ارزیابی عملکرد چیست؟


ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد (انگلیسی: Performance measurement) اندازه گیری عملکرد یا سنجش عملکرد، فرایندی است که با هدف تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیت ها در سازمان، انجام می گیرد. در این فرایند مدیران ارشد یک سازمان، شرکت، مؤسسه یا نهاد، رفتار کارکنان زیرمجموعه خود را مورد بررسی و مشاهده قرار می دهند، تا بتوانند بازخوردهای لازم را درباره نقاط قوت و ضعف رفتار کارکنان، به آنها ارائه نمایند. به بیانی ساده ارزیابی عملکرد به سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار اطلاق می گردد. این ارزیابی با هدف تعیین استعداد و ظرفیت های بالقوه فرد، به منظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها مورد استفاده قرار می گیرد.
مدیریت عملکرد (انگلیسی: Performance management)مدیریت عملکرد فرآیندی استراتژیک و یکپارچه که در جهت بهبود مستمر عملکرد و توسعه توانایی های کارکنان و ایجاد فضای کار تیمی ارزیابی عملکرد چیست؟ و دسته جمعی که در نهایت موجب تعالی سازمان می گردد.
ارزیابی عملکرد بخشی از مدیریت عملکرد می باشد.

ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد؛ چرا این دو مفهوم کاملا باهم فرق دارند؟

ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد

ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد دو مفهمومی هستند که امروزه در بیشتر سازمان ها استفاده می شوند.

اما به دلیل شباهت های زیادی که دارند اینگونه تلقی می شود که ارزیابی عملکرد همان مدیریت عملکرد است.

در صورتی که این تصور کاملا اشتباه است.

ارزیابی عملکرد را باید جزئی از فرآیند مدیریت عملکرد در نظر گرفت.

برای اینکه بیشتر با این دو مفهوم آشنا شویم ارزیابی عملکرد چیست؟ اجازه دهید آن ها را توضیح دهیم.

ارزیابی عملکرد چیست؟

ارزیابی عملکرد کارکنان توسط مدیر و یا سایر کارمندان انجام می شود که در آن سهم کلی کارمند در سازمان ارزیابی می شود.

شاید تصور شود ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد هر دو به دلیل شباهت های زیاد به یک روش انجام می شوند.

اما ارزیابی عملکرد یک بررسی سیستماتیک و منطقی است. این ارزیابی سالانه توسط سازمان برای قضاوت در مورد پتانسیل کارمند انجام می شود. این امر به تجزیه و تحلیل مهارت ها و توانایی های یک کارمند برای رشد آینده آنها کمک می کند. در ارزیابی عملکرد چیست؟ ارزیابی عملکرد چیست؟ نتیجه بهره وری کارکنان را افزایش می دهد. همچنین کارمندی که که وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد و یا حتی انجام نمی دهد مشخص می شود.

ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد چیست؟

مدیریت عملکرد فرآیندی مستمر است که هدف آن برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی اهداف یک کارمند و سهم کلی او در سازمان است.

هدف اصلی مدیریت عملکرد تشویق و بهبود کارایی و اثربخشی کارکنان است.

در این فرآیند، هم کارکنان و هم مدیران در تعیین اهداف، ارزیابی عملکرد یا پیشرفت، ارائه آموزش و بازخورد به کارکنان در فواصل زمانی منظم مشارکت می کنند.

نتیجه این فرآیند اجرای برنامه‌های توسعه برای کارکنان و پاداش دادن به آنها برای دستاوردهایشان است. اگر بخواهیم یک هدف مشترک برای ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد درنظر بگیریم آن بهبود عملکرد کارکنان سازمان است.

در حالی که هم ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد با عملکرد کارکنان سروکار دارند. ما قصد داریم به جنبه‌های کلیدی که مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد را متمایز می‌کنند، نگاه کنیم:

۱-مدیریت عملکرد در واقع کمک به کارمند برای توسعه و افزایش عملکرد و بهره وری است. اما ارزیابی عملکرد، عملکرد واقعی کارمند را ارزیابی می کند. و بر بهره وری عملکرد کارمند تمرکز نمی کند.

۲- مدیریت عملکرد با در نظر گرفتن حال و آینده به عملکرد کارکنان می نگرد. در حالی که ارزیابی عملکرد، عملکرد کارمند را بر اساس نحوه عملکرد او در گذشته نزدیک ارزیابی می کند.

۳- ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد هر دو یک ابزار مدیریتی محسوب می شوند. اما ارزیابی عملکرد یک ابزار عملیاتی برای بهبود کارایی کارکنان است. با این حال، مدیریت عملکرد یک ابزار استراتژیک است.

۴- مدیریت عملکرد به طور فعال عملکرد یک کارمند را مدیریت می کند. و تضمین می کند که کارمند به تمام اهداف، چشم انداز، ماموریت و ارزش های اصلی سازمان دست یافته است. اما ارزیابی عملکرد فقط به طور عینی به عملکرد کارمند در طول سال نگاه می کند. و بازخورد نهایی را به کارمند می دهد.

۵- ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد هر دو حتما نباید در یک زمان خاص انجام شود. بلکه ارزیابی عملکرد سالیانه در زمان مشخص انجام می شود. مدیریت عملکرد یک فرآیند مداوم است.

۶- مدیریت عملکرد رویکردی جامع دارد که رابطه بین کارمند و سازمان را ارزیابی می‌کند. و راه‌هایی را بررسی می‌کند که در آن مشارکت کارکنان می‌تواند تقویت شود. اما ارزیابی عملکرد ماهیت فردی دارد و به کارمند و عملکرد گذشته او مربوط می شود.

ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد

جدا از مقایسه ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد قصد داریم بعضی از کارکرد های مدیریت عملکرد را در نظر بگیریم:

-سیستم برنامه ریزی منابع انسانی:

اطلاعاتی که از سیستم مدیریت عملکرد به دست می آید می تواند نقاط ضعف و قوت منابع انسانی درون سازمان را مشخص کند. و راهنمای خوبی برای ترفیع و ارتقای منابع انسانی سازمان باشد.

-کارمندیابی و انتخاب:

نتایج حاصل از مدیریت عملکرد کارکنان فعلی سازمان می تواند در پیش بینی عملکرد آتی کسانی که می خواهیم انتخاب و استخدام نماییم، مفید واقع شود.

-تعیین روایی آزمون های استخدامی:

عملکرد فرد بعد از استخدام، معیاری است که به وسیله آن می توان روایی آزمون های استخدامی را تعیین نمود، یعنی اگر عملکرد فرد بخصوصی که بر اساس نتایج آزمون های استخدامی انتخاب شده رضایت بخش باشد، آزمون های استخدامی دارای روایی خواهند بود و برعکس.

-آموزش و تربیت کارکنان:

اگر معلوم شود عملکرد کارمند ناشی از فقدان آموزش است، مسئولان مربوط می توانند با برگزاری دوره های آموزشی مناسب، این کاستی را از بین ببرند.

-حقوق و مزایا:

یکی از عوامل بسیار موثر در افزایش پرداخت، اطلاعاتی است که ارزیابی چگونگی عملکرد فرد به دست آمده است. ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد در اینجا به کمک هم میزان پرداخت را مشخص می کنند. البته باید این را در نظر گرفت که ارزیابی عملکرد جزئی از فرآیند ارزیابی عملکرد است.

-سیستم مسیر شغلی و جانشین پروری:

از آن جا که عملکرد شغلی بیانگر توانایی های فرد و نقاط قوت اوست، اطلاعات حاصل از مدیریت عملکرد برای تعیین مسیر شغلی او در سازمان است.

همه این موارد را می توان کارکرد های فرآیند مدیریت عملکرد نام برد اما ارزیابی عملکرد این کارکرد ها را ندارد.

نتیجه گیری

ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد زمانی که ارزیابی عملکرد ورودی یا جزئی از فرآیند مدیریت عملکرد باشد بیشترین کارایی را دارد. اگر می خواهید عملکرد خود را بهبود ببخشید باید از ارزیابی عملکرد در مدیریت عملکرد استفاده کنید. ارزیابی های عملکرد زیادی وجود دارند که می توانند متناسب با فرهنگ سازمانی انتخاب شوند.

نرم افزار ارزیابی عملکرد چیست؟/کارایی و مزایای نرم افزار مدیریت و ارزیابی عملکرد

نرم افزار ارزیابی عملکرد برای بهبود عملکرد کسب و کار از طریق افزایش بهره وری کارکنان طراحی شده است. این کار برای اطمینان از اینکه کارکنان و تیم‌ها متعهد و با اهداف سازمانی همسو ارزیابی عملکرد چیست؟ هستند، انجام می‌شود. این فرآیند، بررسی عملکرد سالانه را با ردیابی عملکرد در هر زمان، تعیین هدف و بازخوردها جایگزین می کند.

این سیستم ها کاری را انجام می دهند که بررسی سالانه نمی تواند انجام دهد. آنها یک کسب و کار را قادر می سازند تا اهداف و انتظارات کارکنان را با تغییر شرایط تنظیم کند. به گفته منتقدان، بررسی‌های سالانه بیش از حد بر گذشته متمرکز است و نه بر نیازهای آینده ‌نگر.

سیستم های نرم افزاری مدیریت عملکرد توسط بخش منابع انسانی نظارت می شود. آنها در زیر چتر سیستم های مدیریت استعداد قرار می گیرند. منابع انسانی به مدیران و کارکنان در استفاده از نرم افزار آموزش می دهد.
نرم افزارارزیابی عملکرد، یکی از زیرسیستم های ماژول منابع انسانی در نرم افزار یکپارچه CyberERP می‌باشد.

برای آشنایی بیشتر با نرم افزار CyberERP و ماژول‌های آن مقاله‌ی نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی یا erp چیست؟ را مطالعه فرمایید.

سیستم مدیریت و ارزشیابی عملکرد

سیستم مدیریت و ارزشیابی عملکرد

اهداف نرم افزار ارزیابی عملکرد چیست؟

به عنوان نسل بعدی نرم‌افزار منابع انسانی، سیستم‌های مدیریت عملکرد به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا ضمن ارائه بازخورد و پشتیبانی به کارکنان، به اهداف مدرن نظارت مستمر بر عملکرد بپردازند.
نرم‌افزار مدیریت عملکرد می‌تواند کمک‌های فردی به یک تیم و همچنین توانایی آن تیم برای دستیابی به اهداف تجاری را ردیابی کند، در نتیجه عملکرد افراد را به نتیجه نهایی شرکت گره می‌زند.

بهبود مشارکت کارکنان یکی دیگر از اهداف نرم افزار ارزیابی عملکرد است. یک کارمند می تواند اهداف فعلی عملکرد فردی اش و پیشرفت خود در جهت تحقق آنها را ببیند. این شامل ردیابی تلاش‌های او در پروژه‌های خاص است. مدیران عملکرد فردی را در برابر اهداف اندازه گیری می کنند و کارکنان ایده بهتری از جایگاه خود پیدا می کنند.

مزایا و ویژگی های نرم افزار ارزیابی عملکرد چیست؟

برای مدیران، نرم افزار ارزیابی عملکرد به فرآیند خسته کننده بررسی سالانه پایان سال پایان می دهد. اما در مقابل، ابزارهای مدیریت عملکرد برای بهترین نتایج مستلزم استفاده مداوم هستند و ارتباط منظم بین کارکنان و مدیران را تشویق می‌کنند.

یکی دیگر از ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد، ارزیابی 360 درجه است که نه تنها ارزیابی مدیر بالا دست کارکنان، بلکه ارزیابی خود فرد، ارزیابی افراد هم رده و ارزیابی افراد زیر مجموعه را نیز شامل می شود.
پنج مرحله مدیریت عملکرد

سیستم های نرم افزار ارزیابی عملکرد از داشبورد برای بررسی سریع و مشترک استفاده می کنند. آنها می توانند عملکرد فردی و همچنین عملکرد پروژه و تیم را گزارش کنند. این سیستم ها همچنین ممکن است شامل رتبه بندی کارکنان باشد.

نرم افزار ارزیابی عملکرد

مراحل ارزیابی عملکرد

یک برنامه مدیریت عملکرد مؤثر باید با ابزارهای دیگر – به ویژه تجزیه و تحلیل نیروی کار – تعامل داشته باشد. به عنوان مثال، داده ها را می توان در مقابل گزارش سیستم های مدیریت مالی و سیستم های مدیریت عملکرد فروش تجزیه و تحلیل کرد.

تأثیرات آینده نرم افزار ارزیابی عملکرد

سیستم های مدیریت عملکرد ممکن است از پیشرفت در هوش مصنوعی (AI) سود ببرند.

ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی، می‌توانند برای شناسایی الگوهای خاص که ممکن است کارایی نرم‌افزار ارزیابی عملکرد را تا حد زیادی افزایش دهد ، به کار گرفته شوند.

چگونه بهترین نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان را انتخاب کنیم؟

نرم افزارهای ارزیابی عملکرد زیادی در بازار موجود است. وقتی نوبت به انتخاب نرم افزار مناسب برای کسب و کار شما می رسد، یک معیار برای همه مناسب نیست. انتخاب نرم افزاری که تمام نیازهای شما را برآورده کند می تواند چالش برانگیز باشد.

ویژگی های بهترین نرم افزار ارزیابی عملکرد

ویژگی های بهترین نرم افزار ارزیابی عملکرد

برای به دست آوردن نرم افزار ارزیابی عملکرد مناسب برای ارزیابی کارکنان خود، به نمونه های ارزیابی عملکرد کارکنان نگاه کنید تا مشخص کنید کدام ویژگی برای شما مهم است. می توانید از این به عنوان نقطه شروع به همراه نکات زیر استفاده کنید:

1. تعیین کنید که نرم افزار برای انجام چه کاری نیاز دارید
اگرچه این ممکن است ساده به نظر برسد، اما به راحتی می توان از عملکردهای اساسی که برای ارزیابی کارمندان استفاده می کنید چشم پوشی کرد. انتخاب نرم افزار مناسب سازمان شما را قادر می سازد تا فرآیند بررسی و ارزیابی عملکرد سالانه یا حتی دوره های کوتاه تر، 6 ماهه، 3 ماهه یا حتی یک ماهه را ساده تر کند.
قبل از اینکه به نوعی نرم افزار متعهد شوید، این سؤالات را از خود بپرسید: هر چند وقت یکبار ارزیابی انجام می دهید؟ می‌خواهید این فرآیند چقدر جذاب باشد؟ با داده ها چه برنامه ای دارید؟

2. تکمیل نظرسنجی بالاتر را هدف قرار دهید
مشخص شده است که خستگی در نظرسنجی نتایج نظرسنجی را تغییر می دهد. تخمین زده می شود که 58 درصد از پاسخ دهندگان کل نظرسنجی را پر نمی کنند زیرا آن را خیلی طولانی یا کسل کننده می دانند. نظرسنجی شما باید جذاب و دقیق باشد.
شما نمی خواهید کارکنان شما بیش از 5 دقیقه برای پر کردن نظرسنجی وقت بگذارند.
نمونه‌های ارزیابی عملکرد کارکنان را کاوش کنید تا سؤالات رایجی را که باید در نظرسنجی‌های خود لحاظ کنید، مشاهده کنید. این مثال‌ها به شما کمک می‌کند تا انواع سؤالاتی را که باید بپرسید به سؤالاتی که موجب می‌شود بیشترین بهره را از نظرسنجی خود ببرید، محدود کنید.

3. استفاده ارزیابی عملکرد چیست؟ از آن باید آسان باشد
سهولت استفاده یک عامل مهم در تصمیم گیری برای انتخاب نرم افزار است. اگر یادگیری و استفاده صحیح از نرم افزار به زمان زیادی نیاز دارد، ممکن است کمتر از آن استفاده کنید یا اصلاً استفاده نکنید. بهتر است نرم افزار کاربر پسندی را انتخاب کنید که به راحتی قابل درک باشد.

4. قیمت مناسب و منصفانه
بسته به اندازه و نوع نیاز سازمان شما، هزینه ای که برای تهیه نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان می پردازید می تواند بسیار متفاوت باشد. هنگام خرید نرم افزار، مطمئن شوید که بابت چه قابلیت ها و امکاناتی ، چه میزان هزینه می پردازید.

5. قابلیت سفارشی سازی و توسعه
به دنبال نرم افزاری باشید که قابلیت سفارشی سازی و توسعه و انطباق کامل با نیازمندی های حال و اینده شما را دارا باشد، نرم افزارهای پکیج شده و غیر قابل سفارشی سازی و توسعه ، حتی اگر کامل هم باشند ، به زودی شما را دچار مشکل و بن بست می کنند.

6. اتوماسیون کلیدی است
برخی نرم‌افزارهای منابع انسانی و روش‌های نظرسنجی، مانند نظرسنجی با قلم و کاغذ، از بخش منابع انسانی می‌خواهد که به مدیران، سرپرستان و کارمندان یادآوری کند که نظرسنجی را تکمیل کنند و تحویل دهند. نرم افزاری را انتخاب کنید که با آن می‌توانید نظرسنجی را به صورت خودکار، ارسال و دریافت کنید.
بطور خلاصه اینکه سعی کنید دنبال یک نرم افزار ارزیابی عملکرد با انعطاف پذیری بالا باشید که بتوانید آن را متناسب با نیازهای خود شخصی سازی کنید.
خوشبختانه در نرم افزار یکپارچه cyberERP شرکت رای دانا، این امکان فراهم شده تا با سفارشی سازی و توسعه به هرکدام از ماژول های نرم افزار که می‌خواهید از جمله نرم افزار ارزیابی عملکرد ، که زیر مجموعه ی ماژول منابع انسانی است، متناسب با نیازتان سفارشی سازی شده و مستقر شود و تغییرات و توسعه های آتی را بدون هرگونه دغدغه ای بر روی آن اعمال کنید.

ارزیابی عملکرد چیست و چه اهمیتی ارزیابی عملکرد چیست؟ دارد؟

عملکرد به معنای تلاش کارکنان برای به انجام رساندن کارشان یا دستیابی به اهدافِ تعیین شده است. هر شغلی مسئولیت‌هایی را به همراه دارد که باید طبق استانداردهای تعریف‌شده انجام شوند. تعیین، سنجش و نمره‌دهی استانداردهای عملکرد را ارزیابی عملکرد می‌نامند. این کار کمک می‌کند تا صلاحیت، خصوصیات، کیفیت، مهارت، ظرفیت و پتانسیل بالقوه‌ی کارکنان برای آینده مشخص شود. بر اساس ارزیابی عملکرد، بهترین کارکنان پاداش می‌گیرند تا این انگیزه‌ی پیشرفت در سایرین نیز تقویت شود.

بنابراین ارزیابی عملکرد یک مسئولیت مدیریتی است که استانداردهای شغلی را مشخص و تعیین می‌کند که عملکرد کارکنان در حدود استانداردهای تعیین شده هست یا خیر. به وسیله‌ی ارزیابی عملکرد تنبیه یا تشویق کارکنان را می‌توان مدیریت کرد. ارزیابی عملکرد کمک می‌کند تا ویژگی‌های کارکنان را بسنجیم و حدود توانایی آنها را تخمین بزنیم. با ارزیابی عملکرد می‌توان در خصوص ارتقای شغلی کارکنان، نیاز به آموزش و بهبود توانایی‌‌شان تصمیم‌گیری کرد. ارزیابی عملکرد از فعالیت‌هایی است که به‌طور منظم در هر سازمانی باید انجام شود. روند ارزیابی عملکرد شامل مراحل زیر است:

 • تعیین استانداردهایی برای عملکرد
 • اعلام استانداردهای مربوطه
 • سنجش عملکرد حقیقی کارکنان
 • تجزیه و تحلیل انحرافات عملکرد نسبت به استانداردهای مشخص شده
 • به بحث گذاشتن انحرافات
 • تعیین راه‌هایی برای اقدامات اصلاحی

برنامه ارزيابي عملكرد مورد نياز سازمان شما بر اساس دامنه فعاليت و تعداد پرسنل و روشهاي استانداردهاي ارائه شده تدوين و در سازمان شما اجرا مي گردد.

جهت استفاده از خدمات مشاوره با شماره تلفن زیر تماس گرفته یا درخواست خود را از طریق ایمیل اعلام نمایید :

ارزیابی عملکرد نیروی انسانی ( قسمت اول)

ارزیابی عملکرد نیروی انسانی ( قسمت اول) – نیروی انسانی بعنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل موفقیت و رشد کسب و کار بنگاه های اقتصادی از جایگاه ویژه ای در ساختار مدیریتی برخوردار است. در این راستا ارزیابی عملکرد نیروی انسانی بسیار حائز اهمیت است، چرا که از طریق پایش ارزیابی عملکرد نیروی انسانی، یک مدیر از شرایط و وضعیت سازمان تحت هدایت خود آگاهی دقیق کسب می کند و از این طریق می تواند تشخیص درستی از وضعیت موجود داشته باشد.

با توجه به احساس نیاز و لزوم ارزیابی عملکرد نیروی انسانی سعی داریم در سلسله مقالاتی که در این ارتباط ارائه خواهیم کرد اطلاعات کاربردی و مفیدی در اختیارتان بگذاریم.

ارزیابی عملکرد - ارزیابی عملکرد نیروی انسانی - مقدمه

مهمترین هدف از راه اندازی کسب و کار ایجاد درآمد، کسب سود، رشد و توسعه و در نهایت هم کارآفرینی و سایر موارد است. بنابراین با توجه به این اهداف لازم است تا عواملی که ما رو به موفقیت می رساند را شناسایی کنیم.

عوامل تاثیرگذار متعددی بر موفقیت کسب و کار وجود دارند که پرداختن به آنها خارج از بحث این مقاله است. یکی از کلیدی ترین عواملی که در بقا و ارتقاء وضعیت بنگاه های اقتصادی نقش مستقیم دارد عامل نیروی انسانی است و یکی از مهمترین کارها در این حوزه ارزیابی عملکرد این منبع مهم مدیریتی است.

ارزیابی عملکرد چیست؟

ارزیابی عملکرد، روش های سیستماتیک جمع آوری داده ها در شرایط استاندارد و رسیدن به نتیجه گیری در مورد دانش، صلاحیت و توانایی نیروی انسانی است. ارزیابی های ساختاری که برای یک هدف مشخص مانند ترویج نیروی انسانی انجام می شود، به بهبود دانش و مهارت و همچنین ارتقاء نگرش و انگیزه رفتاری نیروی انسانی کمک شایانی می کند.

اهداف ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

شناخت اهداف ارزیابی عملکرد بسیار مهم و ضروری است. عدم درک درست از مقوله ارزیابی و اهداف آن بی شک بر عمکرد نیروها اثرات سوء خواهد گذاشت که خروجی آن چیزی جز بی انگیزگی، کاهش راندمان و پایین آمدن بهره وری نیروی انسانی نخواهد بود و در نهایت خسارت های جبران ناپذیری به سازمان وارد خواهد نمود. مهمترین هدف ارزیابی عملکرد نیروی انسانی استفاده از داده ها برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک خاص و همچنین برای بازخورد و استفاده آنها آن در راستای توسعه سازمان است.

ارزیابی عملکرد - ارزیابی عملکرد نیروی انسانی - اهداف

هدف ارزیابی عملکرد مچ گیری از نیروی انسانی نیست

هدف شناسایی مشکلات و کمک به بهبود عملکرد آنهاست

اهداف گوناگونی را می توان برای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در نظر گرفت. برخی از اهداف اصلی ارزیابی عملکرد نیروی انسانی عبارتند از:

چند اصلی که باید در انجام ارزیابی مد نظر قرار گیرند:

در حال حاضر ارزیابی عملکرد نیروی انسانی تبدیل به یک مولفه حیاتی در روند سازمان ها شده اند. از آنجائی که بقای سازمان ها در گروه بهینه سازی بخش منابع انسانی است در کشور ما نیز این مقوله جای خود را در برنامه های مدیریتی باز خواهد کرد. بی شک بدون وجود چنین سرفصلی در برنامه های مدیران بنگاه ها، آنها نخواهند توانست که چالش های نیروی انسانی را رفع و سازمان تحت هدایت خود را به جایگاه مطلوب و مد نظر برسانند.

مزایای ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد مزایای متعددی دارد که پس از آگاهی از این مزایا مدیران و رهبران سازمان ها باید آن را در راس برنامه ها و دستور کار خود قرار خواهند داد. برخی از این مزایا به شرح زیر می باشند:

 1. کمک به مدیران سازمان ها در توسعه سیاست ها و شیوه های سازمانی
 2. اطمینان از پذیرش و پیروی از سیستم انضباطی بدون تبعیض و قابل دفاع
 3. برخورداری از نیروی انسانی وفادار با ایجاد محیطی پویا و به دور از هر گونه تبعیض
 4. افزایش مهارت و کارآمدی نیروها از طریق ایجاد رقابت اصولی و سالم
 5. جذب، حفظ، توسعه و ایجاد انگیزه در بین کارکنان واجد شرایط
 6. برقراری ارتباط و آموزش کارکنان و مدیران و به حداقل رسانی مسئولیت های سازمان
 7. اجرا و توسعه سیستم عادلانه و منصفانه رفع کمبودها و نقص ها

آنچه مهم است احساس نیاز و لزوم اجرای ارزیابی عملکرد در بین مدیران در گام اول و پس از آن ایجاد زیر ساخت و انجام ارزیابی به شیوه درست و اصولی آن است. در سلسه مقالات که ارائه خواهیم کرد ارزیابی عملکرد را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار خواهیم داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.