می کنید. داروها را دقیقا طبق تجویز دندان پزشک جراح و داروساز مصرف کنید.

استراحت کردن بسیار مهم است. اگر فعالیت زیادی داشته باشید احساس ناراحتی می کنید. اگر در طی ۴۸ ساعت درد شما کمتر نشد و یا هر زمان مشکل احساس کردید، با دندان پزشک و یا جراح لثه تماس بگیرید.

چه کاری نباید انجام دهید

  • بیشتر از آنچه برای شما تجویز شده است دارو مصرف نکنید.
  • وقتی داروی مسکن میخورید، الکل ننوشید.
  • اگر داروی مسکن یا مخدر مصرف می کنید، رانندگی نکنید و با دستگاه نیز کار نکنید.
  • داروی مخدر ممکن است باعث احساس خواب آلودگی داشته باشید. اگر داروی داده شده مخدر نباشد، دندانپزشک و یا جراح و یا داروساز به شما خواهند گفت.

  درمان خونریزی لثه

  احتمالا تا دو ساعت پس از جراحی خونریزی خواهید داشت. ممکن است تا ۲۴ ساعت ترشحات ادامه داشته باشد. خون و بزاق دهانتان با هم ترکیب خواهد شد و این صورت ممکن است احساس کنید که خونریزی بیشتر از میزان واقعی است. اگر پس از چهار ساعت نتوانستید خونریزی را با فشار دادن محکم گاز کنترل کنید، با دندان پزشک و یا جراح لثه تماس بگیرید.

  دندانپزشک جراح لثه گاز را روی زخم خواهد گذاشت تا با ایجاد لخته میزان خونریزی را کاهش دهد. این گاز را بدون توجه به اینکه چقدر خیس شده است باید تا یک ساعت روی زخم نگه دارید. با فشار دادن دندان هایتان، فشار دائم و محکمی به گاز وارد کنید. اگر هنوز پس از یک ساعت خونریزی داشتید گاز جدیدی روی محل زخم بگذارید و با فشار دائم و محکم روی گاز و یک ساعت آینده ادامه دهید.

  استراحت کنید و سرتان را بالا نگه دارید. استراحت، گردش خون را کاهش می دهد. این امر به بند آمدن خونریزی و بهبود سریعتر شما کمک می کند. مانند همیشه مسواک بزنید و دندان بکشید اما به زخم نزدیک نشوید و فقط با کمی آب آن را بشویید. اگر پس از چهار ساعت یا بیشتر پس از جراحی خونریزی داشتید،، با جراح دندانپزشک تماس بگیرید.

  یک روز کامل پس از جراحی برای قطع فوری خونریزی دندان بعد از کشیدن، دهان تان را با آب گرم بشویید. ممکن است جراح یا دندان پزشک به شما پیشنهاد کند یک دوم قاشق چایخوری نمک را در یک لیوان آب بریزید و با آن دهانتان را بشویید. به مدت سه تا چهار روز، هر روز ۴ یا ۵ بار دهانتان را بشویید.

  بعد از کشیدن دندان از موارد زیر برای حداقل ٢۴ ساعت پرهیز کنی

  1. در ۲۴ ساعت اول پس از جراحی، حتی اگر خونریزی و ترشح احساس بدی را در دهانتان به وجود آورد دهانتان را نشویید.

  2. گاز را نجوید و یا آن را مک نزنید.

  3. تا دو روز پس از جراحی به خودتان فشار وارد نیاورید.

  4. از نوشیدنی های داغ مانند چای و قهوه اجتناب کنید.

  اگر سوپ می‌خورید صبر کنید تا سرد شود. مایعات داغ جریان خون را افزایش می دهد و ممکن است دوباره زخم شروع به خونریزی کند. تا دو هفته پس از جراحی از الکل و تنباکو دوری کنید. این دو تشکیل و ایجاد لخته را سخت تر خواهد کرد و ایجاد عفونت را تسهیل خواهد کرد. الکل و تنباکو بهبودی را کند خواهد کرد.

  در روز اول پس از جراحی برای قطع فوری خونریزی دندان بعد از کشیدن، روی منطقه متورم کمپرس آب سرد بگذارید. می توانید کمپرس آب سرد را با قرار دادن تکه های یخ در دستمال و یا کیسه فریزر درست کنیم. کمپرس سرد را ده دقیقه روی محل بگذارید. پس از ۱۰ دقیقه آن را بردارید و دوباره پس از ده دقیقه آن را روی محل بگذارید. اگر برایتان امکان پذیر بود، این کار را طی ۲۴ ساعت پس از جراحی بارها و بارها تکرار کنید.

  در روز دوم پس از جراحی کمپرس گرم روی محل قرار دهید. می‌توانید کمپرس گرم را با پیچاندن بطری آب گرم در دستمال درست کنید. گرما جریان و گردش خون را افزایش خواهد داد و تورم کم خواهد شد. از گرمای زیاد به طوری که پوستتان را بسوزاند استفاده نکنید. اگر تورم تا ۴۸ ساعت پس از جراحی ادامه یافت، و یا پس از ۷ روز پس از جراحی کاهش نیافت، به دندان پزشک و یا جراحتان اطلاع دهید.

  دکتر میلاد افشار دندانپزشک و متخصص ایمپلنت و جراحی دندان تلفن: ۰۲۱۲۶۱۴۰۱۳۴

  راه های خشک شدن شیر مادر در پایان شیردهی چیست؟

  آیا تصمیم گرفته اید به فرزندتان شیر خشک بدهید ولی هنوز شیر دارید و در پستان تجمع کرده است؟ یا شاید زمان از شیر گرفتن کودک فرا رسیده است و باید شیردهی را متوقف کنید. تجمع شیر در پستان درد زیادی دارد و دردسرهای خشک کردن شیر نیز قابل درک است. در ادامه این مطلب راه های خشک شدن شیر مادر در پایان شیردهی و روش هایی را برای خلاصی از درد پستان ها در این دوران برایتان شرح می دهیم.

  راه های خشک شدن شیر مادر در پایان شیردهی چیست؟

  خشک شدن شیر مادر در پایان شیردهی

  اگر آمادگی دارید که فرزندتان را از شیر بگیرید، شاید ترک ناگهانی و بدون مقدمه برای خودتان جالب باشد اما لازم است این کار را به آرامی و به تدریج انجام دهید. توقف ناگهانی شیردهی گاهی اوقات عوارض جدی به همراه دارد.

  شیردهی بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم می شود. هر چقدر بیشتر به فرزندتان شیر بدهید، شیر بیشتری خواهید داشت. اگر ناگهان شیردهی را ترک کنید، بدن شما نمی تواند با همین سرعت ترشح شیر را متوقف کند. به همین دلیل احتمال بروز احتقان دردناک سینه و در موارد جدی تر، ماستیت یا عفونت پستان وجود دارد. اگر از شیر گرفتن بیش از چند هفته طول بکشد، بدن به طور طبیعی متوجه خواهد شد که نیاز به شیر مادر کمتر است و در نتیجه شیر کمتری تولید می شود.

  چگونه بچه را از شیر بگیریم؟

  • شیر مادر را جایگزین کنید: به تدریج روزی یکبار شیر مادر را در هر نوبت با مواد جامد یا مایعات دیگر مانند غذای کودک یا شیر خشک غنی شده با آهن جایگزین کنید.

  • آهسته و پیوسته عمل کنید: وقتی یک وعده شیردهی را با یک وعده غذایی جایگزین کردید، 3 تا 5 روز به همین منوال پیش بروید و بعد یک وعده دیگر اضافه کنید.

  • نوازش برای آرامش: برای اینکه کودک بداند عشق و محبت شما پایدار است باید در خلال این تغییرات زمان بیشتری را با او سپری کنید. به این ترتیب می توان از افسردگی پس از شیردهی نیز پیشگیری کرد.

  برای خشک شدن شیر مادر در پایان شیردهی چه اقداماتی می توان انجام داد؟

  اگر سرعت خشک شدن شیر متناسب با نیاز شیرخوار نباشد، یعنی کودک کمتر شیر بخورد ولی فرآیند ترشح شیر مانند گذشته ادامه داشته باشد، یا مادر به دلایل پزشکی ناگزیر به قطع ناگهانی شیر باشد، می توان از راهکارهای زیر برای خشک شدن شیر مادر در پایان شیردهی سریع شیر بهره گرفت:

  1- چای مریم گلی

  مریم گلی حاوی یک فرم طبیعی استروژن است و به خشک شدن شیر مادر در پایان شیردهی کمک می کند. اگر در منزل مریم گلی خشک دارید، یک قاشق چای خوری از آن را در یک فنجان آب گرم به مدت حدود 15 دقیقه دم کرده و از آن استفاده کنید. برای اینکه خوب نتیجه بگیرید هر 6 ساعت یکبار یک لیوان از این دمنوش را بنوشید. این دمنوش بسیار تلخ است و باید با کمی عسل، شکر یا هر شیرین کننده دلخواه مصرف شود.

  2- جلوگیری از بارداری

  اگر در دوران شیردهی از قرص های ضد بارداری استفاده می کردید، احتمالا پزشک داروهای مبتنی بر پروژستین را برایتان تجویز کرده است. زیرا این دسته از قرص ها اگر بر پایه استروژن باشند باعث کمبود شیر در مادران شیرده خواهند شد. بنابراین برای خشک شدن شیر مادر در پایان شیردهی در شرایط خاص می توان از داروهای ضد بارداری مبتنی بر استروژن استفاده کرد. فراموش نکنید کنترل هورمونی عوارض جانبی دارد و باید به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود.

  3- ضد احتقان ها

  در سرماخوردگی، ضد احتقان ها مجاری بینی را باز و مخاط تولید شده را خشک می کنند. البته این داروها برای دوران شیردهی چندان مناسب نیستند زیرا موجب خشکی سایر مایعات بدن خواهند شد. اما اگر سایر راهکارها افاقه نکرد می توان به عنوان آخرین راه حل از ضد احتقان ها برای خشک شدن شیر مادر در پایان شیردهی استفاده کرد. چنانچه می خواهید فرآیند خشک شدن شیر تسریع گردد، از این داروها کمک بگیرید. اما قبل از مصرف هر نوع دارو باید با پزشک مشورت کنید، برخی از ضد احتقانها اگر بدون احتیاط مصرف شوند، عوارض جانبی دارند.

  در مدتی که شیر مادر خشک می شود، از انجام چه کارهایی باید خودداری کرد؟

  در مدتی که فرزندتان را از شیر می گیرید یا شیر در حال خشک شدن است، در کنار اقدامات متعددی که باید انجام دهید، نبایدهای بسیاری نیز وجود دارد. در اینجا به مواردی اشاره می کنیم:

  1- سوتین های سفت و تنگ

  شاید از اطرافیان خود بشنوید که استفاده از سوتین های تنگ و سفت مانع از ترشح شیر می شود، اما این ایده خوبی نیست. سفت نگه داشتن سینه احتمال احتقان یا تجمع شیر در پستان را افزایش داده و یا آن را بدتر می کند.

  2- دوشیدن

  هرچه وعده های شیردهی کاهش یابد، بدن برای تغییر به زمان بیشتری نیاز دارد. با کاهش تقاضا بدن برای ترشح شیر کمتر آماده می شود. در این شرایط شیر در سینه جمع و پستان سنگین می شود. شاید تصور کنید می توان با دوشیدن پستان شدت فشار را کاهش داد اما از انجام این کار خودداری قرار دادن صحیح توقف ضرر کنید. با دوشیدن شیر پیام نیاز بیشتر به مغز رسیده و لذا فرآیند کاهش ترشح شیر طولانی تر خواهد شد.

  3- ماساژ دادن سینه ها

  هنگامی که کمر آسیب ببیند، آن را ماساژ می دهید، شاید فکر کنید برای کاستن فشار از سینه ها نیز ماساژ روش خوبی است. اما ماساژ پستانها برای ترشح شیر به بدن پیام می فرستد گویی که بدن در حال شیردهی است.

  هرچه تحریک سینه ها بیشتر شود، شیر بیشتری ترشح خواهد شد و این دقیقاً مغایر با آن چیزی است که می خواهید. اگر قصد دارید ذخیره شیر کاهش پیدا کند باید از تحریک پستانها حتی هنگام رابطه زناشویی خودداری کنید.

  کاهش درد پستان هنگام از شیر گرفتن

  مشکلات از شیر گرفتن در کنار درد و ناراحتی هایی که به همراه دارد، دوران دشواری است. لذا مراقبت از خود برای گذر از این دوره اهمیت بسیار دارد تا بتوانید همراه فرزندتان آن را به خوبی سپری کنید.

  در صورت بروز درد در دوران شیردهی، می توانید از روشهای زیر برای تسکین و کنترل درد استفاده کنید:

  1- دوش داغ

  اگر سینه های شما متورم و درگیر شده باشد، حمام گرم به تسکین کمک می کند. برخی معتقدند آب گرم باعث نشت شیر می شود، اما اگر مدت زمان دوش را کوتاه کنید بدن شیر بیشتر تولید نخواهد کرد.

  2- کلم برگ

  شاید این اعتقاد مادربزرگ در مورد تاثیر معجزه آسای برگ کلم در تسکین درد احتقان سینه خنده دار به نظر برسد. اما بد نیست شما هم امتحان کنید. واقعا مادر بزرگ ها درست می گویند، برگ کلم سرد را داخل لباس زیر خود قرار دهید تا درد سینه را تسکین دهد. اما فراموش نکنید:

  • برگ ها را بشوئید: برگهای یک کلم سبز را جدا کرده و بشویید و سپس آنها را کاملاً خشک کنید.

  • آنها را یخچال نگه دارید: برگهای تازه شسته شده را در یخچال نگهداری کنید تا آماده استفاده شود.

  • برگها را خرد کنید: قبل از قرار دادن برگ ها در داخل لباس زیر، رگ برگ ها را با وردنه کاملا خرد کنید یا با چاقو برش دهید. رگ برگ های کلم در سوتین پوست را آزار می دهد.

  • این عمل را تکرار کنید: هر برگ باید 20-30 دقیقه بماند، در طول شبانه روز هر 4 ساعت یکبار با برگهای تازه این عمل را تکرار کنید.

  • مراقب باشید برخی معتقدند برگ کلم به خشک شدن شیر مادر در پایان شیردهی کمک می کند، اما یافته های علمی در این راستا وجود ندارد.

  3- داروهای مسکن

  داروهای مسکن بدون نسخه درد ناشی از تجمع شیر را از بین نمی برند، اما به کاهش تورم و درد ناشی از آن کمک می کنند. استامینوفن و ایبوپروفن که به راحتی از داروخانه ها تهیه می شوند، هم در دوران کاهش شیردهی و هم توقف کامل این فرآیند قابل استفاده هستند.

  4- کیسه آب سرد

  کیسه آب سرد نیز مانند برگ های کلم به کاهش درد و تورم احتقان کمک می کند. می توانید یخ خرد شده یا نخود فرنگی یخ زده داخل کیسه بریزید. کمپرس آب سرد سریع تر از مسکن و به مدت طولانی تر درد را تسکین می دهد. برخلاف برگ های کلم، کیسه یخ به زودتر خشک شدن شیر کمک نمی کند، اما در حالی که بدن کار خود را به طور طبیعی انجام می دهد، باعث آرامش خواهد شد. فرقی نمی کند چه زمانی یا چرا تصمیم گرفتید کودک را از شیر بگیرید. این تصمیم چه به دلایل پزشکی باشد و یا شغلی یک امر شخصی است و فقط خودتان تصمیم گیرنده هستید. اما به یاد داشته باشید که می توانید برای کاهش ناراحتی های عاطفی و جسمی ناشی از خشک شدن شیر مادر در پایان شیردهی از راهکارهای موثری استفاده کنید.

  از تجربیات مادران دیگر بهره بگیرید، وقت خود را صرف نوازش فرزندتان کنید و او را سرگرم فعالیت های دیگر نمائید. مقداری کلم در یخچال نگه دارید. راحت باشید و در عین حال با همه تغییراتی که رخ می دهد، به فرزندپروری خود ادامه دهید.

  مطالعه بیشتر:

  ? پرسش و پاسخ های خشک شدن شیر مادر در پایان شیردهی

  چرا نباید به صورت ناگهانی بچه را از شیر بگیریم؟

  شیردهی بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم می شود. هر چقدر بیشتر به فرزندتان شیر بدهید، شیر بیشتری خواهید داشت. اگر ناگهان شیردهی را ترک کنید، بدن شما نمی تواند با همین سرعت ترشح شیر را متوقف کند. به همین دلیل احتمال بروز احتقان دردناک سینه و در موارد جدی تر، ماستیت یا عفونت پستان وجود دارد. اگر از شیر گرفتن بیش از چند هفته طول بکشد، بدن به طور طبیعی متوجه خواهد شد که نیاز به شیر مادر کمتر است و در نتیجه شیر کمتری تولید می شود.

  آیا چای مریم گلی به خشک شدن شیر مادر کمک می کند؟

  بله. مریم گلی حاوی یک فرم طبیعی استروژن است و به خشک شدن شیر مادر در پایان شیردهی کمک می کند. اگر در منزل مریم گلی خشک دارید، یک قاشق چای خوری از آن را در یک فنجان آب گرم به مدت حدود 15 دقیقه دم کرده و از آن استفاده کنید. برای اینکه خوب نتیجه بگیرید هر 6 ساعت یکبار یک لیوان از این دمنوش را بنوشید. این دمنوش بسیار تلخ است و باید با کمی عسل، شکر یا هر شیرین کننده دلخواه مصرف شود.

  آیا پوشیدن سوتین تنگ در هنگام از شیر گرفتن بچه کمک کننده است؟

  شاید از اطرافیان خود بشنوید که استفاده از سوتین های تنگ و سفت مانع از ترشح شیر می شود، اما این ایده خوبی نیست. سفت نگه داشتن سینه احتمال احتقان یا تجمع شیر در پستان را افزایش داده و یا آن را بدتر می کند.

  آیا قرص های جلوگیری از بارداری برای خشک شدن شیر مادر مناسب است؟

  اگر در دوران شیردهی از قرص های ضد بارداری استفاده می کردید، احتمالا پزشک داروهای مبتنی بر پروژستین را برایتان تجویز کرده است. زیرا این دسته از قرص ها اگر بر پایه استروژن باشند باعث کمبود شیر در مادران شیرده خواهند شد. بنابراین برای خشک شدن شیر مادر در پایان شیردهی در شرایط خاص می توان از داروهای ضد بارداری مبتنی بر استروژن استفاده کرد. فراموش نکنید کنترل هورمونی عوارض جانبی دارد و باید به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود.

  عوارض پورنوگرافی بر مشکلات جنسی، مغز، فیزیولوژی و روابط انسانی

  پورنوگرافی و مشکلات جنسی

  پیشتر کمتر کسی به عوارض پورنوگرافی فکر می‌کرد و بین پورنوگرافی و مشکلات جنسی رابطه‌ای را تصور می‌نمود.

  تصور عموم آن بود که رابطه پورنوگرافی و مشکلات جنسی رابطه‌ای منفی است. به‌عبارت دیگر، تصور آن بود که تماشای پورنوگرافی باعث کاهش و از بین رفتن مشکلات جنسی می‌شود. حتی جالب‌تر آن بود که گاهاً در کتاب‌های روانشناختی نیز برای حل مشکلات جنسی، تماشای فیلم‌های پورنوگرافی توصیه می‌شد. یعنی حتی در جامعه علمی نیز عوارض پورنوگرافی درنظر گرفته نمی‌شد و تماشای پورنوگرافی تنها یک انتخاب شخصی تلقی می‌شد.

  حدوداً از سال ۲۰۰۶ محققین متوجه رشد سریع اختلالات جنسی در مردان زیر ۴۰ سال شدند که نمی‌توانستند آن را با دلایل سنتی همیشگی توجیه کنند، زیرا این دلایل همیشه وجود داشت، ولی رشد تصاعدی اختلالات جنسی از سال ۲۰۰۶ در زمینه‌هایی چون اختلال نعوظ، دیر انزالی، عدم‌رضایت از رابطه جنسی، بی‌میلی و عدم اشتیاق به رابطه با شریک جنسی، خبر از ورود و دخالت عامل جدیدی می‌داد. به‌تدریج محققین تلاش کردند به عوارض پورنوگرافی و فیلم پورن توجه کنند و عوارض را مورد بررسی قرار دهند.

  در این مقاله سعی داریم عوارض پورنوگرافی را از زوایای بالینی، زیستی و جامعه‌شناختی مورد بررسی قرار دهیم. همچنین رابطه پورنوگرافی و مشکلات جنسی و نیز تأثیر پورنوگرافی بر مغز را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

  عوارض پورنوگرافی- تصویر ۱- سایت تخصصی روانشناسی دکتر کامیار سنایی

  عوارض پورنوگرافی بر مشکلات جنسی

  براساس تحقیقات مقطعی انجام شده در سال ۱۹۹۹

  میزان اختلال نعوظ و کمبود میل جنسی بین مردان ۱۸ تا ۵۹ سال، حدود ۵ درصد بود. براساس یک مطالعه فراتحلیلی انجام‌شده در سال ۲۰۰۲، میزان اختلال نعوظ بین مردان زیر ۴۰ سال تنها ۲ درصد بوده‌است. مقایسه اجمالی نتایج یک تحقیق روی میزان اختلال نعوظ در سال ۲۰۰۱ و یک‌دهه بعد در سال ۲۰۱۱، خبر از افزایش تصاعدی آن می‌دهد. در سال ۲۰۰۱ میزان اختلال در بین مردان ۴۰ تا ۸۰ ساله اروپایی ۱۳ درصد بود. درحالیکه تنها یک‌دهه بعد، اختلال نعوظ مردان ۱۸ تا ۴۰ ساله اروپایی بین ۱۴ تا ۲۸ درصد گزارش شد. این آمار وقتی است که می‌دانیم اختلال نعوظ، بیماری وابسته به سن است.

  محققین سوئیسی باتعجب دریافتند اختلال نعوظ بین مردان کمتر از ۴۰ سال، ۱۰ درصد بیشتر از مردان بالای ۴۰ سال است. تحقیق انجام شده در سال ۲۰۱۴ نشان داد که میزان اختلال نعوظ و میل جنسی بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۳ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. نکته جالب آنکه افزایش اختلال نعوظ تنها در زمینه روانی (ناشی از اضطراب، افسردگی، استرس و …) بوده و میزان اختلال ارگانیک نعوظ (ناشی از مشکلات فیزیولوژیک) ثابت بوده است.

  محققین فرضیه‌های متفاوتی را برای دلایل این افزایش تصاعدی ذکر کردند. از جمله: سبک زندگی ناسالم، چاقی، سوءمصرف مواد، سیگار، اضطراب، افسردگی و … . ولی هیچکدام نمی‌توانستند این میزان افزایش اختلال جنسی را توجیه کنند (اینها دلایل سنتی اختلال جنسی هستند). میزان چاقی در این سال‌ها تنها ۴ درصد افزایش یافته، میزان مصرف مواد ثابت مانده و مصرف سیگار حدوداً ۲۰ درصد کاهش یافته بود. اضطراب و افسردگی نیز همیشه باعث کاهش میل جنسی نمی‌شوند و در بعضی افراد میل جنسی را زیاد می‌کنند. ضمن آنکه میزانی از اضطراب‌ها و افسردگی‌ها ناشی از مشکلات جنسی است و رابطه‌ای دوطرفه بین آنها است. پس نمی‌توان این میزان افزایش در اختلالات جنسی را به آنها نسبت داد.

  از سویی دیگر

  نتایج بیش از ۳۰۰ تحقیق مختلف صورت گرفته بر روی ارتباط پورنوگرافی و مشکلات جنسی و نیز تاثیرات پورنوگرافی بر مغز از ارتباط مستقیم بین آنها خبر می‌دهد. می‌دانیم که آغاز به‌کار سایت‌های پورنوگرافی از نوع یوتیوب که نیازی به دانلود نداشته و به‌راحتی قابل مشاهده‌اند، سال ۲۰۰۶ است که همزمان با آن اینترنت پر سرعت نیز در دسترس قرار گرفت. پس از آن تحقیقات زیادی بر روی تاثیر پورنوگرافی بر مغز انسان، فیلم پورن، اختلالات جنسی، میزان رضایت از روابط جنسی ، ثبات ازدواج و … صورت پذیرفت که در ادامه به نتایج تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد. بنابراین به‌تدریج محققین تلاش کردند تا درک کنند آیا این مشکلات جنسی از عوارض پورنوگرافی می‌باشد؟

  در سال ۲۰۰۷

  محققین موسسه کینزی که روی ارتباط پورنوگرافی و مشکلات جنسی تحقیق می‌کردند، پس از مصاحبه با افرادی که در بارها و مکان‌هایی کار می‌کردند که همواره فیلم پورنوگرافیک پخش می‌شد، دریافتند بیش از نیمی از آنها به مشکل نعوظ دچار هستند. در طی تحقیق، وقتی آنها به تماشای فیلم پورن کلاسیک می‌نشستند، هیچگونه نعوظی در آنها به‌وقوع نمی‌پیوست. آنها بیان داشتند تنها پس از مشاهده فیلم‌های پورنوگرافیک غیرمعمول و یا خشن تحریک می‌شوند و به نعوظ می‌رسند. سپس، تحقیقات بسیاری در زمینه ارتباط فیلم‌های پورنوگرافیک و مشکلات جنسی به‌طور عام و تاثیر پورنوگرافی بر مغز به‌طور خاص آغاز شد. به‌طور مثال، تحقیقی در سال ۲۰۱۵ نشان داد دانش‌آموزانی که بیش از یکبار در هفته فیلم‌های پورنوگرافیک تماشا می‌کنند، ۱۶ درصد میل جنسی کمتری نسبت به افرادی که تماشا نمی‌کنند، دارند. این میزان برای دانش‌آموزانی که کمتر از یکبار در هفته فیلم پورنوگرافیک تماشا می‌کنند، ۶ درصد بود.

  تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۱۴

  توسط برونر و بن زیون نشان داد افرادی‌که به‌جهت مشاهده فیلم‌های پورنوگرافیک دچار عوارض پورن مانند اختلالات میل جنسی در رابطه‌شان با شریک جنسی شده‌اند، ۸ ماه پس از توقف کامل تماشای فیلم‌های پورنوگرافیک گزارش کردند که می‌توانند با شریک جنسی‌شان به ارگاسم برسند و از رابطه با شریک جنسی خود احساس رضایت دارند، اموری که پیشتر از آن ابراز نارضایتی می‌کردند. محققین پس از تحقیقات بسیاری (بیش از ۲۰۰ تحقیق مختلف) که روی رابطه بین پورنوگرافی و مشکلات جنسی (اختلالات جنسی) انجام دادند، مشاهده کردند رابطه مستقیمی بین اختلالات جنسی و مشاهده پورنوگرافی وجود دارد. همچنین مشاهده کردند هرجا فرد از مشاهده فیلم‌های پورن پرهیز می‌کند، پس از گذشت مدت زمانی اختلالات جنسی و مشکلات رابطه بهبود می‌یابد. بنابراین مشاهده محققین نشان می‌داد عوارض پورنوگرافی با تماشای پورنوگرافی ایجاد می‌شد و هنگام قطع تماشای پورنوگرافی، عوارض پورنوگرافی از بین می‌رفت و نشانه‌های مشکلات جنسی کاهش می‌یافت.

  عوارض پورنوگرافی و مشکلات جنسی و تأثیر پورنوگرافی بر مغز

  حال اجازه بدهید به دلایل این مشکلات اندکی بیشتر بپردازیم. تحقیقات علمی نشان می‌دهد فیلم‌های پورنوگرافی بسیار بیشتر از موارد شهوت‌برانگیز سنتی و حتی رابطه‌جنسی واقعی، باعث تحریک فرد می‌شود. علت این امر را می‌توان در توانایی تغییر و تنوع صحنه‌های جنسی دانست. این تنوع و تازگی باعث تحریک بیشتر، ارضا سریعتر، مدت زمان بیشتر نعوظ و حتی افزایش مایه منی می‌گردد. فرد حین تماشای فیلم پورنوگرافی به‌راحتی و با یک کلیک ساده می‌تواند فرد جدیدی را ببیند و صحنه جنسی جدیدی را بدون تلاش و هزینه زیاد بنابر انتخاب خودش مشاهده کند. بنابر تحقیقی که در سال ۲۰۱۵ بر روی تاثیر پورنوگرافی بر توانایی تاخیر در لذت انجام شد، مشاهده شد که پورنوگرافی به‌جهت خاصیت سهل‌الوصول بودن و تنوع بسیار آن در فعال کردن سیستم پاداش مغز، بی‌نظیر عمل می‌کند که این امر باعث تکانه‌ای و بدون فکر عمل کردن و عدم توانایی در تاخیر لذت در فرد می‌شود.

  پدیده اثر کولیج (Collidge Effect)

  در آزمایشی که روی موش‌ها انجام شد، مشاهده شد زمانی‌که موش مذکری را در قفسی با یک موش ماده‌ی آماده رابطه جنسی قرار می‌دهند، موش مذکر در ابتدا چندین بار با او رابطه جنسی برقرار می‌کند و پس از مدتی خسته می‌شود. حتی اگر موش ماده بیشتر بخواهد، ولی موش نر دیگر رابطه برقرار نمی‌کند. اما در این هنگام اگر موش ماده جدیدی را وارد قفس کنند، موش نر مجدداً جان تازه‌ای گرفته و با او ارتباط جنسی برقرار می‌کند و تلاش می‌کند او را باردار کند. اگر تعویض موش ماده را بازهم انجام دهید، موش نر آنقدر رابطه جنسی برقرار می‌کند تا از حال می‌رود. به این پدیده، اثر کولیج (Collidge Effect) می‌گویند. انسان نیز در هنگام مشاهده فیلم پورنوگرافی و دیدن هنرپیشه‌های متفاوت، اسپرم بیشتر و در زمان کمتری تولید می‌کند. پدیده اثر کولیج باعث می‌شود فرد ساعت‌ها به تماشای فیلم‌های پورنوگرافیک مشغول شود.

  فیلم‌های پورنوگرافیک معمول پس از مدتی برای فرد عادی شده (همانند موش ماده تکراری) و او مجبور است تا برای تحریک بیشتر به صحنه‌های غیرمعمولی همچون رابطه جنسی غیرکلاسیک، سکس همراه با خشونت، سکس همجنس و … بپردازد. از سویی، او دیگر با تماشای یک فیلم راضی نمی‌شود و مجبور است تب‌های (tabs) بیشتری را به‌طور همزمان باز کند تا از هرکدام تنها صحنه‌های متنوع و تحریک کننده‌اش را تماشا کند. گاهاً آنها مجبورند ۵ تا ۶ تب را همزمان باز کنند تا بتوانند رضایت خاطر کسب کنند.

  عوارض پورنوگرافی- تصویر ۲- سایت تخصصی روانشناسی دکتر کامیار سنایی

  تاثیر پورنوگرافی بر مغز از طریق ایجاد تنوع است. تنوع و تازگی باعث فعالیت سیستم پاداش می‌شود و بر روی انگیزش، یادگیری و حافظه تاثیر می‌گذارد. تنوع و قرار دادن صحیح توقف ضرر تازگی باعث انفجار دوپامین در نواحی‌ای از مغز می‌شود که مرتبط به‌سیستم پاداش و رفتار معطوف به‌هدف است.

  هنگام تماشای پورن

  به‌دلیل ترشح زیاد هورمون دوپامین، فرد آمادگی زیادی برای شرطی شدن دارد. او به‌تماشای فیلم پورن و تازگی آن شرطی می‌شود و توانایی نعوظ در برابر شریک جنسی‌اش را از دست می‌دهد. و همچنین تنها در هنگام تماشای فیلم پورنوگرافیک می‌تواند به نعوظ و ارگاسم برسد. استفاده‌کننده فیلم پورنوگرافیک انتظار تغییر هر لحظه شرایط و تازگی و تغییر دائم بازیگر فیلم پورن را دارد و با آن شرطی می‌شود. بنابراین شریک جنسی‌اش به‌زودی دلش را می‌زند و کسل‌کننده می‌شود و به‌تبع آن در مغز فرد دوپامین کمتری ترشح می‌شود. پورن به اختلال وویریسم (کسی که تنها با تماشای سکس دیگران ارضا می‌شود) نیز دامن می‌زند. زیرا فرد زمانی که به برانگیختگی می‌رسد در حال تماشای سکس افراد دیگر است. بنابراین مغزش به تماشای سکس افراد دیگر نیز شرطی می‌شود. این امر باعث می‌شود در مغز او ارتباط بین رابطه جنسی با شریک جنسی و برانگیختگی کاهش یابد.

  پدیده‌های ذکر شده دلایل پتانسیل بالای پورنوگرافی برای اعتیادزا بودن را توضیح می‌دهند.

  طبق تحقیقات صورت گرفته

  هرچه سن فرد در شروع مداوم استفاده از پورن کمتر باشد و هرچه تمایل آنها برای اعمال صحنه‌های پورن بر روی شریک جنسی‌شان بیشتر باشد، از رابطه با شریک جنسی خود کمتر لذت می‌برند و بیشتر به استفاده از پورن روی می‌آورند. این امر یک سیکل معیوب ایجاد می‌کند.

  دکتر کامیار سنایی، روانشناس

  تحقیقی که در سال ۲۰۰۷ انجام شد، آشکار کرد که افرادی‌که اکثر زندگی جنسی خود را به تماشای فیلم پورن و همزمان خودارضایی پرداخته‌اند، ساختار قرار دادن صحیح توقف ضرر مغزی‌شان تغییر پیدا می‌کند و تنها در هنگام تحریک دیداری می‌توانند به ارگاسم برسند. تاثیر پورنوگرافی بر مغز از طریق تغییر ساختار مغز می‌باشد. پورنوگرافی باعث می‌شود فرد بدون وجود فاکتورهایی که در طول تاریخ برای رسیدن به لذت لازم بوده، به‌لذت دست یابد. به دلیل خاصیت انعطاف‌پذیری (Plasticity) که مغز دارد، با مشاهده پورنوگرافی مسیر جایگزینی برای کسب لذت در مغز ایجاد می‌شود که شریک جنسی دیگر در آن نقشی ندارد و در طول مدت باعث می‌شود فرد در کنار شریک جنسی در رسیدن به نعوظ دچار مشکل شود.

  پدیده حساسیت‌زدایی (Desensitization)

  انفجار بیش از اندازه دوپامین در مغز به‌واسطه تماشای صحنه‌های متنوع فیلم‌های پورنوگرافیک در سایت‌های اینترنتی، تجربه‌ای را باعث می‌شود که مغز انسان در طول تاریخ با آن مواجه نشده و در نتیجه مغز، آمادگی انطباق با آن را ندارد. به‌جهت تطبیق با این پدیده، گیرنده‌های دوپامین کاهش می‌یابد و در نتیجه فرد ناچار است هربار برای رسیدن به همان مقدار لذت، تحریک بیشتری دریافت کند. به این پدیده حساسیت‌زدایی (Desensitization) می‌گویند.

  عوارض پورنوگرافی- تصویر ۳- سایت تخصصی روانشناسی دکتر کامیار سنایی

  پدیده حساسیت‌زدایی به مشکلاتی نیز دامن می‌زند. در تحقیقی که بر روی تاثیر عوارض پورنوگرافی بر فاکتورهای کیفیت ازدواج انجام شد، ۲۰۰۰۰ زوج مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که افرادی‌که در یک سال گذشته فیلم پورن تماشا کرده بودند، میزان طلاق و رابطه خارج از ازدواج در آنها بالاتر بود. همچنین میزان رضایت از ازدواج و در کل رضایت از زندگی در آنها در مقایسه با گروهی‌که فیلم پورن تماشا نکرده بودند، پایین‌تر بود. این تحقیق همچنین کشف نمود که هر قدر میزان تماشای پورن فرد بیشتر بود قرار دادن صحیح توقف ضرر و فرد صحنه‌های غیرمعمول بیشتری را تماشا می‌کرد، کیفیت ازدواج پایینتری داشت. در تحقیق دیگری مشاهده شد هر قدر فرد میزان بیشتری به تماشای رفتارهای جنسی غیرمعمول می‌پردازد، تمایل بیشتری دارد که این رفتارها را در ارتباط با شریک جنسی خود بازتولید کند.

  مقاله مرتبط: در مغز عاشق چه می‌گذرد؟

  عوارض پورنوگرافی- تصویر ۴- سایت تخصصی روانشناسی دکتر کامیار سنایی

  عوارض پورنوگرافی بر جهت‌گیری جنسی

  در تحقیقی، ۴۹ درصد از مردانی که پورنوگرافی تماشا می‌کردند، اذعان داشتند که فیلم‌های پورنی تماشا می‌کنند که پیشتر هیچ علاقه‌ای به تماشای آنها نداشتند و از آن احساس انزجار می‌کردند. به‌عبارت ساده‌تر، پورن جهت‌گیری جنسی در آنها را تغییر داده بود. نکته هشداردهنده‌تر آن است که افرادی‌که در سنین پایین‌تر شروع به تماشای پورن کرده بودند، تمایل بیشتری به تماشای صحنه‌های منحرفانه، مازوخیستیک، سادیستیک، کودک‌آزاری و وحشیگرانه داشتند. به‌عبارتی، تماشای پورنوگرافیک در سنین پایین‌تر باعث تغییر دیدگاه پایه‌ای درباره رابطه جنسی می‌شود. زیرا الگوهای پورن در ذهن فرد به‌عنوان معیار رابطه جنسی نقش می‌بندد و به‌عنوان معیار عملکرد و کسب لذت در او عمل خواهد کرد.

  نکته بعدی آن است که در خصوص پورنوگرافی و مشکلات جنسی، فرد به‌تدریج دیگر از این صحنه‌ها نیز احساس رضایت نمی‌کند و مانند دفعات ابتدایی تحریک نمی‌شود، پس به‌دنبال صحنه‌های باز هم تحریک‌کننده بیشتری می‌رود. از جمله روابط بین هم‌جنس، تجاوز، سکس‌های گروهی همراه با مستی و عیاشی و … . در نهایت با تصویر کردن و خیال‌پردازی از انجام این صحنه‌ها با زنان پیرامونش، سعی در تحریک بیشتر خود می‌کند. او پیشتر هربار با تماشای پورن به خودارضایی می‌پرداخت، ولکن به‌تدریج توانایی و تمایل به خیال‌پردازی را از دست داده و میل به خودارضایی او نیز کاهش یافت.

  قرار دادن صحیح توقف ضرر

  آزمون مستمر درس 8 تا 10 آمادگی دفاعی متوسطه دوم

  آزمون مستمر درس 8 تا 10 آمادگی دفاعی متوسطه دوم

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه | درس 1: امنیت پایدار

  آزمون آنلاین آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه | درس 1: امنیت پایدار

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آمادگی دفاعی | نوبت اول: درس 1 تا 5

  آزمون آمادگی دفاعی | نوبت اول: درس 1 تا 5

  تیم مدیریت گاما

   آزمون مستمر درس 5 و 6 آمادگی دفاعی پایه دهم

  آزمون مستمر درس 5 و 6 آمادگی دفاعی پایه دهم

  طرح درس آموزش مجازی آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه | درس 12: امداد و نجات

  طرح درس آموزش مجازی آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه | درس 12: امداد و نجات

  خدیجه اقدامی مقدم

  ارزشیابی تکوینی آمادگی دفاعی دهم دبیرستان محمودیه 19 خیامی | درس 9 و 10

  ارزشیابی تکوینی آمادگی دفاعی دهم دبیرستان محمودیه 19 خیامی | درس 9 و 10

   مجموعه سوال طبقه بندی شده آمادگی دفاعی دهم با جواب | درس 1 تا 9

  مجموعه سوال طبقه بندی شده آمادگی دفاعی دهم با جواب | درس 1 تا 9

  سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی دهم دبیرستان‌های سرای دانش - دی 96

  سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی دهم دبیرستان‌های سرای دانش - دی…

  آزمون نوبت دوم آمادگی دفاعی دهم دبیرستان سعدی | اردیبهشت 1400

  آزمون نوبت دوم آمادگی دفاعی دهم دبیرستان سعدی | اردیبهشت 1400

  سوالات امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی دهم دبیرستان سرای دانش واحد رسالت با جواب | دی 95

  سوالات امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی دهم دبیرستان سرای دانش واحد رسالت با جواب |…

  سوالات آزمون نوبت دوم آمادگی دفاعی دهم دبیرستان صدرا | خرداد 1401

  سوالات آزمون نوبت دوم آمادگی دفاعی دهم دبیرستان صدرا | خرداد 1401

   سؤالات متن درس آمادگی دفاعی دهم | درس 1 : امنیت پایدار

  سؤالات متن درس آمادگی دفاعی دهم | درس 1 : امنیت پایدار

  نمونه سوال پیشنهادی امتحان ترم اول آمادگی دفاعی دهم دبیرستان چهارده معصوم | درس 1 تا 7

  نمونه سوال پیشنهادی امتحان ترم اول آمادگی دفاعی دهم دبیرستان چهارده معصوم | درس…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.