تعریف روند خنثی


نحوه تحلیل نمودار به کمک پرایس اکشن

بررسی فیلم (دوزیست)؛ بازنده های تهِ دنیا

سرویس فرهنگ و هنر - دوزیست را می‌توان از دو زاویه، نگاه کرد. اول؛ بحث ژانر است! داستان را بدون عمق، روایت می‌کند، بنابراین در دسته عامه‌پسند می‌لغزد. دوم؛ شیوه و استیل کارگردانی (برزو نیک نژاد) است. او روی لبه تیغ حرکت می‌کند. انگار چشم راستش، قاب تلویزیون را می‌بیند. چشم‌چپش؛ به پرده سینما، خیره شده است! همین، کار او را سخت تعریف روند خنثی کرده است.

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - موتیف ابتدایی دوزیست، ضعیف نیست. شاید ایده ای جذاب هم باشد! استعاره خوبی برای عنوان فیلم، انتخاب شده است. این استعاره، توانایی تعمیم و گسترش به تک تک اجزاء، نمادها، نشانه های بصری و تاروپود فیلم را دارد. حتی زمینۀ پیچیده تر شدن روابط آدم ها را فراهم می کند، یا گریز به مُعما (المان های؛ گاوصندوق و ورود ناگهانی دختر مرموز) که بستری برای تنش دراماتیک است!
مشکلِ این فیلم، رویکردی «خودآگاهانه» است؛ میلِ به ضعیف بودن، سطحی نگری، عشقِ «فیلمفارسی»، ساده انگاری، کلی بافی و سرهم بندی ماجراست.
همه این ها، ناگهان از سوی کارگردان، تقویت و به فیلم تزریق می شود. انگار، وسطِ راه به نتیجه دیگری رسیده اند؛ بالاخره، ایده پول نمی شود! فیلم، فقط باید بفروشد، راه چاره ای، جز تسلیم در برابر گیشه نیست!
بی شک دوزیست می توانست؛ راهِ درست تری را برود. پرداخت عمیق تری، داشته باشد. مخاطبان گسترده تری (غیر از تماشاگر عام) را جامعۀ هدف خود بداند. همه چیز در تفسیر «استعاره» نهفته است، با این کلمه می توان جوهره ذهن و زبان کارگردان را کاوید. استعاره «دوزیست» در آغاز درست تعریف می شود. ذاتِ آدم های فیلم را نشانه می رود. شخصیت ها، بنابر منطق دالی و مدلولی تعریف، یا دچار دگردیسی نمی شوند. آن ها طبق «الگوی استعاری دوزیست» ساخته وپرداخته می تعریف روند خنثی گردند. آدم ها در ظاهر، عادی به نظر می آیند، اما در اصل، شخصیتِ واقعی خود را نشان نمی دهند. مثلاً در ظاهر شیک و با پرستیژند، اما درواقع دزد هستند. این دوگانگی، بسیار جای پیشروی دارد.
اگر روی این گزاره، بیشتر تأکید می شد، آن ها ژرف ساخت شخصیتی پیدا می کردند. حتی راهِ رسیدن به مدلِ کارل یونگیِ «شادو – Shadow » برایشان باز است! «شادو» را می توان به عنوان چهارمین سازه شخصیتی انسان (البته پیچیده ترین) پذیرفت؛ یعنی، لایه ای که به سه بُعد فرویدی (ناهوشیار، هوشیار، منِ برتر) می پیوندد.
این کلمه را می توان در معنای عمومی به «سایه» ترجمه کرد. ولی واژه فارسی سایه، روح کلامِ یونگی را نمی رساند! سایه، چیزی بیرونی است. تفسیر خودِ کارل یونگ، جلوه بیرونی ندارد. او در تفسیر شادو از واژگان انکار و پنهان کردن، استفاده می کند. این کلمات بر مسئله ای درونی، دلالت دارند. شادو درواقع حفره ای عمیق در شخصیت انسان است. بنابر برداشت یونگ، کسی که همواره، خودش را خوب می داند، یک چاه پُر از بدی در شخصیتِ خود دارد. امان از روزی که این چاه؛ این حفره تاریک شخصیتی، نمایان شود.
البته شخصیت های فیلم دوزیست تا این حد پیش نمی روند. احتمالاً، کارگردان چیزی هم درباره شادو، نشنیده است. بی شک، اگر شخصیت هایش، این مسیر را ادامه می دادند، راهی شِبِه «کایزر شوزه» ای را می رفتند. ضدقهرمان «مظنونین همیشگی» پرسونایی دوگانه ارائه می دهد. شخصیتی که به مثبت بودن، تظاهر می کند، اما مغزِ پشت پرده نقشه های شیطانی است. نمونه ها زیاد است. کاراکتر اکسپرسیونیستی دکتر کالیگاری، از نخستین هاست؛ یا جک تورنسِ نویسنده (جک نیکلسون) در «درخشش- The Shining» از استانلی کوبریک، مثال دیگری است. سینمای ایران هم کمابیش، چنین شخصیت هایی دارد؛ اما موردِ مشهور شوزه (با بازی کوین اسپیسی) نمونه ای مشهور، عمومی و گویاتر است؛ گویایِ بُعد شادویی، انکار شده، پنهان گشته و ترسناکِ انسان است.
بااین حال، استعاره دوزیست (سوای آدم ها) می توانست از پتانسیلِ محیط، استفاده کند، روی دیگر فضا و مکان را نشان دهد. حتی اشیاء و عناصر محیطی را بنابر قاعده «دوگانگی» معرفی کند. تصویری از بُعد پنهان اشیاء و عناصر دیداری سینمایی را نشان دهد. لوکیشن (کاراژ جنوب شهری) استعداد خوبی در این زمینه دارد؛ اما مکان در نگاهِ دوربین، خنثی و مُرده است. اشیاء دِمُده، قراضه و «سپری شده» اند. گردوخاک فراموشی بر همه چیز، نشسته است. درحالی که؛ همه چیز می توانست «دو رو» داشته باشد؛ چیزی که در ظاهر، می بینیم؛ و واقعیتی که پنهان است!
سرانجام، کارگردان با بیان سینمایی استعاری چه می کند؟ او درست در لحظه ای که باید ایده را گسترش دهد، می ایستد. یا حتی بیان سینمایی را به ریشخند می گیرد. خیلی عمدی، ذهن تصویرساز مخاطب را به حاشیه می راند. بین خود و مخاطبش، دیوارِ بیگانگی می کشد. به راستی وقتی عنوان فیلم دوزیست است؛ نیازی به نشان جانوران دوزیست وجود دارد؟ برزو نیک نژاد، تکنولوژی مدرن سینمایی را تا زیر آب (نمای قورباغه) می برد. لابد، ناخودآگاه به یاد نماهای زیرِ آب «نجات سرباز رایان» اسپیلرگ هم می افتد. چه بسا که حس و ژست اسپیلبرگی هم در آن لحظه به او دست بدهد!
احیاناً با این کار (نمای وزغ زیر آب) می خواهد مقداری فهم و درک ما به بازی بگیرد. سرِ شوخی را باز کند، یا سربه سر تماشاگر بگذارد! تماشاگری که در این فیلم از کارگردان، جلوتر است. این یک انحطاط یا ابتذال زبانی نیست. ویران کردن خودآگاهانۀ زبان سینمایی است.
همه، درباره واژه دوزیستان در کتاب علوم دبستان، خوانده اند. بعدها بزرگ شده اند، از چیزی به نام ادبیات سر درآورده اند. اینکه؛ کلماتی در معنایی غیر از خود به کار می روند. شاعرانی این استعاره ها را ساخته اند، حتی فقط بحث زبانِ پیشرو شعر، نیست. زبان کوچه و بازار هم، ظرفیت بالای استعاری دارد. ادبیات محاوره سرشار از استفاده از واژگانی به جای واژگانِ دیگر است؛ اما کارگردان، به این فرآیند بی توجه است. او برای تماشاگری که معنی فیلم را می داند، تصویر قورباغه را نشان می دهد!
اینجاست که کارگردان از تماشاگر و فیلم خود، عقب می ماند. انگار او، میل به تک بعدی شدن را آگاهانه می پذیرد. علاقه اش به روایت ساده و دم دستی را دنبال می کند؛ بنابراین، فیلم از هسته مرکزی خود منحرف می شود. رنگ و لعابی عامه پسند می یابد، یا به فیلمفارسی تنه می زند. هرچند همه مؤلفه های فیلمفارسی (بنابر نظریات دکتر کاووسی) در این اثر نیست. بیشتر از همه، عطا؛ شخصیت محوری داستان (جواد عزتی) مدلِ کاراکتر فیلمفارسی دارد. همچنین، سکانس دعوای عطا با مجتبی (پژمان جمشیدی) کپی برابر اصل است.
البته جواد عزتی، نقش عطا را از کلیشه کامل فیلمفارسی، می رهاند، آن را به شخصیتی امروزی، بسط می دهد. او ابعاد جزئی دورویی، خشم، عصبانیت یا مرامِ جنوب شهری شخصیت را درمی یابد. نقش را با پرداختی شخصی، عُمق و بُعد می دهد. یک نکته آسیب شناسی، درباره بازی این بازیگر توانا، جای تأمل و آنالیز دارد.
او درک دقیقی از توازن بین فیزیک و واکنش در میزانسن، یا موقعیت های درام ندارد.
این روزها، حتی عامه مردم هم می گویند؛ بازی های جواد عزتی، تکراری است. درحالی که، بازی های او به هیچ وجه تکراری نیست. «بدن» او تکراری است. بدن یا فیزیک به عنوان یک متریال بازیگری، پیوسته باید محکم، مواج و منعطف باشد. جواد عزتی این رویکرد را ندارد. در تمام موقعیت ها، زاویه بدن، واکنش فیزیکی، حرکت و عکس العمل، شکلی یکنواخت دارد. استفاده او از گردن هم در همین بن بست و یکنواختی است!
سر و گردن وی، روبه جلو خم می شود و حالت تهاجمی به خود می گیرد. او این اکت را ده ها بار در موقعیت خشم یا ناراحتیِ نقش، داشته است. گاهی، همین اکت، ناخودآگاه، یا عمدی در نماهای بی تنش هم تکرار می شود. آیا نیاز است؟
آیا بازیگر قصد تألیف شخصیتی «خودساخته» را دارد؟ او در پی خلق شمایلی سینمایی با این واکنش فیزیکی (گردن خم شده به جلو) است؟ یا به عنوان «سبک» به چنین واکنشی از نقش فکر می کند؟
اگر این طور فکر می کند، هنوز موفق نیست! وی این شمایل نو سینمایی یا تئاتری را نساخته است. بازیگر در مدلِ «کاراکترستیک» شرطی شده ای، مانده است. حالا این مدل، مخاطب را اذیت می کند؛ با اینکه عزتی، بیان «پخته و سرعتی» دارد؛ دیالوگ هایش، عین احساس ذاتی و نابِ نقش در لحظه های بحران، فرازوفرود است.
نظریه پردازان در این زمینه، تئاتری تمام عیار برادوی (اورسن ولز) را مثال می زنند. بازیگری که بیشترین دستاوردش را از تئاتر به سینما آورد. او با اینکه بازیگری با بیانِ افسانه ای بود، اما پایه بازی اش بر بدن استوار است. بدنی که گاهی مثل «تنه درخت» می شد. آن چنان که می گفتند؛ بدن بازیگر، استحکامی اسطوره ای دارد. گاهی در موقعیتی متفاوت از درام، شل، آویزان و در آستانه فروریختن است. چیزی در حال و هوای «اولیور هاردی» کمدین که معنی واقعی اصطلاحِ «دست وپا چلفتی» است.
بااین حال، سهم کاراکتر عطا (جواد عزتی) در دوزیست بالاست. داستان در لوکیشنی (گاراژ) جنوب شهری می گذرد. عطا با پدرش (سعید پور صمیمی) زندگی می کند. او دو دوست خود، مجتبی (پژمان جمشیدی) و حمید (هادی حجازی فر) را هم به منزل آورده است.
بازی پژمان جمشیدی، کیفی و رو به عمق است. شاید دوزیست، استارتی برای بازیگری «تمام حرفه ای» او باشد. نقشِ آدمی، «دِپرِس» سرخورده، متأسف، پشیمان، زندگی باخته را دارد. همه این مفاهیم در چهره اش، به شکلی باورپذیر، نشسته است. گویی، حس آمیزی او با لوکیشن و اشیاء دِمُده گاراژ، نسبتی دارد. وی حس اصلی (تأثیر از محیط) را برای پرداخت نقش، گرفته است. آدمی که بازنده است؛ مثل گاراژ مُرده و اشیایی که قراضه و رنگ باخته اند!
اتفاقاً دوستانش (عطا و حمید) نیز درنهایت به همین حس می رسند. بحث محیط و اشیایی که بازیگر با آن به حس آمیزی می رسد، تحلیلی شخصی یا حسی نیست. پدر سینمای روس (لِف کولشوف) با این متد، بازی چارلی چاپلین را آنالیز می کرد. او می گفت؛ چاپلین با عصایش با محیط و دنیای پیرامون، به ارتباط و حس آمیزی می پردازد.
بازی حمید (هادی حجازی فر) روالی متفاوت را در پیش می گیرد. نگاهِ حجازی فر، به نقش تئاتری تر؛ با زیرساختی از طنز و حتی گروتسک است. او سعی در شیرین سازی کاراکتر حمید دارد. استفاده از کلاه گیس، جنبه فکاهی نقش را بسط داده است. وی، «حمید» را با طنز، نوعی سوسولی عمدی و «پاستوریزگی مصنوعی» طراحی و پرداخت می کند؛ اما، دست آخر به همان حس بازندگی و هم ذات پنداری با محیط می رسد.
بازی سعید پورصمیمی، ستاره پسیانی، مانی حقیقی و مجید نوروزی نیز، قاعده مند، درست و باورپذیر است. ستاره پسیانی، نقش کلفت خانه همسایه را دارد. او به عطا، علاقه منداست. ولی عطا، در مقابل این عشق، تقریباً خنثی است. دختر مرموزی (الهام اخوان) هم در ادامه، وارد داستان می شود. کلفت، او را دخترخاله خود، معرفی می کند.
شخصیت تازه وارد، رشد و نِمو چندانی در روال فیلم ندارد. متأسفانه تحول، یا حرکت طولی او در بطن درام، عقیم است! درحالی که، استعداد یک المان دراماتیک ارزشمند را دارد. توانایی زیر و رو کردن داستان در چنین آدم مرموزی هست؛ اما او هم خنثی تعریف می شود. متأسفانه روی دست کارگردان می ماند. حتی بازی خاصی از بازیگر نمی گیرد. شاید مهمترین کارش، مرموز نشان دادن اوست.
کارگردانی دوزیست، آنچانکه در ابتدای نوشته، اشاره شد، تلفیقی - مرزی است. نیک نژاد، سال های اخیر سریال هایی (دردسرهای عظیم، پنچری، با خانمان، دودکش ۲) ساخته است. اغلب، تماشاگر بالایی داشته اند؛ اما طبیعتاً زبان سینما و تلویزیون جداست. شات های موفق او در دوزیست، اغلب «کلوزآپ» است؛ یعنی کارگردان، برای توسعه داستان، ذهنش با نمای نزدیک، درگیر است. این برداشت ایرادی ندارد! اما، زیاده روی در آن، ناشی از وابستگی به صفحه تلویزیون است. میل زیاد به نمای های دو نفره، مدیوم شات ها و گسترش داستان از این زاویه، تلویزیونی است.
«لانگ شات» های خوب او، موردی (مثل نمای شخصیت در باران) و. است. او در این فیلم باید محیط خام، خنثی و منفعل را برای ما بسازد. طبیعتاً این کار باید با لانک شات ها (عمق میدان زیاد یا کم) انجام شود. مثلاً فضای جنوب شهر، یا همان گاراژ فرسوده، اشیا قراضه و. که استعداد دو بُعدی شدن داشتند. مخاطب باید با این فضا حس نزدیکی داشته باشد، اما ندارد!
کارگردان باید محیط و جوهره ذاتی فضا را با لحنی تفسیری نشان دهد. این کارها نیازمند تکنیک های «فوکوس عمیق»، لانک شات با زاویای متفاوت، یا حتی دوربین کج (زاویه کج- Dutch Angle )» و. است؛ اما دوزیست، تقریباً وابسته به ذهن و زبانِ صرفاً سینمایی نیست؛ بنابراین، در حد یک اسم و عنوان، باقی می ماند. کارگردان علاقه چندانی به پرداخت و پختن ایده، یا عمق دادن به داستانش ندارد!

پرایس اکشن چیست و چه کاربردی دارد؟

در جواب این سوال که پرایس اکشن چیست باید به شما بگوییم پرایس اکشن (PAT) به مجموعه تصمیماتی گفته می شود که فقط بر اساس نمودار قیمت گرفته می شود و عامل دیگری در تصمیمات خرید و فروش دخالت ندارد. معنی کلمه پرایس اکشن (Price Action) از تغییرات قیمت می آید. در دوره آموزش پرایش اکشن معامله گر ها از هزاران استراتژی متفاوت که از قبل وجود دارد استفاده می کنند. پرایس اکشن یکی از ساده ترین روش های معامله است که می تواند برای یک معامله گر تازه وارد مناسب باشد.

پرایس اکشن به معامله گر می گوید که چه زمانی بخرد و چه زمانی بفروشد. یعنی در جواب این سوال که پرایس اکشن چیست می توان گفت، زمان ورود و خروج سرمایه در بازار های مالی را برای شما مشخص می کند. یک معامله گر پرایس اکشن مطمئن است که تنها منبع واقعی اطلاعات بازار خود قیمت است. این روش یکی از آسان ترین ها در بازار های مالی است.

از مواردی که باید در بازار های مالی و در پرایس اکشن به آن توجه کرد این است که، هنگام بالا رفتن خرید یعنی معامله گر ها در حال خرید هستند و هنگام سقوط قیمت، یعنی معامله گرها در حال فروش هستند. معامله گر با تحلیل این بالا و پایین شدن قیمت حرکت بعدی بازار را پیش بینی می تعریف روند خنثی کند و نسبت به آن تصمیم به خرید یا فروش می گیرد.

پیش نیاز های آموزش پرایس اکشن

برای این که بدانید پرایس اکشن چیست لازم است آن را فراگیری کنید و یاد بگیرید ولی این امر پیش نیازهایی دارد که در ادامه به آنها می پردازیم.

از جمله اصطلاحاتی که در پرایس اکشن به کار می رود عبارت اند از:

نمودار شمعی

همان نمودار های معروفی است که برای نشان دادن قیمت استفاده می شود و معروف ترین آنها چارت قیمت شمعی بیت کوین است.

روند گاو

هنگامی که بازار در حال صعود است و معامله گران در حال خرید هستند روند گاوی صورت می گیرد و بازار رو به بالا حرکت می کند.

روند خرسی

روند خرسی دقیقا نقطه مقابل روند گاوی است و وقتی معامله گران در حال فروش هستند و بازار در حال ریزش، روند خرسی اتفاق می افتد.

بازار خنثی

اگر می خواهید بدانید پرایس اکشن چیست باید بازار خنثی را بشناسید. بازار خنثی مدام در یک خط روند عادی در حال ارتعاش است و هیچ اتفاق خاصی برای صعود و یا سقوط نمی افتد.

خط حمایت

سطح حمایتی هم به آن گفته می شود و قسمتی از نمودار است که انتظار داریم قیمت با رسیدن به آن متوقف شود.

خط مقاومت

وقتی قیمت های در حال افزایش ناگهان متوقف شوند میگوییم که نمودار به خط مقاومت برخورد کرده است.

اسپرینگ

به یک شکست جعلی قیمت به سمت پایین گفته می شود که خیلی زود هم به نقطه قبلی خود برگشت می خورد.

شمع های سایه بلند

شمع های سایه بلند یکی از جذاب ترین نقاط برای ورود به معامله است. این نمودار ها به ما می گویند که الان زمان خرید یا فروش است.

کندل برگشتی

در مقاله پرایس اکشن چیست باید شما را با کندل بازگشتی آشنا کنیم. به دو صورت صعودی و نزولی وجود دارد. برگشتی برای زمانی است که قیمت از یک سقوط به قیمت قبلی خود برگردد و برعکس آن هم درست است.

تحلیل نمودار به روش پرایس اکشن

نحوه تحلیل نمودار به کمک پرایس اکشن

این ها از جمله اصطلاحاتی است که در پرایس اکشن کاربرد دارند و ممکن است در یک آموزش پرایس اکشن چندین بار این کلمات را بشنوید. در ادامه به بررسی هر کدام می پردازیم. با دانستن توضیح مختصری درباره این اصطلاحات می توانیم بفهمیم پرایس اکشن چیست.

شروع به کار معامله گر با استفاده از پرایس اکشن

معامله گران پس از آشنایی اولیه با اصطلاحات پرایس اکشن، و دانستن درباره این که پرایس اکشن چیست، باید نمودار های تحلیل خود را آماده کنند و آن را از هرگونه اندیکاتوری خالی کنند. این کار لازمه استفاده از معاملات پرایس اکشن است. پس از این کار نمودار خود را روی حالت شمعی تنظیم کنید تا به راحتی بتوانید از روش معامله پرایس اکشن بهره ببرید. در نمودار های ساده میتوانید ببینید که رنگ سبز کندل ها به معنی صعود به سمت بالا است و کندل های قرمز به معنی افت قیمت یا سقوط است.

پرایس اکشن چیست

پس از تشخیص صعود و سقوط بازار باید با معنی سایه های هر کندل را هم بفهمیم. میله هایی که در بالای کندل قرار دارد سایه های هر کندل هستند. سایه یعنی قیمت به آن محل رسیده ولی در آنجا ثابت نبوده و سریعا به محل قبلی خود برگشته است. پس از این کار تمرین خود را با کشیدن خط حمایت و مقاومت در کندل ها ادامه دهید و این موضوع را بسیار تمرین کنید.

اکنون شما به راحتی میدانید پرایس اکشن چیست و چه کاربردی دارد. پس از انجام تمرینی که در بالا گفته شد و حرفه ای شدن در این موضوع، می توانید وارد بحث های جزئی تر در این باره شوید. و آموزش های حرفه ای مثل آموزش پرایس اکشن استاد معین صادقیان را ببینید و از آن استفاده های بیشتری کنید.

مزایا و معایب پرایس اکشن چیست؟

هر فرد ممکن است تحلیل متفاوتی از یک نمودار قیمتی داشته باشد و این ممکن است کمی شما را سردرگم کند. این یک عیب برای پرایس اکشن به حساب می آید و ممکن است شما با دیدن تحلیل از یک فرد دیگر فکر کنید که نمی دانید پرایس اکشن چیست. این موضوع به خود شما نیز بستگی دارد ممکن است الگوهایی که تحلیل می کنید همیشه درست نباشند و باید فرصت کافی برای تایید آن بدهید. یکی از مشکلاتی که بسیاری از معامله گران دارند این است که به تحلیل خود اعتماد نمی کنند و از روی احساس تصمیم می گیرند. پرایس اکشن همیشه نیاز به تمرین زیاد دارد و باید با تکرار زیاد این فن را یاد گرفت.

پرایس اکشن چیست

تریدر پرایس اکشن کیست؟

معامله گرانی که از پرایس اکشن ها استفاده می کنند، را ترید پرایس اکشن می گویند و نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است. این نوع از معامله گران تقریبا همه چیز را ساده می بینند که بهترین و موثر ترین روش در معامله گری است و این افراد الگوهای نموداری، نوسانات قیمت، حجم معاملات را برای وارد شدن به معاملات با هم دیگر ترکیب می کند و برای این که از این روش استفاده کنید باید از بازار ارز دیجیتال درک خوبی داشته باشید و بدانید که نحوه حرکت بازار و نظم های درونی آن به چه صورت است مزیتی که این روش دارد این است که در اکثر بازار ها کار می کند. تاپ ترین تریدر ها برای به انجام رساندن معاملات به چارت نیاز ندارند و برای کسب سود به دنبال مناطق مقاومتی و حمایتی هستند و ابزار های مورد استفاده time ، sales و depth of market است. در کل باید بداند که نقش به سزایی را در پرایس اکشن چیست دارند.

مزیت های معامله با پرایس اکشن

 • در قیمت ها تاخیری وجود ندارد و خیلی سریع کار می کنند، در کل باید بدانید که در معاملات شما اطلاعات قدیمی کاربرد ندارد.
 • همه موارد را با هم ترکیب می کند و به عنوان روشی همه جانبه از آن استفاده می کنند ولی نکته ای که وجود دارد این است که اطلاعات تداخلی با هم ندارند.
 • در هر موقعیت و بازاری می توانید از پرایس اکشن استفاده کنید و این امکان وجود دارد که برای تحلیل پرایس اکشن ها از نرم افزار های مختلفی استفاده کنید که شامل ترید استیشن، نینجا تریدر، متاتریدر و …
 • زمانی که می خواهد بدانید پرایس اکشن چیست؟ باید به شما بگوییم که به نسبت بقیه رایگان بوده و تریدر ها نیازی نرم افزار های اضافی ندارند وبار، کندل یا نمودار های مختلف اطلاعات را می تواند به تریدر ها بدهد.

تعریف روند ها و دامنه های معاملاتی

زمانی که می خواهید بدانید که پرایس اکشن چیست باید روند را به طور کامل بشناسید به این صورت که در تحلیل تکنیکال یکی از مفاهیم اساسی است، در کل روند با صعودی است یا نزولی. در روند نزولی قیمت ها به طور کلی کاهشی هستند ولی در روند صعودی دائما قیمت ها زیاد می شوند.شما باید بدانید که روند تعریف ساده ای دارد ولی پیچیده ترین و دشوار ترین تحلیل ها را دارد.

فرض اساسی را در تعریف روند وجود میتوان مشاهده کرد به این صورت که هنگامی که در روند هستیم باید بدانید که در همان جهت قبلی، بازار حرکت خود را ادامه می دهد، زمانی که می خواهید تعریفی در مورد دامنه معاملاتی بدانید باید به شما بگوییم که مشخص و واضح نیستند ولی دقت داشته باشید که زمانی که وند ها واضح نبودند، دامنه معاملاتی صورت می گیرد، به دامنه های معاملاتی کانال افقی نیز می گویند.

سیگنال پرایس اکشن

در بازار های مالی سیگنال ها به این معنی است که برای خرید و فروش دارایی ها اطلاع تعریف روند خنثی رسانی های خصوصی یا عمومی را انجام می دهد، زمانی که تریدر، سیگنال خرید ارز یا سهامی را می دهد، افراد دیگر برای خرید یا بدست آوردن ارز یا سهام اقدامی می کنند. در کل باید بدانید که در بازار های مالی متفاوت سیگنال ها می توانند به وسیله تریدر ها داده شوند و افراد دیگر برای باز کردن معاملات خود از سیگنال ها استفاده می کنند. زمانی که می خواهید بدانید سیگنال پرایس اکشن چیست باید گفت که از تحلیل های پرایس اکشنی صورت می گیرد و تریدرها نمودار های قیمت را بررسی می کنند، استراتژی را به کار می گیرند و به این نتیجه میرسند که چه زمانی برای فروش یا خرید دارایی ها خاص است و در آخر آن را به دیگران می گویند.

مهم ترین الگوهای پرایس اکشن

شما با دانستن این الگو ها این توانایی را کسب می کنید که نمودار های موجود در هر بازار را تحلیل کنید ولی اگر با آن ها آشنایی نداشته باشید راه های سختی را باید طی کنید، در ادامه برای شما این الگو ها را شرح می دهیم.

 • الگوی three bar reversal
 • الگوی exhaustion bar
 • الگوی two bar reversal
 • الگوی pin bar
 • الگوی three bar pull back
 • الگوی reversal bar

سخن پایانی پرایس اکشن چیست؟

اگر هنوز هم از خود سوال می کنید پرایس اکشن چیست بهتر است در دوره های تخصصی استاد معین صادقیان شرکت کنید تا جواب تعریف روند خنثی تمام سوالات خود را در آن بیابید. استفاده از نمودار های قیمت برتری روش پرایس اکشن را نسبت به دیگر روش های معامله نشان می دهد. با خواندن این مقاله باید با اصطلاحات کاربردی پرایس اکشن آشنا شده باشید و بدانید چگونه کار می کند. خب پس از این موضوع برای یادگیری بیشتر باید در دوره های تخصصی پرایس اکشن شرکت کنید.

قیمت نفت افزایش یافت

قیمت نفت افزایش یافت

هر بشکه نفت برنت 95.33 دلار و هر بشکه نفت خام آمریکا 89.12 دلار معامله شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، به علت نگرانی در مورد عرضه کم سوخت در آستانه زمستان که نگرانی در مورد کاهش تقاضا در چین و افزایش بیشتر نرخ بهره در آمریکا و اروپا را خنثی کرد، قیمت نفت در معاملات پرنوسان امروز افزایش یافت.

هر بشکه نفت برنت با 1 دلار و33 سنت افزایش 95.33 دلار در ساعت16:58 به وقت تهران فروخته شد.

همچنین، هر بشکه نفت خام آمریکا با 1 دلار و 34 سنت افزایش 89.12 دلار معامله شد.

​انتظار می رود، ذخایر نفت تجاری آمریکا برای پنجمین هفته متوالی کمتر شده و در هفته منتهی به 9 سپتامبر حدود 200 هزار بشکه کاهش یافته باشد.

بر اساس آمار منتشره از سوی وزارت انرژی آمریکا، ذخایر راهبردی آمریکا در هفته منتهی به 9 سپتامبر 8.4 میلیون بشکه کاهش یافت و به 434.1 میلیون بشکه رسید که کمترین میزان از اکتبر 1984 به شمار می رود.

هر دو شاخص نفتی در ساعات اولیه معاملات امروز بیش از یک دلار کاهش یافت.

از دیگر عوامل تقویت کننده قیمت ها، ذخایر با موجودی پایین عنوان شده است.

موسسه آمریکن پترولیوم امشب گزارش این ذخایر را منتشر خواهد کرد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز در روز چهارشنبه آمار خود را منتشر خواهد کرد.

قیمت نفت دیروز به علت نگرانی در مورد کاهش تقاضا برای سوخت در چین، بزرگ ترین مصرف کننده نفت جهان کاهش یافته بود.

آمارهای رسمی نشان می دهد، تعداد سفرها در تعطیلات سه روزه جشنواره نیمه پاییز کاهش یافت

آمارهای رسمی نشان داد، تعداد سفرهای انجام شده در تعطیلات سه روزه جشنواره نیمه پاییز چین کاهش یافته و درآمد گردشگری نیز افت کرده است، زیرا قوانین سختگیرانه کرونایی مردم را از سفر منصرف می کند.

تحلیل تکنیکال چیست؛ نحوه تحلیل قیمت بیت کوین

آشنایی با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود به سود برسند. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد. تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها به خصوص در خرید و فروش بیت کوین هم جایگاه بسیار مهمی دارد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن معاملات سودآوری انجام دهند.

در مقاله پیش‌رو به این سوال پاسخ خواهیم داد که تحلیل تکنیکال چیست و به آموزش تحلیل بیت کوین با کمک تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

انواع روش‌های تحلیل بیت کوین

در حالت کلی تریدرها (معامله‌گران) برای تحلیل قیمت بیت کوین از ۲ روش استفاده می‌کنند:

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): اساس تحلیل بنیادی بر پایه اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): اساس تحلیل تکنیکال قیمت‌ها، روند قبلی بازار و حجم معاملات است.

هر سرمایه‌گذار و تریدر باید با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود یکی از این روش‌ها را برای تحلیل بازارهای مالی انتخاب کند. البته برخی از معامله‌گران از هر دو روش کمک می‌گیرند تا بتوانند معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند.

اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها

تحلیل تکنیکال بیت کوین

اگر می‌خواهید در بازار رمزارزها و به خصوص بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، بسیار حیاتی است که بدانید چه زمانی بیت کوین بخرید و چه زمانی آن را بفروشید تا سود کنید. بنابراین، نیاز دارید که از روش‌های پیش‌بینی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده کنید. پیش‌بینی کردن حرکات قیمتی ارزها کار سختی است. متاسفانه هیچکس هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. بسیاری از تریدرها بخاطر پیش‌بینی‌‌های نادرست، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند.

با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت‌ها و نوسان‌گیری استفاده می شود در بین تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فعالین بازار ارز دیجیتال با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال سعی می‌کنند که درصد خطای خود را در معاملات به حداقل برسانند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار متداول است که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن برای تحلیل رفتار قیمت بیت کوین کمک می‎گیرند. در تحلیل تکنیکال با استفاده سوابق معاملات تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام می‌شود و روی داده‌ها و نمودار بازار تمرکز دارد تا بتواند الگوها و روند‌ها را شناسایی کند و آینده بازار را پیش‌بینی کند.تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داوجونز بر سه پایه استوار است:

 • همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان‌دهنده‌ی میزان عرضه و تقاضای بازار است.
 • قیمت دارای روند است. قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
 • گذشته تکرار می‌شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند. تحلیل‌گران ارز دیجیتال با استفاده از الگوهای شکل گرفته روی نمودارها در گذشته، حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

در صورتی که ما در حال حاضر بیت کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید بدانیم که چه زمانی آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودارهای تحلیل تکنیکال

آنالیز کردن نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای مالی، کار دلهره‌آوری است، مخصوصاً برای کسانی که تازه شروع به ترید ارز دیجیتال (Trade) کرده‌اند. برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال (Technical) را براساس قیمت و حجم معاملاتی انجام دهیم، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل فهمی اطلاعات را نشان می‌دهند، استفاده کنیم. برای شروع می‌توانید از سایت coindesk کمک بگیرید.

بیشتر نمودارهای پایه‌ای، قیمت‌ها را با خط نشان می‌دهند. این نمودارها نشان دهنده‌ی قیمت در زمان‌های مختلف هستند. از این نمودارها می‌توانیم برای تحلیل بیت کوین استفاده کنیم. انواع نمودار در تحلیل تکنیکال که می‌توان از آن‌ها برای تحلیل بیت کوین استفاده کرد عبارتند از:

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

کندل استیک

معروف‌ترین نوع نمودار بین تریدرها، نمودارهای شمعی (candlestick) هستند. نمودارهای شمعی اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است.

همچنین رنگ شمع‌ها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است. نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی (open high, low close) (OHLC) هستند.

نمودار خطی (Line Chart)

یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است که قیمت پایانی بیت کوین در یک دوره خاص را ردیابی می‌کند. نمودار خطی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روند حرکت قیمت را تشخیص دهند. البته باید توجه داشت که این نمودار، روی قیمت‌های پایانی تمرکز دارد، بنابراین نمی‌توان اطلاعات زیادی را در مورد حرکت قیمت بیت کوین در طول روز از آن استخراج کرد.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای هر چند بسیار شبیه به نمودار خطی است اما نسبت به آن اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این نمودار قیمت‌ها را در طول بازه‌های زمانی مختلف به شکل مستطیل‌هایی روی محور طول‌ها (میله‌ها) نشان می‌دهند. هر میله در واقع نشان‌دهنده این است که در طول یک بازه زمانی، قیمت بیت کوین چگونه تغییر می‌کند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله ابزار تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

روندهای تغییر قیمت نقش مهمی در تحلیل بیت کوین ایفا می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال روند را به عنوان مسیر معاملات خود ترسیم می‌کنند و اعتقاد دارند که باید در جهت روند معامله کرد. این روندها به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا از الگوهای موجود در داده‌های مربوط به تحلیل بیت کوین استفاده کرده و بتوانند تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند. روندها به سه نوع تقسیم می‌شوند:

روند صعودی (uptrend)

بازار صعودی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف بالاتر از کف قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلی باشد، برآیند آن‌ها یک روند صعودی را تشکیل خواهد داد. با توجه به اینکه قیمت نسبت به نقاطی که با برخورد به آن نقاط به سمت بالا رشد می‌کند، واکنش نشان می‌دهد می‌توان گفت که خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کند.

روند نزولی (downtrend)

بازار نزولی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف پایین‌تر از کف قبلی و سقف پایین‌تر از سقف قبلی باشد برآیند آن‌ها یک روند نزولی را تشکیل خواهد داد. از آنجایی که خط روند نزولی، نقاط سقف را به یکدیگر را وصل می‌کند می‌توان گفت که مانند یک مقاومت مورب عمل می‌کند.

روند خنثی (Sideways Trend)

وضعیت خنثی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت حرکت مشخصی به بالا یا پایین نداشته باشد و حرکت بعدی قیمت قابل پیش بینی نباشد، روند خنثی تشکیل خواهد شد. در این شرایط می‌توان گفت که بیت کوین بین دو حد حمایت و مقاومت در حرکت است. در این صورت معامله‌گران بین کف و سقف معامله می‌کنند و سود بدست آمده نسبتا ناچیز است.

نکات مهم در معامله‌گری روی خط روند

تا اینجا متوجه شدیم که می‌توان با رسم خطوط روند می‌توان تا حد زیادی تحلیل بیت کوین را انجام داد. به عنوان مثال می‌توانیم تشخیص دهیم که قیمت بیت کوین در کانال صعودی قرار گرفته یا نزولی است. بنابراین، می‌توانیم تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنیم.

اما باید دقت کنید که اگرچه استفاده از روندها در تصمیم‌گیری مفید است اما اتکا کردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصمیم‌گیری، هوشمندانه نیست. حتی اگر قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن باشند و خرید بیت کوین عالی به نظر برسد، به دنبال مهر تایید از سوی دیگر شاخص‌ها باشید تا مطمئن شوید که این معامله (Trade) برای شما ضرری به دنبال ندارد.

علاوه بر این‌ها، همیشه به بازه‌های زمانی کوچک‌تر و بزرگ‌تر توجه کنید. بعضی تعریف روند خنثی وقت‌ها اگر به بازه‌ی زمانی کوچک توجه کنیم، ممکن است به نظر برسد که قیمت‌ها در uptrend قرار دارند. در حالی که اگر در بازه‌های زمانی بزرگتر به بررسی نمودار بپردازیم، متوجه می‌شویم که یک روند صعودی برای بازه زمانی کوتاه مدت در دل یک روند نزولی بلند مدت جای گرفته است. خیلی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که خلاف روندها معامله‌ای انجام ندهند و همیشه به روندها اعتماد کنند.

انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های ویژه‌ای روند حرکتی بازار را پیش‌بینی می‌کنند. البته باید توجه داشت که اندیکاتورها تنها می‌توانند جهت حرکت بازار را مشخص کنند و برای اندازه‌گیری میزان حرکت کاربرد ندارند. مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها که می‌توان برای تحلیل بیت کوین هم از آن کمک گرفت عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده

یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خود انواع مختلفی دارد که ساده‌ترین نوع آن، میانگین متحرک ساده است. همان‌طور که از نام این اندیکاتور مشخص است ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است. در این اندیکاتور قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر جمع و بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که تریدرها به استفاده از آن علاقه زیادی دارند بولینگر بندز یا باندهای بولینگر است. این اندیکاتور متشکل از ۲ باند است که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. این اندیکاتور به تریدر کمک می‌کند تا بتواند مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در بیت کوین را شناسایی کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای تحلیل بیت کوین استفاده می‌شود شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها است و از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است. اندیکاتور شاخص نسبی برای بررسی Momentum بازار بیت کوین و قدرت حرکت آن است. از نظر برخی از تحلیل‌گران این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفت.

تحلیل قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲

تحلیل بیت کوین

در حالی که پیش‌ بینی‌ها نشان می‌داد که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ رشد قیمتی صعودی داشته باشد، اما در چند وقت اخیر، بیت کوین روند نزولی به خود گرفته است و بازار ارزهای دیجیتال متاثر از نوسانات عجیب و غریب بیت کوین است. اگر به تایم فریم ماهانه بیت کوین مراجعه کنید می‌توانید این موضوع را به خوبی ببینید.

در حالی که اغلب تحلیل‌گران انتظار داشتند که از ۹ می سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲ روند صعودی به خود خواهد گرفت اما هنوز موفق نشده است مقاومت قوی پیشرو روی خود بشکند و از آن عبور کند. تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز

اگر مدتی است که وارد بازار رمزارزها شده‌اید و با خرید و فروش بیت کوین به دنبال کسب سود هستید، حتما متوجه شده‌اید که بیت کوین یک دارایی پر نوسان است و قیمت آن می‌تواند به طور غیرمنتظره و کاملا خلاف با جهت پیش‌ بینی‌‎ها حرکت کند. شما باید برای انجام معاملات خود یک استراتژی انتخاب کنید و از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌پینی آینده کمک بگیرید. شما می‌توانید با عضویت در صرافی ارز دیجیتال والکس، قیمت بیت کوین را به صورت تعریف روند خنثی روزانه مشاهده کنید و همگام با بازار جهانی معاملات خود را انجام دهید.

از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. بر خلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت بیت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد.

بله، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل بیت کوین است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کنند و برای هرگونه حرکت صعودی یا نزولی قیمت آماده باشند.

پاسخ به این سوال بستگی به مهارت خود تحلیل‌گر دارد. بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای تنها از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند و برخی دیگر از تحلیل فاندامنتال نیز کمک می‌گیرند.

تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم. اما در حال حاضر هیچ کدام از تحلیل‌گران به طور قطع درباره آینده بیت کوین نمی‌توانند اظهار نظر کنند.

فعال سیاسی اصولگرا : فرزند خانم خزعلی می خواهد جلوی سایت های مستهجن را بگیرد / شاید پسر خزعلی برای دور زدن تحریم ها رفته

فعال سیاسی اصولگرا : فرزند خانم خزعلی می خواهد جلوی سایت های مستهجن را بگیرد / شاید پسر خزعلی برای دور زدن تحریم ها رفته

گسترش نیوز نوشت: قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک اظهار کرد: من عملکرد آقای رییسی را بسیار خوب ارزیابی می کنم به ویژه اگر بخواهم مقایسه ای با دولت های گذشته داشته باشم.

چند روزی است که خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به کانادا و فعالیت در یک شرکت تولید VPN خبرساز شده و خزعلی به این خاطر مورد انتقاد فراوان قرار گرفته است تا جایی که شایعه استعفای او منتشر شد.

پس از انتشار گسترده خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی در فضای مجازی، معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی به این موضوع واکنش نشان داد و سفر فرزندش را «موقت» و «کاری» خواند. خزعلی در توییتر خود نوشت:« گذشت آن دوران که مسئولانی مثل کوه پشت فرزندان خویش می‌ایستادند و صراحتا از مهاجرت و زندگی آنها در خارج از کشور دفاع می کردند اما امروز برخی با ذوق زدگی از مهاجرت فرزند اینجانب گفتند؛ درحالی که سفر موقت کاری ایشان جهت توسعه و پشتیبانی مجموعه دانش‌ بنیانی است که در ایران با تعداد زیادی از دانشجویان کامپیوتر فعال است و خوشبختانه این پروژه کاری رو به اتمام بوده و وی در ماه‌های آینده به کشور باز میگردد.» با این حال حواشی سفر فرزند خانم معاون ادامه دارد و به عنوان یکی از اعضای دولت انقلابی برای افکار عمومی سوال برانگیز شده است، در همین رابطه محمدحسن قدیری ابیانه سفیر سابق ایران درمکزیک و ایتالیا به گفت و گو با گسترش نیوز به گفت و گو پرداخته که در ادامه می خوانید.


فرزند خانم خزعلی می خواهد جلوی سایت های مستهجن را بگیرد

ابیانه در رابطه با سفر فرزند انسیه خزعلی اظهار کرد: گفته شده است که سفر فرزند خانم خزعلی در مورد وی پی ان بوده و شرکت به ایشان تعلق دارد. این کار دو حالت دارد یا می خواهند نتیجه تلاش هایشان را به خارجی ها بدهند و یا می خواهند در ایران فیلترشکن‌ها را خنثی کنند. نکته این است که آیا می خواهند فیلترهایی را که در ایران اعمال می شود تقویت کنند و یا شاید قصد این است که وی پی ان هایی که برای سایت های مستهجن کار می کنند خنثی سازی کنند. خوب یا بد بودن کار بستگی به هدف و نتیجه کار ایشان دارد.

وی افزود: اگر کسی از فرزندان مسئولین برای منافع شخصی و کار شخصی به خارج از کشور می رود تا آنجا زندگی کند و کسب درآمد کند شایسته نیست این فرد در مسئولیت بماند. اگر وقتی فرزندی رفت پدر و والدین هم از مناصب حکومتی عزل شوند این قابل قبول است. برخی تعبیر کرده اند که گفته شده وقتی فرزند رفت والدینی که مسئولیت دارند باید از کشور بروند ولی منظور رفتن از ایران نیست بلکه از مسئولیت کنار بروند اما اگر کسی برای دور زدن تحریم ها رفته است این کار خوبی است.

شاید پسر خزعلی برای دور زدن تحریم ها رفته است

ابیانه با اشاره به مورد مشابه مهاجرت فرزند معصومه ابتکار در دولت قبل، گفت: فرزند خانم ابتکار برای تجارت رفته بود و این با کسی که برای هدف دور زدن تحریم ها رفته است متفاوت است. همسر خانم ابتکار در کار واردات بنزین بود. پسر آقای حجاریان هم در کار واردات گندم بود و معلوم نیست چندین میلیارد دلار گرفته است تا واردات داشته باشد. به این کار ها نباید اجازه داد ولی وقتی کسی رفته تا تحریم ها را دور بزند این رفتن اشکالی ندارد. ما می گوییم هر کسی هر کجا هست در خدمت ملت خودش باشد. چه فرزند و چه مسئولین. مثلا موردی هم مثل ساشا سبحانی وجود دارد که می بینیم پدر انقلابی و حزب الهی است و از پسر خود اعلام برائت کرده است. امکانات ساشا سبحانی هم از طرف پدرش نبوده و ترجیح داده بدون اجازه و موافقت پدرش در خارج بماند. امروز هم به سایت های قمار رو آورده و ثروتش از این راه و از فساد است و پدر او را عاق کرده است. نباید حضرت نوح را به خاطر پسرش طرد کرد.

وی افزود: بسیاری از مسئولین فرزندانی منافق داشتند. مرحوم آیت الله محمدی گیلانی یکی از کسانی بود که خودش حکم اعدام پسرش را صادر کرد. شاید کسی برای زندگی به خارج از کشور برود و پدر او موافق یا مخالف باشد. وقتی کسی به خارج می رود و هدف او کار و خدمت به کشور خود است این چه اشکالی دارد؟!

با علم وی پی ان آشنایی دقیق نداریم

ابیانه تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که یک سری از سایت ها به دلیل مطالب ضد انقلاب محدود شده اند اما این وی پی ان ها راه را برای آن ها باز می کند در نتیجه این مسئله وجود دارد که که چطور باید این وی پی ان ها را خنثی کنیم؟ مشکل دیگر این است که خارجی ها محدودیت‌هایی را بر علیه سایت های ایرانی برقرار کرده اند تا سایت های ایرانی دیده نشوند همانطور که ماهواره ها را برای نشان ندادن شبکه های ایران قطع کرده اند و یا امواجی برای دیده نشدن شبکه های ایرانی دارند. بنابراین وی پی ان ها کارکرد منفی و مثبت دارند. باید در ایران راه را برای سایت های ضد انقلاب و مستهجن بست. ما باید بتوانیم سدهایی که در راه سایت های خودمان ایجاد کرده‌اند خنثی کنیم. وی پی ان ها یی که بر علیه ایران استفاده می شود باید خنثی شود، وی پی ان تعریف روند خنثی در دنیا فراوان است و از علومی است که ما در آن ضعیف هستیم و بهتر است اگر کسی این علوم را نمی داند برود و یاد بگیرد، شاید پسر خانم خزعلی هم جز این افراد باشد.

استفاده مسئولین از توئیتر مثبت است

وی با بیان اینکه استفاده مسئولین از توئیتر مثبت است، گفت: باید ابتدا ببینیم توییتر چرا فیلتر شده است؟! توییتر برای عدم استفاده منفی از این شبکه فیلتر شده است. اگر مسئولی استفاده ای درست دارد و مخاطبینی در سطح جهان دارد و از این امکان هم به نفع کشور استفاده می کند چه اشکالی دارد؟!زمانی می گوییم مسئولین از این توییتر استفاده شخصی و ضد انقلابی دارند که در این مورد می توان اشکال وارد کرد ولی وقتی از این فضا به نفع انقلاب و جنگ رسانه ای استفاده می شود این نکته ای مثبت است و نیت و کارکرد در این مرحله بسیار مهم است چون فرض بر این است که مسئول می خواهد از نظام دفاع کند.

ابیانه ادامه داد: در سطح کشور آدم های هستند که از تویتر و اینستاگرام و . استفاده ای سوء و منفی می کنند. ما می گوییم راه را باید بر منافقین ببندیم. آن ها پایگاهی در آلبانی دارند و روزانه با چندین نفر در حال دروغ پراکنی و فریب هستند اما داشتن توییتر امتیازی برای کسی محسوب نمی شود. مثل این که بگویید شهید سلیمانی برای شهید همدانی پارتی بازی کرد و او را جزو مدافعین حرم به سوریه برد. فرماندهی در آن جا که امتیازی محسوب نمی شود که برود و سر او را ببرند و بر نیزه کنند. درست است که اسم او فرمانده است ولی فرمانده داریم تا فرمانده! برخی نگاهی نسبت به مسئولیت دارند و تصور می شود مسئولیت در جمهوری اسلامی موقعیتی بخور بخور است. از این رو می گویند تو عمری مسئول بودی و حالا کنار برو تا دیگری بیاید تا او هم بخورد، عمری فرمانده بودی و حالا نمی‌خواهد فرمانده بشوی؟ ولی او برای دفاع از ناموس کشور رفته است، این موضوع به دید افراد بستگی دارد و باید دید با چه عینکی به مساله نگاه می کنند؟! آن کسی که مسئولیت را بخور بخور می داند می گوید کنار برو تا من هم بیایم بخورم. این یک نگاه منفی است.

فعال سیاسی اصولگرا : فرزند خانم خزعلی می خواهد جلوی سایت های مستهجن را بگیرد / شاید پسر خزعلی برای دور زدن تحریم ها رفته

بیشتر بخوانید :

یکی از نزدیکان خانواده خزعلی : فرزند خانم خزعلی هیچگاه درگیر فروش VPN به کاربران ایرانی نبوده / رفتن او مورد نظر خانم خزعلی نبوده و نیست

پسر انسیه ، پروفایل خود را غیرفعال و رزومه‌اش را مخفی کرد / همه حاشیه‌های خاندان خزعلی ؛ از سفرهای دانش بنیان تا تاسیس تلویزیون

حمله تند سلیمی نمین به منتقدان مهاجرت فرزندان مسئولان به غرب / این بحث‌ها عوام‌فریبانه است / نباید مانع رفتن نوابغ و نخبگان فرزند مسئولان شد

عملکرد یکساله رئیسی بسیار خوب بوده است

این چهره اصولگرا در رابطه با عملکرد یکساله رئیسی و میزان محبوبیت او گفت: من عملکرد آقای رییسی را بسیار خوب ارزیابی می کنم به ویژه اگر بخواهم مقایسه ای با دولت های گذشته داشته باشم. چه دولت روحانی و چه دولت احمدی نژاد و چه دولت خاتمی اصلا قابل قیاس نیست. البته این به معنی نداشتن اشتباه نیست ولی در حال حرکت است. شما یک وزیر را در کابینه سیزدهم نمی بینید که مثل وزرای دولت قبلی ثروت های چند هزار میلیاردی داشته باشد و همه باسواد هستند.

وی افزود: شاید برخی از روسای جمهور ما در دوره ای محبوب تر بودند مثلا مقام معظم رهبری در دوره ای محبوب بودند و بعد از ایشان می توان این مقام را به آقای رییسی داد البته آقای احمدی نژاد هم در دوره ای محبوبیت زیادی داشتند چون خدماتی ارائه کردند. ولی این محبوبیت را از دست داد. امروز مخالف و موافق آقای رییسی و کسانی که به ایشان رای داده یا نداده اند می دانند که ایشان در حال خدمت کردن است و شبانه روز کار می کند. حال آیا با تلاش ایشان مشکلات کشور حل خواهد شد؟ چون بسیاری از این مشکلات در قبل ریشه دارد و نمی توان همه این مشکلات را حل کرد چون به علاوه تلاش مسئولین به تلاش مردم هم نیاز است. حتی اگر امام معصوم بر سر کار باشد اگر مردم تلاش لازم را نکنند ما به نتیجه دلخواه نمی رسیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.