خصوصیات الگوی مثلث


اعداد مثلثی اعداد مثلثی به ترتیب بر روی سطر مورب از سمت چپ یا راست قرار دارد.

مثلث خیام پاسکال

مثلث خیام پاسکال یک ساختار عددی است که خواص بسیار جالبی دارد. مثلث خیام-پاسکال به آرایش مثلث شکل ضرایب بسط دوجمله‌ای گویند.

خواص این مثلث را در آسیا و اروپا ریاضی ‌دانان مختلفی بررسی کرده‌اند. ایران، هند، چین و ایتالیا از جمله این کشورها هستند. به عنوان مثال پینگالا از هند و عمر خیام از ایران در زمان مشابهی اولین استفاده‌ها از این مثلث را در رساله‌های خود بکار برده‌اند. به عنوان مثال در آثار خواجه نصیر الدین طوسی از مثلث خیام پاسکال برای محاسبه‌ی ضرایب بسط یک عبارت جبری استفاده شده است.

بعد از عمر خیام، در قرن 12 میلادی، در آثار یانگ هویی (ریاضی دان چینی) نیز ساختار عددی مثلث خیام پاسکال دیده شده است.

در قرن 16 تارتالیا (ریاضی دان ایتالیایی) و بعد از او بلز پاسکال و نیوتن نیز بر روی مثلث خیام کار کرده‌اند. راجع خصوصیات الگوی مثلث به این که دانشمندان مختلف به صورت مستقل و بدون آگاهی از کارهای قبل از خودشان به کشف این مثلث رسیده‌اند یا نه اختلافات تاریخی ممکن است وجود داشته باشد. این موضوع را از روی اسامی مختلف این مثلث خصوصیات الگوی مثلث می‌توان فهمید مثلاً مثلث خیام، مثلث خیام پاسکال، مثلث نیوتن و …. این موارد نشان می‌دهد که ممکن است به لخاظ تاریخ علم برخی اعتقاد به کشف مستقل این مثلث از سوی دانشمندان مختلف داشته باشند.

نامگذاری و تاریخچه

«مثلث خیام-پاسکال» را «مثلث خیام-پاسکال-نیوتن» نیز می‌گویند. این مثلث توسط دانشمندان گوناگونی از هند و ایران و چین و غیره و بعدتر در اروپا بررسی شده‌است و در زبان‌های گوناگون نام‌های مختلفی دارد. در زبان انگلیسی «مثلث پاسکال»، ایتالیایی «مثلث تارتالیا» و در زبان چینی «مثلث یانگ هویی» نام گرفته‌است. در آثار متون سانسکریتِ پینگالا ریاضی‌دان هندی نشانه‌هایی از استفاده از این بسط دیده می‌شود. در همان دوران عمر خیام ریاضی‌دان ایرانی ادعای کشف روشی جبری برای به دست آوردن ضرایب بسط دوجمله‌ای می‌کند.

کتاب مشکلات الحساب، کتابی که اثبات‌های این ادعا در آن آمده هنوز کشف نشده ولی در آثار طوسی تأثیر گرفته از او ضرایب را تا توان ۱۲ می‌توان دید. بعد از او در قرن ۱۲ میلادی در آثار یانگ هویی ریاضی‌دان چینی، شکل مثلث به چشم می‌خورد. در قرن ۱۶ میلادی ریاضی‌دان ایتالیایی تارتالیا هم از خود این مثلث را به جا گذاشته و پس از یک قرن پاسکال ریاضی‌دان فرانسوی هم دوره با نیوتن روی این بسط و مثلث حسابی آن کار کرد.

مثلث خیام چیست؟

این ساختار عددی در اطراف خود اعداد یک را دارد. هر عدد در این مثلث مجموع دو عددی است که در بالا، و سمت چپ و راست آن قرار دارند. برای خصوصیات الگوی مثلث مثال:

1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
1 + 3 = 4

برای درک بهتر انیمیشن زیر را نگاه کنید:

انیمیشن مثلث خیام پاسکال

مثلاً عدد 6 میانی حاصل جمع دو عدد 3 بالا سر خود است. یا عدد 5 حاصل جمع 4 و 1 بالاسر خودش است. اگر دقت کنید این یک ساختار متقارن است. یعنی یک خط تقارن مرکزی می‌توان برای مثلث بالا رسم کرد. مثلاً در سطر پنجم دو عدد 4 در اطراف عدد مرکزی ( عدد 6 ) به صورت متقارن قرار دارند.

کاربرد و خواص مثلث خیام - پاسکال

کاربرد اول:

مهمترین کاربرد این مثلث در محاسبه ضرایب بسط دو جمله ای نیوتن است. ضرایب بسط توان nام دو جمله‌ای در سطر خصوصیات الگوی مثلث n+1 قرار دارد.

جدول ضرایب بسط دو جمله ای نیوتن

کاربرد دوم:

اگر به جای a و b عدد یک را بگذاریم چه اتفاقی می افتد؟ خاصیت جالب بعدی این است که مجموع اعداد هر سطر از مثلث، یکی از توانهای عدد 2 است:

به عبارت دیگر ( 1+1 ) n برابر 2 n است که با جمع اعداد سطر n+1ام مثلث خیام پاسکال بدست می آید.

تمرین 1: با استفاده از مثلث خیام پاسکال حاصل 2 8 رابیابید؟

پاسخ: برای محاسبه 2 8 باید اعداد سطر نهم مثلث خیام پاسکال را باهم جمع کنیم.

2 8 =1+8+28+56+70+56+28+8+1=256

کاربرد سوم:

یک ارتباطی بین توان های مختلف عدد 11 و مثلث خیام پاسکال موجود است. یکی از زیباترین خواص این مثلث آن است که اگر اعداد هر سطر را چسبیده به هم بنویسیم، اعداد حاصل توانهای 11 خواهند بود:

مثلث خیام - پاسکال

توجه کنید:

همان طور که مشاهده می کنید برای محاسبه 11 n کافی ست اعداد سطر n+1ام مثلث خیام پاسکال را کنار هم بنویسیم.

تمرین 2: با استفاده از مثلث خیام پاسکال حاصل 11 6 را به دست آورید. ابتدا بگویید از کدام سطر باید استفاده کنید؟

پاسخ: برای محاسبه 11 6 باید اعداد سطر هفتم را کنار هم بنویسیم.

1771561=11 6

کاربرد چهارم:

یکی دیگر از کاربردهای این مثلث که در کتاب ریاضی دهم برای به وجود آمدن اعداد مثلثی در قطر مثلث خیام پاسکال می باشد.

عددهای مثلثی همواره از 1 شروع می شوند و در مرحله ی اول 2 واحد به عدد اول اضافه می شود تا عدد دوم به دست آید. در مرحله بعد، 3 واحد به عدد قبلی اضافه می گردد و به این ترتیب الگوی عددی شکل می گیرد. در واقع اولین عدد مثلثی مساوی است با مجموع یک عدد از اعداد طبیعی، دومین معادل است با مجموع دو عدد از اعداد طبیعی، سومین معادل است با مجموع سه عدد از اعداد طبیعی و . که بالاخره nامین عدد مثلثی معادل است با مجموع n عدد از اعداد طبیعی که مقدار این عدد معادل n(n+1)/2 خواهد بود.

. , ۲۱ , ۱۵ , ۱۰ , ۶ , ۳ , ۱

اعداد مثلثی ریاضی دهم

اعداد مثلثی اعداد مثلثی به ترتیب بر روی سطر مورب از سمت چپ یا راست قرار دارد.

کاربرد پنجم:

ستون چهارم اعدادتترائدرال (tetrahedral) یا هرم مثلث القاعده را می سازند:

اعدادتترائدرال یا هرم مثلث القاعده

اعدادتترائدرال یا هرم مثلث القاعده

کاربرد ششم:

و بالاخره اینکه مجموع اعداد قطری، دنباله معروف فیبوناچی را خواهد ساخت. البته اگر مثلث را به شکل ویژه قائم الزاویه رسم کنیم:

دنباله فیبوناچی در مثلث خیام پاسکال

مثلث سرپینسکی

تمام اعداد زوج را در «مثلث خیام – پاسکال» پاک کنید، آن ‌چه باقی می‌ماند «مثلث سرپینسکی» نام دارد:

مثلث سرپینسکی

مثلث سرپینسکی

مثلث سرپینسكی حاوی كپی هایی كوچك تر از خود است و می دانیم فراکتال شکل هندسی چند جزئی است که می‌توان آن را به قسمت هایی تقسیم کرد، به طوری که هر قسمت یک کپی از "کل" شکل باشد.

بنابراین مثلث سرپینسکی نیز یک نوع فراکتال است که از مثلث خیام پاسکال براحتی می تواند حاصل شود.

مثلث سرپینسکی یک نوع فراکتال است.

مثلث سرپینسکی یک نوع فراکتال (خود متشابه) است.

خصوصیات الگوی مثلث

آزمون تستی ریاضی کلاس اول دبستان |‌ تم 4 (گوشه و لبه‌ی اشکال هندسی، چوب خط برای شمارش)

آزمون تستی ریاضی کلاس اول دبستان |‌ تم 4 (گوشه و لبه‌ی اشکال هندسی، چوب…

تیم مدیریت گاما

آزمون ریاضی کلاس اول دبستان | تم 21: مهارت جمع چند عدد، ساعت و درک درست از زمان

آزمون ریاضی کلاس اول دبستان | تم 21: مهارت جمع چند عدد، ساعت و درک درست…

تیم مدیریت گاما

آزمون ریاضی کلاس اول دبستان | تم 20: آموزش عددهای دو رقمی و کسب مهارت در شمارش اعداد

آزمون ریاضی کلاس اول دبستان | تم 20: آموزش عددهای دو رقمی و کسب مهارت…

تیم مدیریت گاما

کاربرگ جمع وتفریق روی محور ریاضی اول دبستان

کاربرگ جمع وتفریق روی محور ریاضی اول دبستان

 آزمونک ریاضی اول دبستان | تم 10

آزمونک ریاضی اول خصوصیات الگوی مثلث دبستان | تم 10

نکات آموزشی، روش تدریس و طرح درس ریاضی اول | تم 11: تساوی مجموعه‌ها و آشنایی با عدد 8

نکات آموزشی، روش تدریس و طرح درس ریاضی اول | تم 11: تساوی مجموعه‌ها و آشنایی با…

۳ ضلع مثلث طلایی توسعه بیرجند

۳ ضلع مثلث طلایی توسعه بیرجند

به گزارش خبرنگار ایمنا، بیرجند شهری رو به آینده است و می‌تواند به یکی از الگوهای شهرنشینی در شرق کشور تبدیل شود. دروازه‌های ورود به چنین الگوی شهری به دست شهروندان و مدیریت شهری رقم خواهد خورد به شرطی که با انتخاب الگوی درست و فرصت سازی در جهت توسعه حرکت کنند.

لازمه رسیدن به توسعه پایدار، درآمدهای پایدار، جذب مشارکت‌های مردمی و توزیع عادلانه امکانات شهری در بیرجند است. چیزی که تا حدودی در این شهر، به عنوان قطب شهری خراسان جنوبی تا به امروز کمرنگ بوده است. در این خصوص با عضو شورای اسلامی این شهر گفت‌وگو کردیم تا از برنامه‌ها و راهکارهای مدیریت ششم شهری بپرسیم.

فاطمه زهرا هلال بیرجندی، عضو شورای اسلامی شهر بیرجند و مدیر کل اسبق امور بانوان و خانواده استان خراسان جنوبی است. مشروح گفت و گوی خبرنگار ایمنا با او را در ادامه می‌خوانید:

مردم بیرجند چه انتظاراتی از منتخبان خود در شورای اسلامی شهر دارند؟

برای انجام کارهای بزرگ و دقیق باید برنامه‌های بزرگ و دقیق داشت و هر برنامه دقیقی از شناخت مناسب و به موقع حاصل می‌شود. شهر بیرجند شهر فرهیختگان والا مقام، ارزش‌ها و اندیشه‌هاست. بیرجند منتخبی می‌خواهد که شهر را خوب بشناسد و مردم را از خود بداند. به دردها و مشکلات آشنا باشد و در شورا از تجربه‌های گذشته استفاده کند و با تکیه بر تجربه‌ها با محوریت اندیشه‌های طلایی ارزش محور شهر را بسازد.

یک منتخب خوب در شورای شهر باید متخصص، متعهد، با تجربه، اهل تعامل و مشاور باشد. در سنگر جهاد برای گرفتن حق مردم و تبدیل خواستن به توانستن باشد. مردم به منتخبی نیاز دارند که صداقت و تعهد در کنار تجربه و تفکر از ویژگی‌های بارز وی باشد.

مهمترین دغدغه و مشکل شهر بیرجند از دیدگاه شما چیست و چه نیازمندی‌های ویژه‌ای در آن حس می‌شود؟

دغدغه همه دلسوزان شهر و نه فقط اعضای شورای اسلامی، فراموشی مشکلات و رنج‌های مردم پس از انتخاب‌های سرنوشت ساز است. ما باید در مدیریت شهری به یکدیگر اعتماد کنیم تا مردم شهر طعم شیرین صداقت را بچشند.

اکنون که جمعیت شهر بیرجند نسبت به گذشته افزایش داشته است، این شهر نیازمندی‌های ویژه‌تری دارد. مطالبات مردم و به ویژه جوانان افزایش یافته و آن‌ها این حق را دارند که بهتر زیستن خود را در شهر مطالبه کنند. مدیریت شهری علاوه بر تصمیمات مناسب نیازمند قدم‌های محکم است. جمعیت، درصد افزایش یا کاهش آن در شهر، نیازمندی اقشار، سنین، طبقات اقتصادی و اجتماعی و جنسیت‌های مختلف باید در اولویت شورای شهر باشد.

آیا شورای شهر می‌تواند دغدغه‌های اصلی جوانان مانند معیشت، کار و ازدواج را رفع کند؟

شاید نتواند همه این مشکلات را رفع کند اما با ساز و کارهایی که در حوزه مجوزها، نظارت‌ها، اعتبارات، تصویب برنامه‌ها و ارائه الگوهای خدمات شهری و انتخاب شهردار ایجاد می‌کند می‌تواند طیف‌های وسیعی از جوانان شهر را به عرصه اشتغال وارد کند.

شورا می‌تواند ساز و کارهای مختلف تسهیلات خدمات شهری، حضور سرمایه گذاران و مشارکت آنان و محور شدن برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی با سایر دستگاه‌ها بخش‌های مهمی از موانع ازدواج را از سر راه آنان بردارد.

توسعه و آبادانی بیرجند چه مولفه‌هایی را لازم دارد؟

هر شهری برای توسعه، سه ضلع مثلث طلایی فضا، فکر و امکانات را نیاز دارد. حال باید دید بیرجند کدامیک از این سه ضلع را دارد و کدام را ندارد. بیرجند، مردان و زنان متفکر و دارای برنامه‌ای دارد که متعهد و مسئولیت پذیرند اما آیا امکانات و فضا برای توسعه را هم دارد؟ چه کسی باید این فضا و امکانات را ایجاد و زمینه به‌کارگیری آن‌ها را فراهم کند؟

برای توسعه، پیشرفت و آبادانی همه جانبه شهر باید چندبعدی فکر کرد زیرا اگر جز این باشد فضا، فکرها را خواهد خورد و امکانات به تباهی خواهد رفت. شهروندان با مشارکت و انتخاب‌های درستشان می‌توانند این مثلث طلایی را بسازند و به فردای شهر امید داشته باشند. انتخاب شورای شهر فرصتی برای هر شهروند است که امیدواریم بتوانیم در این راستا پاسخگوی اعتماد مردم باشیم.

شورای اسلامی شهر بیرجند چگونه تغییر و تحول را در یک شهر ایجاد می‌کند و مشارکت مردم تا چه میزان در این تحول دخیل است؟

امکانات، ابزارهای خدمات رسانی و نوع نگاه مدیران شهری به بیرجند به دلیل گستردگی‌های جدید جغرافیایی و جمعیتی قطعاً نیازمند تغییر و تحول است. چنین نگاهی منتخبینی متخصص، دارای شناخت و تجربه و با دیدگاه آینده‌نگری وسیع می‌خواهد. مدیریت شهری علاوه بر تصمیم‌های مناسب نیازمند قدم‌های مناسب و محکم هم خواهد بود. جمعیت، درصد کاهش یا افزایش آن در شهر و نیازمندی‌های ویژه افراد مختلف هیچگاه از منظر چشم و ذهن یک منتخب دقیق کنار نمی‌رود.

ایجاد درآمدهای پایدار در یک شهر برای شهروندان، علاوه بر انگیزه بخشی به آنان و اثرگذاری بر دو مؤلفه مهم میزان مشارکت و همچنین رضایت‌مندی مردم ایجاد می‌شود. درآمدهای پایدار از مسیر ارائه طرح‌های متنوع بررسی و ارائه مجوز به طرح‌های خلاقانه شهروندان و به ویژه جوانان ایجاد خواهد شد.

سرمایه‌های انسانی و مادی چگونه جذب یک شهر می‌شوند؟ آیا مدیریت شهری بیرجند برای جذب این سرمایه‌ها راهکاری دارد؟

زیبایی شهر یکی از مؤلفه‌های مهم برای ماندگاری جمعیت، جذب سرمایه‌های مادی و انسانی و ایجاد ارزش‌های معنوی و لذت آفرین برای حضور شهروندان در عرصه‌های مختلف است. یک شهروند ایمانی، اسلامی و ایرانی، چه بومی یک شهر باشد خصوصیات الگوی مثلث چه غیر بومی آن حق حیات همراه با شأن و عزت زندگی و پویایی در شهر را دارد.

بیرجند برای تبلور طلایی شاخصه‌های فرهنگی، اجتماعی و معنوی خود نیازمند تحول در مبلمان شهری، پارک‌ها، المان‌های شهری و مراکز بازی است. ایجاد مراکز تفریحی، رفاهی و پرطراوت طبیعی تنها بخشی از پروسه زیبا سازی شهر است که فضای آرامش بخش شهری را رقم می‌زند.

بیرجند اکنون نیازمند امکاناتی برای پاسخگویی به نیازهای رفاهی شهروندان خود است زیرا غفلت از آن، آمار افسردگی‌های پنهان را بالا می‌برد و زخم‌های فراوانی بر پیکره شهروندان و شهر باقی می‌گذارد.

از یاد نبریم که شورای شهر بیرجند، شورای شهر مرکز استان خراسان جنوبی است. در این شهر علاوه بر مردم بومی تعداد زیادی از شهروندان، کارکنان و کارمندان غیربومی نیز حضور و سکونت دارند. پیشانی استان برای ورود و حضور هر مقام مسئول و مجسمه و نماد استان برای حضور سرمایه گذار داخلی و خارجی و توریست داخلی و خارجی بیرجند است. هر چه شورای شهر قوی‌تری داشته باشیم شهر زیباتری داریم و شهر زیباتر جذب کننده سرمایه‌های مالی و انسانی است.

مشکل نبود تعادل منطقه‌ای در شهر بیرجند را چگونه رفع می‌کنید؟

سالهاست به دلیل نبود تعادل‌های منطقه‌ای در شهر، شمال و جنوب بیرجند در توسعه و برخورداری‌ها متفاوت از هم هستند. مردم شمال و جنوب بیرجند هر دو به یک اندازه در شورای ششم سهم دارند. هر منتخب مردم در شورا نیز وظیفه و تعهد دارد با شناسایی نقاط عطف این نبود تعادل‌ها، پیدا کردن دلایل و علت‌ها و از بین بردن بسترهای ظهور و بروز آن به ایجاد تعادل نسبی در خدمات رسانی، امکانات دهی، توجه و برخورداری مناطق مختلف شهر از آن چه همه باید داشته باشند کمک کند. ما همه شهر را به یک چشم خواهیم دید.

در پایان اگر سخنی با مردم شهر بیرجند دارید بفرمائید؟

شهر متعلق به همه شما مردم است، با نگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف با رویکردها، سنت‌ها، آئین و رسوم و آداب مخصوص به خود، با شما مردمی که همه یک جور نمی‌بینید و یک جور نمی‌گویید. شهر متعلق به زن و مرد، پیر و جوان، دارا و ندار، مرفه و فقیر، بزرگ و کوچک، کارگر و کارفرما، شاغل و بیکار و بومی و غیربومی است.

شهر مجموعه‌ای از همه شهروندان است که در کنار هم حضور دارند و با هم زندگی می‌کنند همان‌هایی که از هر قشر دغدغه‌مند دیروز و امیدواران به فردای شهر هستند. ما برای شنیدن، تصمیم گرفتن و رفع نگرانی‌های قشرهای مختلف و بر اساس یک تکلیف و تعهد با خدا و مردم وارد صحنه شده‌ایم.

ما دردها را می‌شناسیم چون از جنس خود شماییم و رنج‌ها و مشکلات این شهر چشیده‌ایم. اولویت‌ها را می‌دانیم چون شهروند همین شهر هستیم. در کنار شما بودن توفیقی بزرگ است و امیدواریم با همراهی شما در رفع مشکلات و ساختن شهر موفق عمل کنیم.

طرح سرمایه‌گذاری ذیل مثلث توسعه اقتصادی در گناباد در حال اجرا است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: ۸ طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری چهار هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۴۷۶ نفر ذیل الگوی مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی در شهرستان گناباد در حال اجرا است.

رسولیان

به گزارش قدس آنلاین و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رسولیان در حاشیه بازدید از طرح‌های شهرستان گناباد افزود: طرح توسعه شرکت فرآورده‌های دیرگداز با حجم سرمایه‌گذاری هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و ظرفیت تولید سالانه ۲ هزار تن آجر و جرم نسوز در حال اجراست.

وی ادامه داد: این طرح جزو طرح‌های سرمایه‌گذاری تفاهمنامه همکاری اقتصادی در چهار چوب طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی گناباد است که در حال حاضر با پیشرفت ۶۵ درصد به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های نیمه تمام صنعتی شهرستان با کاربرد ویژه در صنایع فولاد و سیمان با همت مدیران و کارگران این شرکت در حال اجرا می‌باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: با تکمیل این طرح ظرفیت تولید شرکت سالیانه از ۳۰ هزار تن به ۵۰ هزار تن آجر و جرم نسوز خواهد رسید و میزان اشتغال از ١۴۵ نفر به ۲۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: سایر طرح‌ها نیز در حوزه تولید ملات نسوز و آجر نسوز، ماسه ریخته‌گری سیلیس و پودر میکروسیلیکا، تولید فروسیلیسیوم و شمش منیزیم، تولید نشاسته، گلوتن و گلوکز، خوراک آبزیان و پودر بنتونیت هستند.

رسولیان ادامه داد: در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی تاکنون ۲۲۱ معین اقتصاد مقاومتی در این خصوصیات الگوی مثلث استان تعیین شده که ۷۰ معین دیگر تا پایان سال به این تعداد افزوده می‌شود.

وی گفت: تاکنون هزار و ۲۰۱ تفاهمنامه با سرمایه‌گذاری ۱۹۸ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۲۰۵ هزار و ۸۷۷ نفر در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی خراسان رضوی امضا شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی افزود: گناباد از مزیت‌های بسیار سرمایه‌گذاری با سود و منافع اقتصادی بسیار برخوردار است.

وی ادامه داد: این شهرستان با موقعیت خاص خود در جنوب استان خراسان رضوی از ظرفیت‌های بسیار در بخش‌های اقتصادی و سرمایه گذاری صنعتی و به خصوص در بخش صنایع معدنی، کشاورزی و گردشگری برخوردار است و وجود معادن و مواد اولیه در این بخش‌ها از جمله این مزیت‌ها به شمار می‌رود.

رسولیان گفت: تمام خصوصیات سرمایه‌گذاری سودآور از نظر وجود مواد اولیه و موقعیت‌های مناسب برای فروش محصولات تولیدی در شهرستان گناباد وجود دارد.

وی افزود: گناباد با توجه به وجود مواد اولیه خصوصیات الگوی مثلث دارای ظرفیت مناسب برای گندله سازی و تولید کنسانتره معدنی و صنایع وابسته و احیا و ذوب صنایع فولادی است و پیگیری‌هایی برای اجرای طرح‌های شاخص بدین منظور در سطح ملی در دست انجام است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اتحاد و همدلی و پیگیری‌های مستمر مسوولان دستگاه‌های اجرایی گناباد از خصوصیات شاخص است که بستر جذب سرمایه‌گذار را هموار می‌کند.

وی گفت: جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان رضوی در گناباد ۱۳ مصوبه برای رفع تنگناهای بخش‌های صنعتی و معدنی، کشاورزی، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی داشت.

رسولیان افزود: صنایع معدنی فروسلیس از جمله مزیت‌های سرمایه‌گذاری در گناباد است و در مجموع هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل و توسعه آن هزینه می‌شود و با تحقق این مهم برای ۸۵۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سه میلیارد یورو برای تامین اعتبار طرح توسعه شرکت دیرگداز به منظور تولید آجرهای نسوز به عنوان یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع معدنی اختصاص یافت و قرار شد طی مذاکره با بنگاه‌های اقتصادی مهم کشور مشکل تامین مواد اولیه آن رفع شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و تعدادی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مدیران شعب بانک‌های استان خراسان رضوی با سفر به گناباد علاوه بر بازدید از تعدادی واحدهای تولیدی با حضور در جلسه ستاد استانی تسهیل خصوصیات الگوی مثلث و رفع موانع تولید، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی این شهرستان را بررسی کردند.

۱۷۲ واحد صنعتی در بخش‌های صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، صنایع غذایی، شیمیایی و سلولزی در شهرستان گناباد فعالیت دارند که برای راه اندازی آنها هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و برای سه هزار و ۲۸۴ نفر بطور مستقیم و دو برابر این تعداد بطور غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

سه شهرک و ناحیه صنعتی نیز با ۴۴۷ هکتار زمین و ۵۴ واحد فعال و ۱۱ سردخانه و انبار و سیلو در شهرستان گناباد فعال است. از مجموع چهار هزار و ۷۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب در شهرستان گناباد سه هزار و ۴۰۰ واحد فعال است. حدود ۵۰۰ شرکت تعاونی با اشتغال بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این شهرستان فعالیت دارند.

تحلیل ارز دیجیتال الگو (ALGO)

تحلیل ارز دیجیتال الگو (ALGO)

برای بررسی و تحلیل ارز دیجیتال الگو (ALGO) تا پایان این مقاله همراه ما باشید. ارز دیجیتال Algo یک بستر بلاکچین است که عنوان سومین نسل تکنولوژی بلاکچین را نیز یدک می کشد؛ چونکه ادعای عملکردی بسیار بالا را دارد و ادعا کرده است که مشکل مقیاس‌پذیری را که برای سال‌ها در شبکه‌های بلاکچین وجود داشته را حل کرده است. این بلاکچین براساس مجموعه‌ای از عملکردهای شبه‌تصادفی و با الگوریتم گواه اثبات سهام (proof of stake) کار می‌کند؛ از این رو، سرعت، امنیت و تمرکززدایی بسیار بالایی دارد.

ارز دیجیتال الگو (ALGO)

این پلتفرم ،مانند اکثر ارزهای دیجیتالی شبکه ای مبتنی بر بلاکچین است ،که هم خود متمرکز است و هم غیر متمرکز ،همچنین این پلتفرم میتواند طیف وسیعی از برنامه ها را پشتیبانی کند. این پروژه یک ارزدیجیتال با نام ALGO نیز دارد، که عرضه اولیه آن در ژوئن سال 2019 انجام شد و در آن 25 میلیون کوین با قیمت 60 میلیون دلار، به‌فروش رسید. در کل تعداد 10 میلیارد کوین ALGO در این سیستم موجود است. بنیانگذار الگوراند،اقای سیلویو میکالی استاد علوم کامپیوتر در انستیتوی فناوری ماساچوست است. این سیستم پر سرعت از دسامبر سال 2020 تقریباً 1 میلیون تراکنش در روز را انجام داده است.

الگورند چیست و چه مزایایی دارد؟

الگورند بسیار ایمن، مقیاس پذیر و کارآمد است،که این خصوصیات یاد شده برای بلاکچین ها بسیار ضروری است. همچنین الگورند از محاسباتی پشتیبانی می کند که اطمینان سطح بالایی را از عملکرد آن در اختیار کاربرانش قرار می دهد. از مهمترین رقبای این پلتفرم میتوان به ایاس (EOS) و نانو (NANO) اشاره کرد که رقبایی بسیار قدرتمند در این زمینه هستند.

ALGO برای سرعت بخشیدن به معاملات و بهبود کارایی ،بلاکچین ها بوجود آمده تا بتواند مشکل نقل و انتقالات و تراکنش های کند بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال دیگر را برطرف کند. این پلتفرم به طوری طراحی شده است که هزینه های کارکرد آن برای اربران بسیار پایین است و همچنین هیچ استخراجی (مانند فرآیند استخراج بیت کوین که انرژی زیادی مصرف میکند) انجام نمی شود، در نتیجه این پروژه برای محیط زیست نیز بسیار مفید است. همچنین باعث شده تا راحت تر بتوان این ارزدیجیتال را در اختیار داشت و در آن سرمایه گذاری کرد. به جز موارد گفته شده، غیرمتمرکز بودن ارز دیجیتال الگورند باعث می‌گردد تا تصمیم گیری های این بلاکچین توسط تمامی کاربران انجام شود و نه بوسیله دولت و یا موسسات بزرگ و نهنگ های بازار های مالی.

حجم بازار Algorand

در حال حاضر قیمت Algorand 1. 50 دلار است و حجم معاملات 24 ساعته گذشته آن 406،408،649 میلیون دلار می باشد. همچنین ارزش بازاراین کوین طی 24 ساعت گذشته 0. 31٪ افزایش یافته است. در رتبه بندی CoinMarketCap در حال حاضر در جایگاه 36 قرار دارد و کل حجم بازار واقعی آن 4،118،045،306 میلیارد دلار است. تا کنون تعداد 2،747،937،921 ALGO از بین حداکثر 10،000،000،000 کوین آن استخراج شده است.

اهداف پیش بینی شده بر اساس تحلیل تکنیکال

با نگاهی به نمودار می بینیم که قیمت یک رالی صعودی طولانی را از 0. 45 بعد از یک رنج طولانی مدت شروع کرده و یک نفس تا 1. 83 دلار بالا رفته است و در این قیمت اصلاح روند آغاز شده و تا سطح 6. 18 فیبوناچی اصلاحی در تایم فریم روزانه پایین آمده است. از این جا قیمت در یک رنج میان مدتی بین قیمت های 1. 44 الی 0. 96 دلار قرار داشته که باعث بوجود آمدن یک ناحیه مقاوتی و حمایتی در این قیمت ها شده، سپس بعد از تشکیل یک الگوی مستطیلی در تایم فریم روزانه و چهارساعته توانسته روند رنج را با قدرت خوبی به بالا بشکند و تا قیمت 1. 59 به پیش برود. در حال حاضر قیمت در حال پولبک و تست کردن مقاومتی است که ان را با یک کندل چهار ساعته قدرتمند شکانده بود.

اهداف پیش بینی شده بر اساس تحلیل تکنیکال

هدف کوتاه مدت الگو

با تحلیل ارز دیجیتال الگوراند، اگر روند صعودی بعد از این پولبک ادامه یابد می تواند در مدت تقریبا کوتاهی به سقف قبلی یعنی در قیمت 1. 83 دلار برسد.

هدف میان مدت الگو

به طول کلی قیمت در یک کانال صعودی معتبر در تام فریم روزانه قرار گرقته و در صورت ادامه دار بودن روند صعودی هدف قیمتی 2 دلار دور از دسترس نخواهد بود و ممکن است این هدف بین یک تا سه ماه طول بکشد.

هدف خصوصیات الگوی مثلث بلند مدت الگو

قیمت در تایم فریم روزانه یک الگو مثلث را ساخته است که در صورت زدن هدف لگ این مثلث میتواند تا قیمت 2. 5 دلار نیز بالا برود، البته این هدف ممکن است تا چند ماه طول بکشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.